یافته- اخبار نشریه
تغییر شماره حساب برای داوران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/8 | 
با توجه به تغییر بانک طرف قرارداد دانشگاه از ملت به ملی
لطفا داوران محترم در قسمت خواسته شده شماره حساب بانک ملی(شماره کارت قابل قبول نیست) را وارد نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه یافته:
http://yafte.lums.ac.ir/find.php?item=1.97.115.fa
برگشت به اصل مطلب