یافته- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اهداف:

 مجله علمی-پژوهشی یافته، از انتشارات دانشگاه علوم پزشکی لرستان است. این مجله با هدف ارتقای علمی دانش پژوهان کلیه حوزه های بهداشت، علوم پزشکی و پیراپزشکی از طریق انتشار تازه ترین یافته های این حوزه ها به  به زبان فارسی و با چکیده انگلیسی به چاپ می رسد. مجله یافته متعلق به دانشگاه علوم پزشکی لرستان است. این مجله در حال حاضر بصورت فصلنامه و آنلاین منتشر می شود.

زمینه ها:

مجله علمی- پژوهشی یافته در کلیه زمینه های پزشکی، پیراپزشکی و بهداشت مقاله می پذیرد.

نشانی مطلب در وبگاه یافته:
http://yafte.lums.ac.ir/find.php?item=1.41.69.fa
برگشت به اصل مطلب