دوره 21، شماره 2 - ( 6-1398 )                   جلد 21 شماره 2 صفحات 59-72 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه علوم ورزشی، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران
چکیده:   (1012 مشاهده)
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 8 هفته برنامه تقویتی چهارسر و چرخش دهنده های خارجی ران بر زاویه کشکک، تعادل و درد در زنان فعال مبتلا به سندروم درد کشککی-رانی بود.
مواد و روش ­ها: برای این منظور 27 زن فعال مبتلا به سندروم درد کشککی رانی در این پژوهش شرکت کردند و در دو گروه کنترل (15 نفر) و تجربی (12 نفر)  قرار گرفتند. در این پژوهش برای ارزیابی زاویهQ  از گونیامتر و برای ارزیابی تعادل ایستا و پویا به تریتب از اسکن پا و آزمون عملکردی تعادل Y استفاده شد. همچنین درد به وسیله پرسشنامه های VAS ارزیابی شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای بررسی تفاوت در متغیرهای دو گروه از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تی همبسته در سطح معناداری 05/0 استفاده شد.
یافته ­ها: نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده تاثیر 8 هفته برنامه تقویتی چهارسر و چرخش دهنده های ران بر متغیرهای درد (001/0P)، زاویه Q (001/0P)، تعادل ایستا (001/0P) و پویا (001/0P) بود به گونه ای که عملکرد گروه تمرینی پس از 8 هفته بهتر از گروه کنترل بود.
بحث و نتیجه­ گیری:  به طور کلی به نظر می رسد تقویت عضلات چهارسر و چرخش دهنده های خارجی ران با تاثیری که بر اصلاح راستای اندام تحتانی و نیز زاویه Q داشته، با کاهش تماس بین کشکک و زانو درد این ناحیه را کاهش داده و کاهش درد ناحیه زانو به همراه تقویت عضلات ناحیه ران توانسته باشد در بهبود عملکرد و تعادل زنان فعال مبتلا به سندروم درد کشککی رانی اثرگذار باشد.
متن کامل [PDF 777 kb]   (279 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: زنان
دریافت: ۱۳۹۷/۱۰/۵ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۸/۶/۱۹