دوره 11، شماره 1 - ( یافته 1388 )                   جلد 11 شماره 1 صفحات 63-69 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (10518 مشاهده)

Ø مقدمه: اهمیت انتقال عوامل بیماریزا از طریق مصرف یخ کمتر از اهمیت انتقال آن از طریق آب نمی باشد. آلودگی یخ در اثر استفاده از آب آلوده، حمل و نقل، توزیع بهداشتی و نحوه نامناسب نگهداری آن ایجاد می شود. هدف از انجام این مطالعه ارتقاء سطح بهداشت عمومی جامعه از طریق شناخت و کنترل آلودگی میکروبی انواع کلیفرم ، در فرایند تولید یخ در کارخانجات یخ سازی شهرستان کرمان می باشد.

Ø مواد و روش ها: مطالعه مقطعی- توصیفی و روش جمع آوری داده ها سرشماری است. که طی آن وضعیت کل باکتریهای کلیفرم در چهار کارخانه یخ سازی در شهرستان کرمان بررسی شده است. نمونه های آب و یخ از سه نقطه آب ورودی، فرایند، یخ خروجی هر کارخانه برداشت گردید. نمونه برداری در نیمه اول سال 1386 انجام گرفت .نمونه ها در دو ماهه اول و سوم فصول بهار و تابستان سال 86 و در هر ماه ده بار برداشت شد. تعداد کل نمونه ها در مدت بررسی 120 نمونه می باشد. برای مقایسه داده ها از آزمون t-test و x2 و نرم افزار SPSS استفاده شد.

Ø یافته ها: نتایج نشان داد که از 120 نمونه جمع آوری شده جمعاً 27 نمونه آلودگی کلیفرم داشته اند. کمترین موارد آلودگی در آب ورودی 5/7%، و بیشترین آلودگی مربوط به یخ خروجی 5/37 % بود. کلیه کارخانجات آلودگی کلیفرم داشته اند. کمترین آلودگی مربوط به کارخانه شماره 1، 18/18% و بیشترین آلودگی مربوط به کارخانجات شماره 2 و4 ، 25% برای هر کدام می باشد. بررسی انجام شده نشان داد که علیرغم عدم آلودگی آب ورودی، یخ تولیدی دارای آلودگی است

Ø بحث و نتیجه گیری : این نتایج حاکی از آن است که آلودگی محیط کارخانه و آلودگی کارکنان به اندازه تصفیه ناکافی آب می تواند در انتشار باکتریها و بیماریهایی منتقله از آب نقش داشته باشد. توصیه می شود که در کلیه کارخانجات با ارتقاء سطح بهداشت محیط، کنترل فرایند تولید و همچنین رسیدگی به وضعیت بهداشت فردی کارکنان درجه آلودگی را تقلیل و رفع نمود. ضمنا در مورد بهداشتی نمودن مراحل حمل و تولید یخ مراقبت بیشتری معمول گردد.

متن کامل [PDF 179 kb]   (1626 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۸۸/۱۱/۱۹