یافته- اخبار نشریه
مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی یافته منصوب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/25 | 

 به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری ،طی حکمی از سوی دکتر ابراهیم فلاحی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ، دکتر ناهید رضایی به عنوان مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی یافته منصوب شد.
خانم دکتر رضایی عضو هیات علمی گروه ایمونولوژی دانشگاه می باشد. 
 
نشانی مطلب در وبگاه یافته:
http://yafte.lums.ac.ir/find.php?item=1.97.120.fa
برگشت به اصل مطلب