دوره 18، شماره 4 - ( 12-1395 )                   جلد 18 شماره 4 صفحات 79-86 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


،گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
چکیده:   (2616 مشاهده)

مقدمه: شکست عاطفی، حالت سرخوردگی و حقارت است که پس از طرد شدن توسط محبوب به فرد دست می ­دهد. لذا مطالعه حاضر باهدف بررسی اثربخشی رویکرد هیجان-­مدار بر تنظیم شناختی هیجان دانشجویان دختر دچار شکست عاطفی انجام شد.

مواد و روش ­ها: طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش ­آزمون، پس ­آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامه  ­ی آماری شامل کلیه دانشجویان دختر مبتلا به شکست عاطفی دانشگاه­ های شهر اهواز در سال 94-93 بود. حجم نمونه 22 نفر بود که از این تعداد، 11 نفر از آزمودنی ­هایی که رضایت کامل داشتند در گروه آزمایش و 11 نفر دیگر در گروه گواه جایگزین شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه ضربه عشق، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان بود. همه آزمودنی ­ها به دو پرسشنامه پاسخ دادند سپس افراد گروه آزمایش، مداخله درمانی را طی 8 جلسه 60 دقیقه ­ای بهصورت فردی و 2 بار در هفته دریافت نمودند. در پایان هر دو گروه مجدداً به پرسش­نامه تنظیم شناختی هیجان پاسخ دادند. پس از گذشت یک ماه از اجرای پس ­آزمون، آزمون پیگیری برای هر دو گروه اجرا گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ­ها علاوه بر آمار توصیفی، از روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد.

یافته­ ها: یافته ­ها نشان داد رویکرد هیجان-­مدار در مرحله پس ­آزمون و پیگیری موجب استفاده بیشتر از راهبردهای مثبت شناختی تنظیم هیجان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شده ­است.

بحث و نتیجه ­گیری: از آنجا که عشق و احساس ­های همراه با شکست عشقی از نوع هیجان است، لذا درمان هیجان-مدار می­تواند تأثیر معناداری بر تنظیم شناختی هیجان دانشجویان دختر دچار شکست عاطفی بگذارد.

متن کامل [PDF 257 kb]   (2942 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶