دوره 15، شماره 5 - ( 12-1392 )                   جلد 15 شماره 5 صفحات 104-111 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (8472 مشاهده)
مقدمه: کبد چرب غیر الکلی (NAFLD)شایع‌ترین بیماری کبدی است. در این بیماری به دلیل آسیب و کارکرد غیر طبیعی سلول‌های کبدی افزایش سطوح آنزیم‌های کبدی مشاهده می‌شود. در اغلب موارد افزایش سطح فریتین سرم به عنوان پارامتری از وضعیت کارکردی کبد مشاهده می‌شود. هدف مطالعه حاضر تعیین توافق بین آنزیم‌های کبدی و فریتین با درجه اکوژنیسیته کبدی بر اساس سونوگرافی در بیماران NAFLD است. بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه حاضر حاکی از توافق بین شدت بیماری کبد چرب با سطح فریتین سرم و نسبت آنزیم‌های کبدی در بیماران NAFLD اما نه با نسبت فریتین به آنزیم‌های کبدی می باشد. یافته‌ها: میانگین فریتین سرم ng/ml25/108±34/126 بود که تفاوت معنی‌دار با شدت اکوژنیسیته کبدی نشان داد )016/0=P (. ارتباط معنی‌داری میان درجه کبد چرب و نسبت آنزیم‌های ALT/ASTوجود داشت (004/0=P) و میزان توافق (عدد کاپا) 3/68% بود، در حالی ‌که توافق معنی‌دار میان نسبت فریتین به این دو آنزیم با شدت کبد چرب نشان نداد. مواد و روش‌ها: مطالعه مقطعی حاضر بر روی 60 بیمار NAFLD تایید شده با اولتراسونوگرافی در تبریز انجام گردید. از کلیه افراد نمونه خون ناشتا تهیه و در سرم آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز و فریتین اندازه گیری شد. قد و وزن ارزیابی گردید. نسبت آنزیم-های کبدی محاسبه و به سهک ها تقسیم بندی شد.
متن کامل [PDF 197 kb]   (9885 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1392/12/10 | پذیرش: 1392/12/10 | انتشار: 1392/12/10