یافته- مقابله با سرقت ادبی
مقابله با سرقت ادبی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/7 | 

طراح وب سایت ژورنال یافته (شرکت یکتا وب) خدمات کنترل سرقت ادبی را بر اساس عنوان، چکیده و متن کامل فارسی و عنوان و چکیده انگلیسی  برای این ژورنال فراهم آورده است.

نشانی مطلب در وبگاه یافته:
http://yafte.lums.ac.ir/find.php?item=1.91.106.fa
برگشت به اصل مطلب