یافته- اخبار نشریه
دریافت گواهی داوری به صورت انلاین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/27 | 

ضمن تشکر از همکاری شما با فصلنامه علمی - پژوهشی یافته ، به اطلاع می رساند از این پس می توانید گواهی داوری مربوط به مقالاتی که بررسی می فرمایید را بلافاصله پس از ارسال داوری، از طریق سایت مجله با کمک راهنما که در قسمت برای داوران می باشد را دریافت نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه یافته:
http://yafte.lums.ac.ir/find.php?item=1.97.112.fa
برگشت به اصل مطلب