جلد 23 - ویژه نامه                   جلد 23 - ویژه نامه صفحات 343-335 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
چکیده:   (510 مشاهده)
مقدمه: آموزش مجازی با وجود تمام کاستی ها مورد پذیرش بسیاری از مدرسین قرار گرفته و در جهت بهبود و ارتقای این شیوه آموزش تلاش های بسیاری شده است. در پژوهش حاضر تلاش شده که با استفاده از نظر اساتید هیأت علی دانشگاه در جهت یافتن کاستی های آموزش مجازی و در نتیجه رفع این نقایص گامی برداشته شود.
مواد و روش ها: در این پژوهش مقطعی توصیفی – تحلیلی، میزان رضایت مندی اساتید هیأت علمی داشگاه علوم پزشکی لرستان در پایان سال تحصیلی 1400-1399  با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته « ارزیابی برنامه درسی آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان» در هفت حیطه نرم افزار، محتوا، سهولت، تعامل، ارزشیابی، پشتیبانی و سنجش بررسی شد. توصیف داده ها با میانگین و انحراف معیار و تحلیل داده ها با معیارهای آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفت.
یافته ها: از بین 200  عضو هیآت علمی مورد بررسی 63.5 درصد مرد (127 نفر)  و 42 درصد دانشیار ( 84 نفر) و 39درصد استادیار  (78 نفر) بودند. میانگین سن اساتید  7.01±45.58 سال و میانگین سابقه تدریس اساتید 8.63±13.41 سال گزارش شد. میزان رضایت مندی اساتید از آموزش مجازی در حیطه نرم افزار 2.82±17.91، محتوا 3.10±20.97،  سهولت 46±9.19  و رضایت مندی کلی اعضای هیأت علمی 13.17±86.17 بود.
بحث و نتیجه گیری: به طور کلی اساتید این دانشگاه از شیوه انجام آموزش مجازی و اثرگذاری آن راضی بودند. همچنین با توجه به نظرات اساتید و نگرانی های موجود، از ویژگی تصویر-در-تصویر در فضای مجازی استفاده شود تا بتوان ارتباط چهره در چهره استاد و دانشجو را برقرار کرده و امکان انتقال اطلاعات از استاد به دانشجو و بالعکس را به بهترین شیوه انجام داد.

 
متن کامل [PDF 287 kb]   (229 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1400/4/3 | پذیرش: 1400/9/10 | انتشار: 1400/9/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.