دوره 14، شماره 3 - ( 6-1391 )                   جلد 14 شماره 3 صفحات 5-13 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (10279 مشاهده)
مقدمه: پراکلامپسی یکی از علل مرگ و میر مادران و جنین می باشد. .هدف از مطالعه حاضر بررسی سطوح سرمی نشانگرهای زیستی پراکسیداسیون لیپیدی شامل ایزوپروستان F2α، مالون دی آلدئید و ظرفیت تام آنتی اکسیدانت در زنان باردار مبتلا به پره اکلا مپسی در مقایسه با زنان باردار نرمال بود. بحث و نتیجه‌گیری: از مطالعه حاضر می توان نتیجه گرفت که افزایش استرس اکسیداتیو و در نتیجه پراکسیداسیون لیپیدی می تواند به عنوان فاکتور مهم در پاتوفیزیولوژی پره اکلا مپسی مطرح باشد. یافته‌ها: سطوح سرمی ایزوپروستان F2α، مالون دی آلدئید و هموسیستئین در زنان باردار مبتلا به پره اکلا مپسی به طور معنی داری بالاتر از زنان باردار نرمال بود (05/0 > p). میانگین سطوح سرمی هر سه متغیر در زنان باردار مبتلا به پره اکلا مپسی شدید به طور معنی داری بالاتر از زنان باردار مبتلا به پره اکلا مپسی ملایم بود (05/0 > p). مواد و روش‌ها: یک مطالعه بررسی مقطعی طراحی شد. نمونه بیمار شامل 30 زن باردار مبتلا به پره اکلا مپسی و نمونه غیر بیمارشامل 30 زن باردار نرمال بود. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری متوالی انتخاب شدند. میزان سطح سرمی مالون دی آلدئید با استفاده از روش رنگ سنجی اندازه گیری گردید. میزان سطوح سرمی ایزوپروستان F2α و هموسیستئین با استفاده از روش الایزا اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون آماری من ویتنی انجام گردید. مقادیر 05/0 > p از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.
متن کامل [PDF 204 kb]   (2210 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1391/6/27 | انتشار: 1391/6/25