یافته- راهنمای دریافت گواهی داوری به صورت آنلاین
راهنمای دریافت گواهی داوری به صورت آنلاین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/27 | 

شما می توانید پس از وارد شدن به صفحه کاربری خود و مراجعه به " بخش داوری مقالات" در قسمت "نمایش گواهی داوری" پس از تنظیم تاریخ، گواهی های داوری خود را بصورت تک و یا جمعی و به هر دو زبان فارسی و انگلیسی دریافت نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه یافته:
http://yafte.lums.ac.ir/find.php?item=1.98.113.fa
برگشت به اصل مطلب