یافته- اخبار نشریه
الزامی شدن انتشار کد (ORCID ) برای نشریات از طرف وزارتخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/1/26 | 
نویسنده گرامی
با توجه به الزامی شدن انتشار کد (ORCID  ) برای نشریات از طرف وزارتخانه خواهشمند است در قسمت ارسال  مقاله- مرحله سوم،  قسمت نگارندگان
،  فیلد کد(
ORCID  ) را برای تمام نویسندگان تکمیل نموده سپس تایید نمایید.
- برای دریافت کد 16 رقمی به سایت ( (orcid.org مراجعه فرمایید. راهنمای ثبت نام در سایت ذکر شده در صفحه اصلی در منوی برای نویسندگان قرار داده شده است.

 
نشانی مطلب در وبگاه یافته:
http://yafte.lums.ac.ir/find-1.97.116.fa.html
برگشت به اصل مطلب