یافته- اخبار نشریه
نمایه شدن فصلنامه یافته در سایت DOAJ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/17 | 

به اطلاع کلیه همکاران گرامی می رساند که همه شماره های فصلنامه یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سایت Directiory of Open Access Journals) DOAJ) نمایه شده است.

نشانی مطلب در وبگاه یافته:
http://yafte.lums.ac.ir/find-1.97.111.fa.html
برگشت به اصل مطلب