یافته- راهنمای ثبت نام در سایت ORCID
راهنمای ثبت نام در سایت ORCID

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/1/26 | 
نویسنده گرامی
با توجه به الزامی شدن انتشار کد (ORCID  ) برای نشریات از طرف وزارتخانه خواهشمند است در قسمت ارسال  مقاله- مرحله سوم،  قسمت نگارندگان
،  فیلد کد(
ORCID  ) را برای تمام نویسندگان تکمیل نموده سپس تایید نمایید.
 دریافت فایل pdf
نشانی مطلب در وبگاه یافته:
http://yafte.lums.ac.ir/find.php?item=1.99.117.fa
برگشت به اصل مطلب