دوره 14، شماره 1 - ( 3-1391 )                   جلد 14 شماره 1 صفحات 99-103 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (11611 مشاهده)
مقدمه: توقف خونریزی طی عمل جراحی نیازمند هموستاز به صورت مکانیکی ، گرمایی یا شیمیایی است . هدف از این پژوهش مقایسه دو روش هموستاز در میزان خونریزی حین عمل جراحی بافت نرم اندام فوقانی است . بحث و نتیجه‌گیری: الکتروکوتردارای عوارض نکروز بافتی است در صورت امکان در طی عمل‌های جراحی بافت نرم محدود شود گرچه تآیید نتایج نیازمند تحقیق بیشتر است . یافته‌ها: میانگین سنی گروه هموستاز ترکیبی ( کوترو تورنیکت) 54/8 ±62/31 و گروه هموستاز مکانیکی 05/8 ±9/29 سال بود. دو گروه از نظر سنی تفاوت معنی دارآماری نداشتند (6/0=p) . 8/63 درصد از نمونه ها را مردان و 2/36 درصد را زنان تشکیل داده بودند. بیشترین مورد جراحی مربوط به ترمیم پارگی تاندونهای فلسکور ساعد با 5/37 درصد و کمترین 5/12 درصد مربوط به کیست و جسم خارجی بود. میانگین زمان تورنیکت در گروه آزمون و شاهد به ترتیب 3/4 ±87/27 و 6/6 ±4/ 29 و میانگین حجم خون از دست رفته در گروه آزمون و شاهد به ترتیب 3/5 ±3/16 و 7/4 ±2/ 17 بود . آزمون آماری بیانگر نبود تفاوت معنی دار آماری در دو گروه بود (1/0=p). مواد و روش‌ها: در این مطالعه مورد – شاهدی 80 بیمار دارای معیارهای ورود به مطالعه ( سن کمتر از 50 سال، نداشتن ترومای شکمی، BMI(کمتر از30 ) وآاسیب بافت نرم ) که توسط یک جراح تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند با نمونه گیری در دسترس (با در نظر گرفتن معیارهای ورود به مطالعه ، سن و جنس به صورت غیراحتمالی) به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدندو مداخله در گروه آزمون مبتنی بر برقرای هموستاز با الکتروکوتردر بدو جراحی و سپس بستن تورنیکه بود ولی در گروه کنترل بدون استفاده ازکوتربرای ایجاد هموستاز از بدو عمل جراحی برای بیماران تورنیکت استفاده شد. حجم خون از دست رفته مبتنی بر تعداد گازهای مصرفی بودو در طی عمل از ساکشن برای هیچ کدام از موارد استفاده نشد. داده ها با استفاده از ابزار spss و آمار تحلیلی و توصیفی تجزیه و تحلیل شد.
متن کامل [PDF 171 kb]   (2442 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1391/3/23 | انتشار: 1391/3/26