یافته- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  نشانی فصلنامه : خرم آباد، کیلومتر 3 جاده خرم آباد تهران دانشگاه علوم پزشکی لرستان ( مجتمع دانشگاهی پردیس)، معاونت تحقیقات و فناوری، فصلنامه یافته

تلفن: 33120233-066 

          

  آدرس پست الکترونیک : yafteh.jgmail.com(  فقط برای ارسال اسکن فیش واریزی) 

پست الکترونیکی سردبیر dr_akbari_syahoo.com

  آدرس سایت: http://yafte.lums.ac.ir

  

نشانی مطلب در وبگاه یافته:
http://yafte.lums.ac.ir/find.php?item=1.55.60.fa
برگشت به اصل مطلب