دوره 20، شماره 4 - ( 10-1397 )                   جلد 20 شماره 4 صفحات 74-84 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
چکیده:   (1194 مشاهده)
مقدمه: استرس حرارتی یک واکنش فیزیولوژیک در برابر فشار گرمایی محیط است. هدف از این مطالعه بررسی میزان استرس حرارتی در نانوایی های صنعتی و سنتی خرم آباد با استفاده از شاخص(WBGT) Wet-bulb globe temperature می باشد.
مواد و روش ­ها: این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی مقطعی صورت گرفت. از 267  نانوایی خرم آباد 202 نانوایی صنعتی و 65 نانوایی سنتی است. تعداد 88 نانوایی به روش تصادفی ساده انتخاب گردید. با استفاده از دستگاه WBGT پارامترهای دمای خشک، تر، گوی سان و رطوبت اندازه گیری شدند. سپس استرس حرارتی با استفاده از شاخصWBGT در مرداد ماه و ساعات کاری (11:30-13) در محل استقرار کارگران اندازه گیری شد.
یافته­ ها: طبق نتایج، نانوایی های سنتی نسبت به صنعتی استرس حرارتی بالاتری را  نشان دادند. میانگین شاخص WBGT به صورت جداگانه در نانوایی های سنتی ºC 69/6 ± 49/44 و در نانوایی های صنعتی 88/39 ± 38/43 بوده است. میانگین مقادیر شاخص WBGT در نانوایی های سنتی انحراف بیشتری را نسبت به نانوایی های صنعتی از حد مجازدارد. تحلیل نتایج با استفاده از آزمون t مستقل نشان داد که بین میانگین دمای تر محیط، دمای گوی سان، رطوبت وWBGT در نانوایی های صنعتی و سنتی تفاوت معنی دار وجود دارد. (P<0.05).
بحث و نتیجه ­گیری: در این مطالعه میزان استرس حرارتی بالاتر از حد استاندارد بوده است. که نشان دهنده وضعیت استرس گرمایی نگران کننده در نانوایی های شهر خرم آباد است. و در نتیجه برنامه ریزی در جهت کنترل استرس های حرارتی در نانوایی های شهر خرم آباد ضروری می باشد.

واژه‌های کلیدی: WBGT، استرس حرارتی، رطوبت
متن کامل [PDF 307 kb]   (204 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت حرفه ایی
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۸ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۲/۵ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۵