دوره 13، شماره 4 - ( 12-1390 )                   جلد 13 شماره 4 صفحات 11-17 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
چکیده:   (10622 مشاهده)
مقدمه: چاقی خود زمینه ساز بیماری‌های قلبی عروقی است. هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت سرمی C‏RP به عنوان عامل التهابی پیشگویی کننده و سطح سرمی لیپیدهای خون دراطفال مبتلا به چاقی مرضی و اضافه وزن در مقایسه با اطفال نرمال می باشد. بحث و نتیجه‌گیری: بین ابتلا به چاقی ویا اضافه وزن در اطفال 8 تا 10 سال با CRP مثبت ارتباط معنی‌دار وجود دارد. یافته‌ها: در رابطه با عامل اصلی مورد بررسی در این پژوهش یعنی CRP،پس از تحلیل‌های به عمل آمده مشخص گردید که بین وضعیت سرمی CRPدر دو گروه اختلاف معنی‌دار وجود دارد به طوری که 31 % اطفال گروه بیمار که شامل کودکان مبتلا به چاقی و یا اضافه وزن بود دارای CRPمثبت بودند در حالی که این درصد در گروه کنترل صفر بود(001/0. (P<از بین چربی‌های خون، تنها بین متوسط مقادیر کلسترول در گروه CRPمثبت و CRP منفی اختلاف معنی‌دار وجود داشت به طوری که متوسط سطح سرمی کلسترول در گروه CRP مثبت ( mg/dl9/201 )از متوسط سطح سرمی کلسترول در گروه کنترل(mg/dl 1/183) بیشتر بود(1/2- = , T 04/.=P ). مواد و روش‌ها: در این مطالعه که به صورت مقطعی-تحلیلی انجام گردید، یک گروه 80 نفری از اطفال 8 تا 10 سال که چاق تشخیص داده شدند به عنوان گروه مورد در نظر گرفته شد و در مقابل گروه 80 نفری از اطفال در همان گروه سنی به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. سطح سرمی لیپیدهای خون اعم از LDL_C وHDL_C,TG,Cholestrol و وضعیت سرمی C‏RP به صورت کیفی در حالت ناشتا در هر دو گروه سنجش گردید. در نهایت اطلاعات به دست آمده بااستفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های مجذور کای T و فیشر تحلیل گردیدند.
واژه‌های کلیدی: اطفال، CRP، چاقی مرضی، پروتئینC
متن کامل [PDF 156 kb]   (1679 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۰/۱۲/۱۴