دوره 13، شماره 3 - ( 9-1390 )                   جلد 13 شماره 3 صفحات 31-40 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


مرکز تحقیقات قلب وعروق اصفهان، مرکزفیزیولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،ایران
چکیده:   (32068 مشاهده)
مقدمه: امروزه نقش آنتی اکسیدانها در جلوگیری و بهبود بیماری آترواسکلروز به اثبات رسیده است. در این مطالعه اثرات مصرف آبغوره بر عوامل خطر پروفایل لیپید و پیشرفت آترواسکلروز در خرگوشهای‌ها یپرکلسترولمیک بررسی شده است. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه پیشنهاد کننده تأثیر حمایتی مصرف آبغوره (بعنوان یک آنتی اکسیدان) بر روی برخی از عوامل خطر آترواسکلروز می‌باشد. یافته‌ها: مصرف روزانه ml 5 و 10 آبغوره (یک بار) افزایش معنی داری را در سطح ظرفیت آنتی اکسیدانی و HDL-C نسبت به گروه رژیم پرکلسترول نشان داد .هر دو دوز آبغوره موجب کاهش معنی‌دار در میزان ترانس آمینازهای کبدی ((SGPT,SGOT ،گلوکز و ApoB شد. مصرف ml 10 آبغوره موجب کاهش معنی‌دار در سطح TG نسبت به رژیم پرکلسترول شد. هیچ اختلاف معنی‌داری در سطح کلسترول تام و ApoA بین گروه‌های آبغوره و گروه رژیم پرکلسترول دیده نشد. نتایج بافت شناسی نشان داد که مصرف آبغوره به میزان زیادی موجب کاهش شدت ضایعه در دیواره آئورت نسبت به گروه پرکلسترول شد. مواد و روش‌ها: 32 خرگوش نر نیوزیلندی بطور تصادفی به 4 گروه دریافت کننده تقسیم شدند؛ 1- معمولی 2- پرکلسترول (1% کلسترول) 3- پرکلسترول (1% کلسترول) و ml 5 آبغوره 4- پرکلسترول (1% کلسترول) و ml 10 آبغوره.فاکتورهای گلوکز، کلسترول تام (TC )، تری گلیسرید (TG )، آپو لیپو پروتئین های A ,B (ApoA, ApoB )، ترانس آمینازهای کبدی (SGPT ,SGOT )، لیپوپروتئین با دانسیته بالا (HDL-C ) و ظرفیت آنتی اکسیدانی قبل از آزمایش و دو ماه پس از تیمار اندازه گیری شد. در انتهای مطالعه، تشکیل رگه چربی در آئورت در همه گروهها تعیین و بررسی شد.
متن کامل [PDF 223 kb]   (4021 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1390/9/14 | انتشار: 1390/9/24