یافته- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

عنوان نشریه: یافته

رتبه علمی : علمی- پژوهشی(پزشکی)

۱۵۶۳-۰۷۷۳:ISSN

زبان: فارسی

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

شروع انتشار: ۱۳۷۴

 کد doi نشریه: 
۱۰.۱۸۸۶۹/acadpub.yafte
 

  مجله علمی- پژوهشی یافته به صورت فصلنامه منتشر می شود و در کلیه زمینه های پزشکی و بهداشتی مقاله می پذیرد. مخاطبان این مجله اساتید، پژوهشگران، دانشجویان پزشکی، پیراپزشکی و علاقمندان به مسائل پزشکی هستند و امکان دستسرسی به متن کامل کلیه مقالات چاپ شده در فصلنامه یافته به صورت رایگان برای خوانندگان وجود دارد.

  ۱- مقالات پژوهشی (Original Articles) حاصل یافته های تحقیقی نویسندگان

  ۲- مقالات مروری (Review Articles) پذیرفته شده از نویسندگان با تجربه کافی در موضوع مقاله و حداقل دارای ۵۰ منبع

  ۳- گزارش موردی (Case Report) موارد استثنایی دارای جنبه های آموزشی و تحقیقاتی

با توجه به نامه شماره ۹۸۹۰/۷۰۴ مورخ ۱۸۹ ۱۳۹۱ و با استناد به مصوبه جلسه ۱۰۸ کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور، مجله علمی پژوهشی یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان از دوره ۱۴ شماره ۴ سال ۱۳۹۱ فقط به صورت الکترونیک منتشر شده است.

  فصلنامه در پایگاههای زیر نمایه می شود:

نشانی مطلب در وبگاه یافته:
http://yafte.lums.ac.ir/find.php?item=1.39.57.fa
برگشت به اصل مطلب