دوره 17، شماره 2 - ( 6-1394 )                   جلد 17 شماره 2 صفحات 80-69 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه تربیت مدرس
چکیده:   (6458 مشاهده)

مقدمه: پوکی استخوان یک اولویت مهم بهداشتی در ایران و جهان است. اخیراً پیشگیری از پوکی استخوان، هدف بسیاری از متخصصان امر سلامت شده است. تغییر رفتار یکی از استراتژیهای قدرتمند جهت پیشگیری از پوکی استخوان است. مطالعه حاضر با هدف تعیین کاربرد مدل فرا نظری در رفتار پیشگیری از پوکی استخوان (فعالیت فیزیکی) در زنان ۳۰-۵۰ سال خرمآباد طراحی شده است بحث و نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد که از میان سازههای مورد بررسی مدل فرا نظری، خودکارآمدی تنها سازه پیشگویی کننده اتخاذ رفتار پیشگیری از پوکی استخوان هست. بنابراین یافتههای این پژوهش میتواند بهعنوان پایهای برای مداخلات آموزشی در زمینه تغییر رفتار جهت پیشگیری از پوکی استخوان، مورد استفاده متولیان امر سلامت قرار گیرد. یافته‌ها: میانگین، انحراف معیار، سنی افراد مورد مطالعه ۳/۷±۷۲/۳۸ سال و میانگین و انحراف معیار فعالیت فیزیکی سبک هفتگی برحسب دقیقه برابر با ۴۰۰/۵۶±۸۳/۳۸ بود. همچنین نتایج نشان داد که سازه خودکارآمدی بالاترین توان پیشگوییکنندگی رفتار پیشگیرانه را دارد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی، ۲۶۹ زن سنین 5۰-30 سال بر اساس معیارهای پژوهش بهصورت تصادفی خوشهای و سیستماتیک از بین کلیه مراکز بهداشتی درمانی خرمآباد انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامههای روا و پایای اطلاعات فردی، مراحل تغییر رفتار، تعادل تصمیمی و خودکارآمدی فعالیت فیزیکی بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون کای دو، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون لجستیک انجام شد.

متن کامل [PDF 310 kb]   (2637 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1394/6/31 | پذیرش: 1394/6/31 | انتشار: 1394/6/31

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.