[صفحه اصلی ]     [ English ]  
يافته awt-yekta Yafteh
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 12، شماره 2 - ( 12-1389 ) ::
برگشت به فهرست نشریات جلد 12 شماره 2 صفحات 0-0
XML عوامل مؤثر بر خشونت عليه زنان در استان لرستان Print

[English Abstract]
نویسندگان: دکتر فيروزه غضنفری *
استادیار دانشگاه لرستان، خرم آباد،دانشگاه لرستان،دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی
نوع مطالعه: پژوهشي |
چکيده مقاله:
خشونت عليه زنان يک پديده جهانی است که روی سلامت و بهداشت روانی خانواده و جامعه تاثير منفی می گذارد. از طريق شناخت به ميزان و نوع خشونت و عوامل مؤثر بر آن می توان در جهت پيشگيری و کاهش آن ، اقدامات درمانی و مداخله جويانه مطلوب را انجام داد. هدف تحقيق ، شناسايی انواع خشونت و ميزان شدت آن در خانواده و همچنين شناسايی عوامل زمينه ای موثر بر خشونت عليه زنان در استان لرستان می باشد. مواد و روش ها: اين مطالعه يک پژوهش توصيفی است که با استفاده از روش همبستگی انجام گرفته است. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران و با توجه به جمعيت جامعه 383 نفر در نظر گرفته شد. واحد تحليل بر اساس ماهيت مسئله ، خانواده و سطح مشاهده زنان متاهل است.جمع آوری اطلاعات از طريق پرسشنامه صورت گرفت و شامل : 1- سئوالات مربوط به متغيرهای جمعيت شناختی 2- پرسشنامه محقق ساخته در مورد زمينه های خطرساز و تصور از نقش های جنسيتی 3- خشونت عليه زنان حاج يحيی سال 1999 بود. در تحليل داده ها نيز از روش ضريب همبستگی پيرسون و تحليل واريانس يک طرفه استفاده شد. بحث و نتيجه گيری: به طور کلی نتايج تحقيق نشان داد که سن زنان ، سطح سواد ، جمعيت خانواده و شغل همسر با خشونت عليه زنان رابطه دارد . همچنين رفتار پرخاشگرانه والدين در دوران کودکی در خشونت عليه زنان نقش دارد. ازسوی ديگر تصور سلطه گرايانه مرد نسبت به زن در بروز پرخاشگری مؤثر است. يافته ها: يافته های اين بررسی نشان می دهد که در بين انواع خشونت ، خشونت روانی و جسمی بيش از سا ير اشکال آن در زنان تجربه می شود. بين خشونت خانگی و متغير سن ، سطح سواد ، تعداد فرزندان و شغل همسر رابطه معناداری ديده شد اما نوع ازدواج ،درآمد همسر و سن همسر رابطه معناداری با خشونت خانگی نشان نداد. همچنين ميزان خشونت در خانواده های گسسته بيشتر مشاهده شد و بين وجود الگوی پرخاشگری در خانواده پدری در دوران کودکی و بروز خشونت رابطه وجود داشت . از سوی ديگر رابطه معناداری بين تصور سلطه گرايانه مرد و خشونت خانگی ديده شد .
واژه‌های کلیدیخشونت علیه زنان، الگوی پرخاشگری، تصور سلطه گرایانه.،
متن كامل [PDF 142 kb]
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
ghazanfari F. Effective factors on violence against women in Lorestan county towns . Yafteh. 2011; 12 (2) :0-0
URL http://yafte.lums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-145-156&slc_lang=fa&sid=1
غضنفری فيروزه. عوامل مؤثر بر خشونت عليه زنان در استان لرستان. يافته. 1389; 12 (2) :0-0
ارسال پيام به نويسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
 
برگشت به فهرست نشریات دوره 12، شماره 2 - ( 12-1389 )
يافته Yafteh
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.058 seconds with 685 queries by AWT YEKTAWEB 2714