یافته- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی فصلنامه : خرم آباد، کیلومتر 3 جاده خرم آباد تهران دانشگاه علوم پزشکی لرستان ( مجتمع دانشگاهی پردیس)، معاونت تحقیقات و فناوری، فصلنامه یافته

تلفن: 33120233-066              

نشانی مطلب در وبگاه یافته:
http://yafte.lums.ac.ir/find-1.54.56.fa.html
برگشت به اصل مطلب