Journal archive for Google Scholar Robot!

Yafteh

یافتهVolume 23, Number 3 (2021-8)


Evaluation of antibiotic resistance pattern of Acinetobacter baumannii clinical isolates in Khorramabad hospitals
بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های بالینی اسینتوباکتر بومانی در بیمارستان های شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Knowledge of Students of the Lorestan University of Medical Sciences about Congenital Toxoplasmosis
بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در خصوص توکسوپلاسموزیس مادرزادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Components related to Mother-Infant Relationship to Prevent Postpartum Depression: A Qualitative Study
شناسایی مضمون های مرتبط با رابطه مادر و نوزاد به منظور پیشگیری از افسردگی پس از زایمان: مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Different Doses of Nitrate Supplements on hepatocellular Damage Markers in Male Sprague Dawley Rats Following One Session of Exercise
تأثیر مصرف مکمل نیترات با مقادیر مختلف بر شاخص های تخریب سلول کبدی به دنبال یک جلسه تمرین ورزشی در موش های نر نژاد اسپراگوداولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Docking of Some Quinazolinone Analogues as an EGFR Inhibitors
داکینگ مولکولی تعدادی از مشتقات کینازولینون به عنوان مهارکننده EGFR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Groundwater Vulnerability potential and Health-risk assessment related to nitrate and nitrite in drinking water in Azna-Aligudarz Plain
بررسی میزان پتانسیل آسیب پذیری و ارزیابی خطر سلامت نیترات و نیتریت در آبخوان دشت ازنا- الیگودرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Protective Effect of Salvia macrosiphon Boiss on the Serum Urea and Creatinine Levels in Renal Ischemia Reperfusion Injury
بررسی اثر حفاظتی گیاه Boiss Salvia macrosiphon بر سطح سرمی اوره و کراتینین ناشی از ایسکمی رپرفیوژن کلیوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Combined Extracts of Mummy, Withania Coagulans, and Turmeric on the Repair and Treatment of Bone Fractures in Rats
بررسی اثر عصاره‌های ترکیبی مومیایی، پنیر باد و زردچوبه بر ترمیم و درمان شکستگی استخوان در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of vaspin levels with anthropometric and biochemical parameters in patients with Non-alcoholic fatty liver disease in an Iranian population
ارتباط سطح واسپین با پارامترهای آنتروپومتری و بیوشیمیایی در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی در یک جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of High-Intensity Interval Training on Leptin, Adiponectin, and Leptin/Adiponectin Ratio in Overweight Adolescent Boys
تاثیر 8 هفته انواع تمرینات تناوبی شدید (HIIT) بر لپتین، آدیپونکتین و نسبت آدیپونکتین به لپتین پسران نوجوان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of High-intensity Interval Training on Serum Levels of Fibroblast Growth Factor 21 and Insulin Resistance in Overweight Young Men
تأثیر تمرینات تناوبی شدید بر سطوح سرمی فاکتور رشد فیبرو بلاست 21 و مقاومت به انسولین مردان جوان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the relationship between blood types and Rh with type 2 diabetes mellitus: a case / control study
بررسی رابطه انواع گروه‌های خونی و Rh با بیماری دیابت ملیتوس تیپ 2: یک مطالعه مورد/شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adherence to Treatment Based on Social Support and Coping Strategies in Patients with Type 2 Diabetes
پیش بینی تبعیت از درمان دارویی بر اساس حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله ای در بیماران دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Factors Affecting the Efficiency of Hospital Information Systems in Khorramabad Hospitals to Improve Community Health as a Stimulator of Economic Growth
شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهره وری سیستم های اطلاعاتی بیمارستانی در بیمارستان های شهر خرم آباد در راستای بهبود سلامت جامعه به عنوان محرک رشد اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 2 (2021-5)


Evaluation of optical parameters of Vaccinium macrocarpon fruit (Iranian cranberry) as a substitute for Cornus mas with emphasis on chemical properties in the prevention and treatment of oral diseases
بررسی پارامترهای نوری میوه‌ قره ‌قات (کرنبری ایرانی) به عنوان جایگزین زغال‌اخته با تاکید برخواص شیمیایی در پیشگیری و درمان بیماری‌های دهان و دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks of Water Resistance Training with Dark Chocolate Consumption on Plasma Levels of Endothelin-1, Nitric Oxide and Quality of Life in Elderly Women
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی در آب همراه با مصرف شکلات تلخ بر سطوح پلاسمایی اندوتلین–1، نیتریک ‌اکساید و کیفیت زندگی زنان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Non-Pharmacological Measures on Anxiety before Surgical operation: A Systematic Review
تأثیر اقدامات غیردارویی بر اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی: مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of the Host Immune System in SARS-CoV-2 Infection
نقش سیستم ایمنی میزبان در عفونت ویروس SARS-CoV-2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Comparison of Antimicrobial Properties of Natural and Synthetic Zeolites Exchanged with Silver, Zinc, Copper and Nickel Ions
بررسی و مقایسه اثر خاصیت ضد میکروبی زئولیت های طبیعی و سنتزی تبادل شده با یون های نقره، روی، مس و نیکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of the Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS)with high frequency (20 Hz) on Auditory Hallucinations, Inner Speech and Working Memory in Schizophrenic Patients
اثربخشی درمان با تحریک مغناطیسی مکرر فراجمجمه‌ای (r TMS) با فرکانس بالا (20هرتز) بر توهمات شنیداری، گفتگوی درون و حافظۀ کاری در بیماران اسکیزوفرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Cognitive Emotion Regulation Strategies and Cognitive Flexibility in Gastrointestinal Patients
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و انعطاف‌پذیری شناختی بیماران گوارشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of expression profile of miRNAs with regulatory functions in metabolic pathways and signaling of parasitic diseases
بررسی پروفایل بیانی miRNAs ها با عملکردهای تنظیم کنندگی در مسیرهای متابولیکی و سیگنالینگ بیماریهای انگلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of spirometric indices and respiratory symptoms among carpentry, paint and office workers in wood factory in Tehran province in 2019
بررسی شاخص های اسپیرومتری و علائم تنفسی در میان کارگران نجاری ، رنگ کار و اداری در کارخانه چوب در استان تهران در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Post-Traumatic Growth among Patients with Gastrointestinal Cancer and Its Association with Social Support and Hope
بررسی رشد پس از سانحه در بیماران مبتلا به سرطان گوارشی و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و امید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of gene expression changes in primary prostate cancer of mice treated with Urtica dioica L
مطالعه تغییرات بیان ژن در سرطان اولیه پروستات موش تحت تیمار گیاه گزنه Urtica dioicaL
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphine and Opium Addiction and Their Effects on the Heart and Related Heart Diseases
اعتیاد به مورفین و تریاک و اثرات آنها بر قلب و بیماریهای مرتبط با قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Long-term effects of honey solution on Th1/Th2 cytokine balance in military graduates with psychological symptoms of over-training
تأثیر بلندمدت دریافت محلول عسل بر تعادل سایتوکاینی Th1/Th2 در دانش‌آموختگان نظامی با علائم روانی بیش‌تمرینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medication Adherence and its Related Factors in Patients with Type 2 Diabetes
تبعیت از درمان دارویی در بیماران دیابتی نوع 2 و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 1 (2021-3)


بررسی مروری مدیریت درمان افراد مبتلا به سرطان در طی همه گیری COVID 19
بررسی مروری مدیریت درمان افراد مبتلا به سرطان در طی همه گیری COVID 19
| [Abstract-FA] | [XML] |

توصیه هایی برای مدیریت لوله گذاری در بیماران مشکوک و مبتلا به عفونت COVID-19
توصیه هایی برای مدیریت لوله گذاری در بیماران مشکوک و مبتلا به عفونت COVID-19
| [Abstract-FA] | [XML] |

درمان شیمی درمانی نگهدارنده یا شیمی درمانی مترونومیک به جای مرحله داخل وریدی در لوسمی لنفوبلاستیک حاد در طی بیماری همه گیری COVID-19 استراتژی جدید
درمان شیمی درمانی نگهدارنده یا شیمی درمانی مترونومیک به جای مرحله داخل وریدی در لوسمی لنفوبلاستیک حاد در طی بیماری همه گیری COVID-19 استراتژی جدید
| [Abstract-FA] | [XML] |

مروری بر جراحی پلاستیک و محافظت شخصی در آن در همه گیری بیماری COVID-19
مروری بر جراحی پلاستیک و محافظت شخصی در آن در همه گیری بیماری COVID-19
| [Abstract-FA] | [XML] |

نقش دامپزشکان در مبارزه با کرونا ویروس
نقش دامپزشکان در مبارزه با کرونا ویروس
| [Abstract-FA] | [XML] |

نانو واکسن برای مقابله با کووید 19
نانو واکسن برای مقابله با کووید 19
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارزیابی نقش ویتامین D در برابر COVID-19
ارزیابی نقش ویتامین D در برابر COVID-19
| [Abstract-FA] | [XML] |

طراحی واکسن چند اپیتوپی جدید علیه SARS-CoV-2 توسط روشهای ایمونوانفورماتیک: یک مطالعه in silico
طراحی واکسن چند اپیتوپی جدید علیه SARS-CoV-2 توسط روشهای ایمونوانفورماتیک: یک مطالعه in silico
| [Abstract-FA] | [XML] |

مروری بر مدل های حیوانی برای ساخت واکسن کرونا ویروس
مروری بر مدل های حیوانی برای ساخت واکسن کرونا ویروس
| [Abstract-FA] | [XML] |

روند تغییرات نرخ کشندگی به ازای تعداد بیمار قطعی طیّ 30 روز نخست اپیدمی کووید 19 در ایران
روند تغییرات نرخ کشندگی به ازای تعداد بیمار قطعی طیّ 30 روز نخست اپیدمی کووید 19 در ایران
| [Abstract-FA] | [XML] |

پاندمی COVID-19 : روش های انتقال، تشخیص و درمان
پاندمی COVID-19 : روش های انتقال، تشخیص و درمان
| [Abstract-FA] | [XML] |

نابرابری های اجتماعی در پاندمی کرونا : یک مطالعه کیفی
نابرابری های اجتماعی در پاندمی کرونا : یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [XML] |

رابطه فوبیاکرونا با تاب آوری روان شناختی و اضطراب در دانش-آموزان دوره متوسطه دوم
رابطه فوبیاکرونا با تاب آوری روان شناختی و اضطراب در دانش-آموزان دوره متوسطه دوم
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارتباط بین اضطراب ابتلا به کرونا با کیفیت خواب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1399
ارتباط بین اضطراب ابتلا به کرونا با کیفیت خواب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1399
| [Abstract-FA] | [XML] |

تاثیر پاندمی کووید-۱۹بر غذا، امنیت غذایی و سامانه های تولیدی بخش کشاورزی
تاثیر پاندمی کووید-۱۹بر غذا، امنیت غذایی و سامانه های تولیدی بخش کشاورزی
| [Abstract-FA] | [XML] |

تأثیر Covid 2019 بر فرهنگ خودمراقبتی در طی همه گیری
تأثیر Covid 2019 بر فرهنگ خودمراقبتی در طی همه گیری
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی رابطه گرایش به ورزش و اضطراب سلامتی در شرایط کرونایی
بررسی رابطه گرایش به ورزش و اضطراب سلامتی در شرایط کرونایی
| [Abstract-FA] | [XML] |

پیامدهای روان شناختی کرونا ویروس: ارائه راهکارهای پیشنهادی
پیامدهای روان شناختی کرونا ویروس: ارائه راهکارهای پیشنهادی
| [Abstract-FA] | [XML] |

پیامدهای فردی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کووید 19
پیامدهای فردی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کووید 19
| [Abstract-FA] | [XML] |

تأثیر COVID-19 و قرنطینه بر سلامت روان کودکان و نوجوانان: یک مطالعه مروری
تأثیر COVID-19 و قرنطینه بر سلامت روان کودکان و نوجوانان: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی میزان افسردگی و اضطراب ناشی از همه گیری کووید 19 در زنان باردار و تاثیر آن بر مراقبت‌های پره ناتال
بررسی میزان افسردگی و اضطراب ناشی از همه گیری کووید 19 در زنان باردار و تاثیر آن بر مراقبت‌های پره ناتال
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارزیابی وضعیت روانشناختی دانشجویان دانشکده پرستاری الیگودرز در دوران کرونا
ارزیابی وضعیت روانشناختی دانشجویان دانشکده پرستاری الیگودرز در دوران کرونا
| [Abstract-FA] | [XML] |

تکامل زنجیره ارزش به چرخه ارزش در تجارت الکترونیک؛ فرصت سازی مثبت کووید 19 برای کسب و کارهای الکترونیکی
تکامل زنجیره ارزش به چرخه ارزش در تجارت الکترونیک؛ فرصت سازی مثبت کووید 19 برای کسب و کارهای الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [XML] |

علائم بالینی بیماری کووید-19: تجربه زیسته ارائه دهندگان مراقبت
علائم بالینی بیماری کووید-19: تجربه زیسته ارائه دهندگان مراقبت
| [Abstract-FA] | [XML] |

درک پرستاران از اختلالات روانی تجربه شده، در حین مراقبت از بیماران مبتلا به کووید-19
درک پرستاران از اختلالات روانی تجربه شده، در حین مراقبت از بیماران مبتلا به کووید-19
| [Abstract-FA] | [XML] |

درک پرستاران در مراقبت از بیماران مبتلا به کووید-19: مطالعه کیفی
درک پرستاران در مراقبت از بیماران مبتلا به کووید-19: مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [XML] |

تاثیر ویروس کرونا در ارزشیابی های آموزش مجازی در دانشگاه لرستان
تاثیر ویروس کرونا در ارزشیابی های آموزش مجازی در دانشگاه لرستان
| [Abstract-FA] | [XML] |

پیامدهای اقتصادی کرونا ویروس (COVID-19) بر خانوارهای شهرستان پلدختر
پیامدهای اقتصادی کرونا ویروس (COVID-19) بر خانوارهای شهرستان پلدختر
| [Abstract-FA] | [XML] |

آسیب شناسی ماهیتی قوانین کیفری ایران در مقاطع بحرانی با تأکید بر شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا
آسیب شناسی ماهیتی قوانین کیفری ایران در مقاطع بحرانی با تأکید بر شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا
| [Abstract-FA] | [XML] |

طراحی لیگاند مهاری برای برهمکنش با گلیکوپروتئین اسپایک در SARS-CoV-2
طراحی لیگاند مهاری برای برهمکنش با گلیکوپروتئین اسپایک در SARS-CoV-2
| [Abstract-FA] | [XML] |

پیش بینی بیوانفورماتیکی اپی توپ های B-Cell و T-Cell جهت طراحی واکسن نوترکیب ضد ویروس SARS-CoV-2
پیش بینی بیوانفورماتیکی اپی توپ های B-Cell و T-Cell جهت طراحی واکسن نوترکیب ضد ویروس SARS-CoV-2
| [Abstract-FA] | [XML] |

طراحی واکسن ویروس کووید 19 بر اساس سرکوب کردن سیستم ایمنی و پروتئین اس
طراحی واکسن ویروس کووید 19 بر اساس سرکوب کردن سیستم ایمنی و پروتئین اس
| [Abstract-FA] | [XML] |

توسعه یک واکسن موثر و ایمن بر اساس اپی توپ های سلول های B و IFN-γ اختصاصی بر علیه ویروس COVID-19
توسعه یک واکسن موثر و ایمن بر اساس اپی توپ های سلول های B و IFN-γ اختصاصی بر علیه ویروس COVID-19
| [Abstract-FA] | [XML] |

کاربرد جراحی لاپاراسکوپی در همه گیری بیماری :COVID-19 یک مقاله مرور سیستماتیک
کاربرد جراحی لاپاراسکوپی در همه گیری بیماری :COVID-19 یک مقاله مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی عوارض خارج ریوی در بیماران COVID-19
بررسی عوارض خارج ریوی در بیماران COVID-19
| [Abstract-FA] | [XML] |

توصیه هایی برای کارکنان اتاق عمل در مواجهه با بیماران مشکوک و مبتلا به عفونت COVID-19
توصیه هایی برای کارکنان اتاق عمل در مواجهه با بیماران مشکوک و مبتلا به عفونت COVID-19
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی رویکرد های درمانی علیه کرونا ویروس جدید، 2019-nCoV
بررسی رویکرد های درمانی علیه کرونا ویروس جدید، 2019-nCoV
| [Abstract-FA] | [XML] |

تشخیص سریع ویروس کووید 19 با کمک نانو زیست حسگرهای مبتنی بر روش ایمونوکروماتوگرافی
تشخیص سریع ویروس کووید 19 با کمک نانو زیست حسگرهای مبتنی بر روش ایمونوکروماتوگرافی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی ویژگی های بالینی، آزمایشگاهی و سرانجام مادران باردار مبتلا به کووید 19 بستری در بیمارستانهای استان لرستان در سال 99
بررسی ویژگی های بالینی، آزمایشگاهی و سرانجام مادران باردار مبتلا به کووید 19 بستری در بیمارستانهای استان لرستان در سال 99
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه دو کیت استخراج RNA ساخت ایران و دو کیت استخراج RNA مورد تایید سازمان جهانی بهداشت در تشخیص ویروس SARS-COV2 به روش qRT-PCR
مقایسه دو کیت استخراج RNA ساخت ایران و دو کیت استخراج RNA مورد تایید سازمان جهانی بهداشت در تشخیص ویروس SARS-COV2 به روش qRT-PCR
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارزیابی و مقایسه هفت کیت تشخیصی qRT-PCR کووید-19 مورد استفاده در آزمایشگاه های ایران
ارزیابی و مقایسه هفت کیت تشخیصی qRT-PCR کووید-19 مورد استفاده در آزمایشگاه های ایران
| [Abstract-FA] | [XML] |

پنوموتوراکس خودبخودی، پنومومدیاستن و آمفیزم زیر جلدی در بیمار مبتلا به کووید 19
پنوموتوراکس خودبخودی، پنومومدیاستن و آمفیزم زیر جلدی در بیمار مبتلا به کووید 19
| [Abstract-FA] | [XML] |

کاربرد Google Trends در شیوع اپیدمی‎ها: مروری بر مطالعات انجام شده و پیشنهاداتی برای کووید-19
کاربرد Google Trends در شیوع اپیدمی‎ها: مروری بر مطالعات انجام شده و پیشنهاداتی برای کووید-19
| [Abstract-FA] | [XML] |

طراحی یک مدل اکولوژیک بر نقش عوامل اجتماعی اقتصادی و HLA-DRB1 بر کشندگی کووید 19 در فاز اوّلیه ی اپیدمی
طراحی یک مدل اکولوژیک بر نقش عوامل اجتماعی اقتصادی و HLA-DRB1 بر کشندگی کووید 19 در فاز اوّلیه ی اپیدمی
| [Abstract-FA] | [XML] |

مروری بر همه گیری کروناویروس و شیوع آن در حیوانات مختلف، پیشگیری و کنترل
مروری بر همه گیری کروناویروس و شیوع آن در حیوانات مختلف، پیشگیری و کنترل
| [Abstract-FA] | [XML] |

ویژگی های پاراکلینیکی موارد فوت و بهبود یافته Covid-19: یک مطالعه گذشته نگر
ویژگی های پاراکلینیکی موارد فوت و بهبود یافته Covid-19: یک مطالعه گذشته نگر
| [Abstract-FA] | [XML] |

پاندمی کووید- 19 و ارتباط آن با شاخص توسعه انسانی در جهان: یک مطالعه اکولوژیک
پاندمی کووید- 19 و ارتباط آن با شاخص توسعه انسانی در جهان: یک مطالعه اکولوژیک
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارزیابی ارتباط گروه های خونی ABO با میزان شدت ابتلا و مرگ و میر در مبتلایان به کووید 19
ارزیابی ارتباط گروه های خونی ABO با میزان شدت ابتلا و مرگ و میر در مبتلایان به کووید 19
| [Abstract-FA] | [XML] |

تأثیر COVID-19 و قرنطینه بر سلامت روان کودکان و نوجوانان: یک مطالعه مروری
تأثیر COVID-19 و قرنطینه بر سلامت روان کودکان و نوجوانان: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [XML] |

اثرات پاندمی کووید 19 بر الگوی خواب و عملکرد شناختی : مطالعه ای مروری از منظر علوم اعصاب
اثرات پاندمی کووید 19 بر الگوی خواب و عملکرد شناختی : مطالعه ای مروری از منظر علوم اعصاب
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی نقش کووید 19 در تعدیل روابط بین اضطراب و خودکارآمدی مالی
بررسی نقش کووید 19 در تعدیل روابط بین اضطراب و خودکارآمدی مالی
| [Abstract-FA] | [XML] |

پیش بینی کننده های اعتقادی رفتارهای پیشگیرانه مرتبط با بیماری کوید 19 در استان لرستان
پیش بینی کننده های اعتقادی رفتارهای پیشگیرانه مرتبط با بیماری کوید 19 در استان لرستان
| [XML] |

نقش معنویت و دینداری در رشد پس از سانحه کرونا ویروس در ایران
نقش معنویت و دینداری در رشد پس از سانحه کرونا ویروس در ایران
| [Abstract-FA] | [XML] |

دیدگاه دانشجویان نسبت به رعایت فاصله گذاری اجتماعی در دانشگاه؛ در شرایط COVID-19
دیدگاه دانشجویان نسبت به رعایت فاصله گذاری اجتماعی در دانشگاه؛ در شرایط COVID-19
| [Abstract-FA] | [XML] |

شناسایی و تببین چرایی رفتار سکوت کلاسی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرخرم آباد: رویکرد پدیدار شناسی
شناسایی و تببین چرایی رفتار سکوت کلاسی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرخرم آباد: رویکرد پدیدار شناسی
| [Abstract-FA] | [XML] |

تأثیر سیاست فاصله فیزیکی بر موارد بروز COVID-19 و مرگ و میر در ایران از 20 فوریه، تا 16 آوریل 2020: یک مطالعه تحلیل سری زمانی
تأثیر سیاست فاصله فیزیکی بر موارد بروز COVID-19 و مرگ و میر در ایران از 20 فوریه، تا 16 آوریل 2020: یک مطالعه تحلیل سری زمانی
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارزیابی سیستم بهداشتی ایران بر اساس برنامه آمادگی و پاسخ استراتژیک COVID-19 سازمان بهداشت جهانی: سیاست های بهداشتی و پیامدهای تاریخی
ارزیابی سیستم بهداشتی ایران بر اساس برنامه آمادگی و پاسخ استراتژیک COVID-19 سازمان بهداشت جهانی: سیاست های بهداشتی و پیامدهای تاریخی
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 4 (2021-1)


Generation of IDUA knockout cell lines by CRISPR/Cas mediated genome editing
تولید رده سلولی ناک اوت IDUA توسط تکنیک ویرایش ژنی CRISPR/Cas
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of exercise pre-conditioning with intense intermittent training on MDA, SOD and GPX of cardiac tissue following induction of acute myocardial infarction in male rats
تأثیر پیش آماده سازی قلبی با تمرینات تناوبی شدید بر MDA، SOD و GPX میوکارد به دنبال القای سکته قلبی حاد در موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy with Compassion Focused Therapy on loneliness in patients with Multiple Sclerosis
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با درمان متمرکز بر شفقت بر احساس تنهایی بیماران مولتیپل اسکلروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of eight weeks of combined training (resistance-aerobic) on serum immunoglobulin G concentration and liver injury indices in elderly men
تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی (مقاومتی- هوازی) بر غلظت سرمی ایمنوگلوبینG و شاخص‌ های آسیب کبدی مردان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The frequency and causes of occupational injuries caused by Needle Stick among nurses in educational hospitals in Khorramabad in 2020
بررسی فراوانی و علل آسیب های شغلی ناشی از نیدل استیک در بین پرستاران بیمارستان‌های آموزشی شهر خرم آباد در سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of serum zinc level in pregnant women with preeclampsia or eclampsia and healthy subjects, a case-control study
مقایسه سطح سرمی روی در خانم‌های باردارمبتلا به پره اکلامپسی یا اکلامپسی و سالم، یک مطالعه مورد-شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antibacterial effects of Female Donkey Dung (Anbarnasara) on isolated from urine and infectious wounds of patients
بررسی اثرات آنتی باکتریال دوده حاصل از عنبرنسارا بر باکتری‌های جدا شده از عفونت‌های بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of emotion regulation on psychological capital and conflict resolution techniques in mothers with a physicaly disabled child
اثر بخشی تنظیم هیجان بر سرمایه روان شناختی و تکنیک‌های حل تعارض در مادران با فرزند دارای نارسایی جسمی – حرکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monitoring of urinary iodine in 8-10 Years old students of lorestan province in 2019
پایش میزان ید ادرار دانش آموزان 8-10 ساله استان لرستان در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effectiveness of dialectical behavior therapy in reducing psychological symptoms in patients Mitral valve prolapse syndrome
بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی در کاهش علائم روان‌شناختی در بیماران سندروم افتادگی دریچه میترال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between the presence of Helicobacter pylori glmM gene and serum fluctuations of IgG and IgA antibodies in infected individuals
بررسی ارتباط حضور ژن glmM هلیکوباکتر پیلوری و نوسانات سرمی آنتی بادی‌های IgA و IgG در افراد مبتلا به عفونت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of one course of aerobic exercise on the gene expression of angiopoietin-1 (ANGPT-1) and cardiac tissue oxidative status (TOS) in diabetic rats
اثر یک دوره تمرین استقامتی بر بیان ژن آنژیوپوئیتین-1 (ANGPT-1) و وضعیت اکسیدانی (TOS) بافت قلب در موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the ten year trend of TB disease in Delfan
بررسی روند ده ساله (1398-1389) بیماری سل در شهرستان دلفان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Provide a simulation model to evaluate, improve performance and reduce waiting time for patients in emergency department Khorramabad Nomadic Martyrs Educational and Medical Center
ارائه یک مدل شبیه سازی برای ارزیابی، بهبود عملکرد و کاهش زمان انتظار بیماران بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خرم ‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 3 (2020-11)


Staphylococcus lugdunensis; a pathogen that should be considered in Iran
استافیلوکوکوس لگدوننسیس؛ پاتوژنی که در ایران باید مورد توجه قرار گیرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Proposed Drugs in the Treatment of Patients with COVID- 19: A Systematic Review
تاثیر داروهای پیشنهادی در درمان بیماران مبتلا به کووید ۱۹: یک مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of gas emission from municipal solid waste landfill in Kuhdasht city using LandGEM software
برآورد گازهای محل دفن پسماندهای شهری شهرکوهدشت لرستان با استفاده از نرم افزار LandGEM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Corneal Condition After Corneal Ring Implantation in Keratoconus Patients
پیش بینی وضعیت قرنیه در بیماران قوز قرنیه پس از عمل جراحی کاشت حلقه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of High Intensity Interval Training on the Expression of Enolase3, Caveolin 3 Genes and Plasma Levels of SGOT Enzyme in the Cardiac Tissue of Male Rats with Fatty Liver (Steatosis)
تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن‌های enolase3، cavolin3 و سطوح پلاسمایی آنزیم SGOT در بافت قلبی رت‌های نر مبتلا به کبد چرب مدل (استئاتوزیس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The effect of eight weeks of endurance training and olive oil supplementation on IL-1ß and NLRP3 indices in obese male rats
تأثیر دو ماه تمرین استقامتی و مکمل‌سازی روغن زیتون بر شاخص‌های IL-1 و NLRP3 در موش‌های صحرایی نر چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presence of Human Papillomavirus -16 and -18 Among Women with Breast Cancer in Isfahan Province
حضور ویروس پاپیلومای انسانی 16 و 18 در زنان مبتلا به سرطان پستان در استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-amyloidogenic and disaggregating effects of Salvia officinalis in vitro: a strategy to reduce the insulin amyloid fibrils due to repeated subcutaneous injections in diabetic patients
بررسی اثرات ضد‌‌‌آمیلوئیدوژنیکی و باز کنندگی فیبریل های آمیلوییدی گیاه مریم گلی در شرایط آزمایشگاهی: استراتژی برای کاهش تجمع فیبریل‌های آمیلوئید انسولین در اثر تزریق های مکرر زیرپوستی در بیماران دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characterization co-existence of ESBLs, AmpC and MBLs in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae isolates from Khorramabad Hospitals
بررسی فراوانی بتالاکتامازهای تیپ MBLs,AmpC,SHV,TEM در ایزوله های بالینی اشرشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیمارستان های منتخب شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the relationship between maternal serum vitamin D level with premature amniotic sac rupture in pregnant women referred to Asalian Hospital in Khorramabad 2019-2020
بررسی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D مادر با پارگی زودرس غشاهای جنینی در مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی درمانی عسلیان خرم آباد در سال 1398-1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acute and Repeated Dose Toxicity Assessment of Kelussia Odoratissima Mozaff Essential Oil in Female Rat
ارزیابی سمیت حاد و سمیت دوز های مکرر اسانس کرفس کوهی (کلوس) در موش صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Effectiveness of Acceptance and Commitment Group Therapy and Social Skills Training on Self-Esteem and Social Phobia Disorder
مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی وگروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر عزت نفس و اختلال هراس اجتماعی کارمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of endurance training with cinnamon bark extract on antioxidant activity levels and cardiac index in streptozotocin- (STZ) induced DM male rats
تأثیر تمرینات استقامتی همراه با مصرف عصاره هیدروالکلی چوب دارچین بر مارکرهای آنتی اکسیدانی و اندکس قلبی در موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vertical transmission of BK virus in pregnancy: A narrative review
انتقال عمودی ویروسBK در دوران بارداری: مقاله مروری-روایتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 2 (2020-8)


Effect of 12 weeks of green tea extract consumption on total antioxidant capacity (TAC), malondialdehyde (MDA) levels and superoxide dismutase, glutathione peroxidase and catalase activity of old rats' heart tissue in response to a bout acute exhaustive exercise
تأثیر 12 هفته مصرف عصاره چای سبز بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC)، سطوح مالون دی آلدهید (MDA) و فعالیت سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز بافت قلب رت‌های مسن در پاسخ به فعالیت حاد وامانده‌ساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Different Intensities of Exercise Training with Saffron Supplementation on the Metabolic Balance in Overweight and Obesity Women
مقایسه تأثیر شدت های مختلف تمرینات ورزشی به همراه مکمل دهی زعفران بر تعادل متابولیسمی زنان دارای اضافه وزن و چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Quercetin Solid Lipid Nanoparticles on Autophagy and Atg5 Protein Expression Levels in Human Breast Cancer Cell Line (MCF-7)
اثر نانوذرات لیپیدی جامد کوئرستین بر اتوفاژی و بیان پروتئین ATG5 در رده سلولی سرطان پستان انسانی (MCF-7)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Group Cognitive-Behavioral Therapy on the Cognitive Emotion Regulation Strategies and Psychological Flexibility in Patients with Non-Cardiac Chest Pain
اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی بیماران با درد غیرقلبی قفسه سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Virginiamycin, Medicinal Plants Powder, Alone and in Combination on Parameters of Blood Biochemistry, Microbial Population and Intestinal Morphology in Laying Hens
تأثیر استفاده از ویرجینیامایسین، پودر گیاهان دارویی به تنهایی و ترکیبی از آنها بر فراسنجه‌ های‌ بیوشیمیایی خون، جمعیت میکروبی و مورفولوژی روده در مرغ های تخم گذار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of aerobic exercise in manipulated environment on serum levels of BDNF, Irisin and Cathepsin B in healthy active men
اثر یک جلسه ورزش هوازی در محیط دستکاری شده بر سطوح سرمی BDNF، آیریزین و کاتپسین B در نوجوانان سالم فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aerobic Exercise Intensity on the Genes Expression Involved in Physiological Hypertrophy of the Heart
بررسی اثر شدت تمرین ورزشی هوازی بر بیان ژن های درگیر در هایپرتروفی فیزیولوژیک قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular insight in breast cancer metastasis
نگاهی بر فرآیند متاستاز سرطان سینه از دیدگاه مولکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Physiological Resistance Training on Some Structural and Functional Features of Left Ventricle in Patients with Chronic Heart Failure: a Review Study
مطالعه مروری اثرات فیزیولوژیکی تمرینات مقاومتی بر برخی ویژگی های ساختاری و عملکردی بطن چپ در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of oqxAB Genes in Klebsiella Pneumoniae Isolated from Khorramabad Hospitals
بررسی فراوانی ژن‌های oqxAB در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیمارستان های شهر خرم آباد در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroprevalence of Malta Fever in Veterinary Staff of Lorestan Province Using Indirect ELISA Method in 2018-2019
شیوع سرمی تب‌مالت در کارکنان دامپزشکی استان لرستان با روش الیزای غیرمستقیم در سال های1397-1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing the Pattern of Unleashing Organizational Energy of Employees in Government Organizations (Case study: Ministry of Health and Medical Education)
طراحی الگوی آزادسازی انرژی سازمانی کارکنان در سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Visual Characteristics After Corneal Ring Implantation in Keratoconus Patients
پیش بینی مشخصه های بینایی چشم پس از عمل جراحی کاشت حلقه در بیماری قوز قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Perfectionism Dimensions and Personality Characteristics with Migraine Severity of Headache: Cross-Sectional Study
ارتباط کمال گرایی و ویژگی های شخصیتی با شدت سردرد میگرنی: مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 1 (2020-4)


An Investigation of Carotenoid Production by Fusarium Exosporium and Its Effect on Liver Enzymes in Male mice
بررسی تولید کارو تنوئید توسط قارچ فوزاریوم اگزوسپوریوم و تاثیر آن بر آنزیم‌های کبدی در موش های سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Length of Waiting Time for Services in the Emergency Departments of Teaching Hospitals in Khorramabad
بررسی مدت زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن های آموزشی – درمانی در جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Sanitary Conditions of Water in Public Swimming Pools in Lorestan, Iran, and Its Comparison with the Current Standards of This Country
بررسی وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاشتی آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﺷﻨﺎ استان لرستان و ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی موجود در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Synthesis and Characterization of Liposomal Nano-Carriers Loading Lavandula angustifolia Essential Oil to Affect Breast Cancerous Cell-Lines
سنتز نانوحامل های لیپوزومی حاوی اسانس اسطوخودوس و مشخصه یابی آنها با هدف اثرگذاری بر رده های سلولی سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Antibacterial Effect of Sumac Extract in Minced Beef Contaminated with Multidrug Resistance E. coli
بررسی خواص ضد میکروبی عصاره اتانولی سماق بر جمعیت میکروبی گوشت چرخ شده تلقیح شده با ایکلای مقاوم به چند دارو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of the Application of a Novel Synthetic Compond of Methyl 2'-Methyl-1,3-dioxo-1,1',2',3,5',6',7',7a'-octahydrospiro[indene-2,3'-pyrrolizidine] -2' Carboxylate (6) on the Full-Thickness Excisional Wound Healing in Diabetic Rats
ارزیابی کاربرد ترکیب سنتز شده جدید (متیل'2- متیل-1,3-دی اکسو -1'٬1'٬2'٬3'٬5'٬6'٬7'a7 -اکتا هیدرو اسپایرو] ایندن-'2٬3-پیرولیزیدین-'2[ 2- کربوکسیلات (6) بر روی التیام زخم های برداشتی تمام ضخامت پوست در موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Baclofen on the Reduction of the Level of Consciousness: A Case Report
کاهش سطح هوشیاری به دنبال مصرف قرص باکلوفن: یک گزارش موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Brief Overview of the Results of the Studies on the Prevalence of Trichomonas Tenax in Iran
مروری اجمالی بر نتایج مطالعات در خصوص شیوع تریکوموناس تناکس در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of the Effectiveness of the Mindfulness Skills Training for Children with Oppositional Defiant and Cognitive-Behavioral Therapy on the Child-Teacher Interactions
مقایسه اثر بخشی آموزش مهارت های ذهن گاهی ویژه کودکان با نافرمانی مقابله ای و درمان شناختی –رفتاری بر تعاملات کودک با معلم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparision of the Effect Neurofeedback on the Improvement of the Executive Functions of Individuals with ADHD and Epilepsy
مقایسه اثربخشی درمان نوروفیدبک در بهبود کارکردهای اجرایی مبتلایان به بیش‌فعالی و صرع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Functional Movement Screening Scores (FMS) in 15-17 Year-Old Male Students in Lorestan Province
تعیین نورم غربالگری حرکتی عملکردی (FMS) در دانش آموزان پسر17 تا 15 ساله استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 4 (2020-1)


The Effectiveness of Dialog-Behavior Therapy on Changing the Level of Meta-Cognitive Beliefs in Males Addicted to Cannabis
اثربخشی رفتاردرمانی گفتگویی(DBT) بر میزان باورهای فراشناختی مصرف کنندگان مرد وابسته به حشیش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Effect of Coenzyme Q10 Supplementation on Apoptosis Gene Expression and Oxidative Stress after Busulfan Injection in Rats
بررسی اثر مکمل کوآنزیم Q10 بر بیان ژن آپوپتوز و استرس اکسیداتیو پس از تزریق بوسولفان در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Continuous Training Course Exercises and Resveratrol Supplementation on Serum BDNF and GGT in Male Rats
تاثیریک دوره تمرین تداومی همراه با مکمل رزوراترول بر BDNF و GGT سرم موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of the Effectiveness of Metacognitive Group Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on the Cognitive Distortions of Students with Social Anxiety Disorder
مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی فراشناختی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحریف‌های شناختی و نشانگان اضطراب اجتماعی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Distinct Tumor Micro-Environments in the Heterogeneity of Metabolic Tumor Phenotypes
نقش میکرو محیط های مختلف تومور درگوناگونی فنوتیپ های متابولیک تومور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Providing an Strategic Electronic Learning Model for the Students of the Virtual Education Center at Isfahan University of Medical Sciences
ارائه مدل یادگیری استراتژیک الکترونیکی در بین دانشجویان واحد آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Acute Effect of Resistance Exercise Training with Continuous and Intermittent Blood Flow Restriction on Growth Hormone, Insulin-Like Factor-1 and Lactate in Non-Athletic Young Men
تأثیر حاد تمرین مقاومتی با محدودیت جریان خون تداومی و تناوبی بر هورمون های مرتبط با هایپرتروفی در مردان جوان غیرورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of the Effects of Two Methods of Aerobic and Combined Exercises on the Changes of Angiogenesis Factor TGF-β1 and Cortisol Hormone in Healthy Elderly Men
مقایسه اثر دو شیوه تمرینی هوازی وترکیبی بر تغییرات فاکتور آنژیوژنزی TGF-β1 و هورمون کورتیزول در مردان سالمند سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of the Effect of Endurance Training on the Activities of Glutathione Peroxidase and Superoxide Dismutase in the Cardiac Tissue of Healthy and Diabetic Rats
مقایسه اثر تمرین استقامتی بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز بافت قلب موش های صحرایی سالم و دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Validating the Model of Medical Ethics in Medical Students (Case Study: Medical Students of Lorestan University of Medical Sciences)
طراحی و اعتباریابی مدل اخلاق حرفه‌ای دانشجویان پزشکی (مطالعه موردی: دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Congenital Hypothyroidism in the Newborns Referred to Health Centers in Borujerd from 2013-2014
شیوع کم کاری مادرزادی تیروئید در نوزادان غربالگری شده ارجاعی به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بروجرد طی سال های 1393-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 3 (2019-11)


In vitro and ex vivo effects of Quercus infectoria extract on hydatid cyst protoscolecs
بررسی اثر عصاره گیاه بلوط بر پروتواسکولکس های کیست هیداتید در شرایط In vitro وEx vivo
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of the Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy, Music Therapy and Relaxation Therapy on Reducing Anxiety and Depression in Coronary Artery Disease Patients
مقایسه اثربخشی درمان‌های شناختی- رفتاری، موسیقی درمانی و تن آرامی رفتاری بر کاهش اضطراب و افسردگی بیماران عروق کرونری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of neuromuscular relaxation by TOF (Train of four) monitoring in PACU (post anaesthesia care unit) at admission and discharge time in patients undergoing any kind of surgery in Shariati hospital
بررسی میزان شلی عضلانی با مانیتورینگ TOF(Train of four) دربدو ورود به ریکاوری و یک ساعت بعد در بیماران کاندید عمل جراحی در بیمارستان شریعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of self-control strategies training on self-compassion and emotion regulation in adults suffering from attention deficit hyperactivity disorder
اثربخشی آموزش راهبردهای خودمهارگری بر شفقت خود و نظم‌جویی هیجان بزرگسالان مبتلا به اختلال نقص توجه_ بیش فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation of the anti-tumor effect of the hydroalcoholic extract of zingiber officinale on the C6 glioma cell line
بررسی اثر ضدتوموری عصاره‌ی هیدروالکی زنجبیل بر روی رده سلول‌های گلیومای C6
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extraction the venom of Rhopilema nomadica from the Persian Gulf coast and the investigation of its hemolytical activity
جداسازی زهر عروس دریایی Rhopilema nomadica ازسواحل خلیج فارس و بررسی اثر لیز کنندگی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation of fluorine concentration in drinking water resources and its probable risk for residents of Souri region, Lorestan
بررسی غلظت فلوئور در منابع آب‌های آشامیدنی و خطر احتمالی آن بر ساکنین منطقه سوری، لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation of the effect of the interaction of zinc oxide nanoparticles with the DNA of the thymus gland
بررسی اثر برهمکنش نانو ذرات اکسید روی سنتز شده با روش شیمیایی بر DNA با روش های طیف سنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Utilization of health services among the elderly at Lorestan province: a cross-sectional study
بهره‌مندی از خدمات سلامت در بین سالمندان استان لرستان: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 12 weeks of aerobic exercise on NT-proBNP in women with hypertension
بررسی اثر 12 هفته فعالیت هوازی برروی NT-proBNPدر زنان مبتلا به فشار خون بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of four weeks of voluntary and compulsory training on anxiety-like behavior induced by childhood stress and cerebellar inflammatory factors in rats
تاثیر چهار هفته تمرین ورزشی داوطلبانه و اجباری بر رفتار شبه اضطراب ناشی از استرس دوران کودکی و عوامل التهابی مخچه در موش های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health system evolution plan and the performance of educational hospitals in Khorramabad: the balanced scorecard approach
طرح تحول نظام سلامت و عملکرد مراکز آموزشی درمانی شهر خرم آباد: رویکرد کارت امتیازی متوازن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The influence of 8 weeks of Pilates training on cardiovascular indices in breast cancer patients
تاثیر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر شاخص های قلبی عروقی بیماران مبتلا به سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 2 (2019-9)


The Effectiveness of Seated Aerobic Exercise on the Emotional and Moral Intelligence of Elderly Women
بررسی اثربخشی ایروبیک نشسته بر هوش هیجانی و هوش اخلاقی زنان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the effectiveness of ACT on biological markers (2HPP, HBA1C, FBS) with patients with type II diabetes
بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر نشانگرهای زیستی (FBS، HBA1C و 2HPP) بیماران دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of simultaneous expression of the EBV BXLF2 gene and the human PR / ER gene in Breast Carcinoma of patients referred to Tabriz International Hospital
بررسی همزمان بیان ژن BXLF2 ویر وس EBV و ژن PR/ER انسانی در کارسینوم پستان بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بین‌المللی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of cognitive rehabilitation on short - term memory deficits of chronic schizophrenic patients
اثر بخشی بازتوانی شناختی بر روی نقایص فراخنای حافظه کوتاه مدت بیماران اسکیزوفرنی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of omega 3 and vitamin E supplementation on Gene Expression of SIRT1, hTERT and serum level of hsCRP in CAD male patients: a randomized clinical trial study
اثرات مکمل‌یاری با امگا 3 و ویتامین E بر روی بیان ژن‌های SIRT1 ، hTERT و سطح سرمی hs-CRP در بیماران مرد مبتلا به CAD : یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prediction of the executive function of planning based on chronic stress, sensory processing sensitivity in patients with multiple sclerosis
پیش بینی کارکرد اجرایی برنامه ریزی بر اساس استرس مزمن و حساسیت پردازش حسی در بیماران مالتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of strengthening program of quadriceps and hip external rotation of the Q angle, balance and pain in female athletes with Patella-femoral pain syndrome
بررسی تاثیر یک دوره تمرینات قدرتی چهارسر و چرخش دهنده های خارجی ران بر زاویه Q، تعادل و درد در زنان فعال مبتلا به سندرم درد کشککی-رانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Household survey on prevalence of opioids and stimulants in Lorestan Province
پیمایش خانوار در مورد شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان‌ها در استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Micellar-Enhanced Ultrafiltration (MEUF) Of Reactive Black 5 Dye from Aqueous Solution
بررسی کاربرد فرآیند میسلر اولترافیلتراسیون پیشرفته در حذف رنگ راکتیو بلک 5 از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the anti-inflammatory properties of silver nanoparticles synthesized by the Amaranthus Cruentus plant on liver cancer cells
بررسی خصوصیات ضد التهابی نانو ذرات نقره سنتز شده به روش سبز توسط گیاه تاج خروس بر روی سلول های سرطانی کبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of cognitive stimulation therapy on cognitive functions and quality of life in people with Alzheimer’s disease
اثربخشی درمان تحریک شناختی بر کارکردهای شناختی و کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pre-treatment effects of continuous and intermittent endurance training on gene expression of myocardial Osteopontin in male Wistar rats following the induction of myocardial infarction.
آثار پیش درمان تمرین استقامتی تداومی و تناوبی بر بیان ژن استئوپونتین میوکارد در رت های نر ویستار متعاقب القاء آنفارکتوس قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 1 (2019-5)


Evaluation of the Antifungal effects of various Extracts of the Aerial part and Root of Echium italicum on Candida albicans compared with two common antibiotics
بررسی اثرات ضدقارچی عصاره‌‌های مختلف بخش هوایی و ریشه گیاه Echium italicum بر کاندیدا آلبیکنس و مقایسه آن‌ها با دو آنتی‌بیوتیک رایج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Time and Intensity of Electromagnetic waves impacts on the Growth phase of Escherichia coli bacteria
تأثیر زمان و شدت امواج مغناطیسی روی فازهای رشدی باکتری Escherichia coli
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic water-based training on Adropin levels, insulin resistance and Lipid profile in ageing Men
تأثیر یک دوره تمرین در آب بر آدروپین، مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی مردان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the association of Epstein - Barr virus with breast cancer in Khorramabad breast cancer patients, Iran
بررسی مولکولی ویروس اپشتین بار (EBV) در نمونه های بافتی زنان مبتلا به سرطان پستان در شهرخرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The mechanism of action of methanolic extract of Rumex alveolatus on the membranes of Candida albicans, Candida paraposilosis and Candida glabratata
بررسی مکانیسم اثر عصاره متانولی گیاه رومکس آلوئولاتوس بر غشاء کاندیدا آلبیکنس، کاندیدا پاراپسیلوزیس و کاندیدا گلابراتا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of 8 weeks aerobic training on HIF-1α, miR-21 and VEGF gene expression in female Balb/c with breast cancer
تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر بیان ژن HIF-1α، miR-21 و VEGF در موش های ماده بالب /سی مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological study of nosocomial infections and antibiotic resistance patterns In Guilan
بررسی اپیدمیولوژیک عفونت های بیمارستانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنان در گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in Relapse Prevention in Methamphetamine Addict Patients
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در پیشگیری از عود در بیماران وابسته به مت‌آمفتامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of storytelling with Role Playing methods on communication and social skills of children with autism
بررسی تاثیر قصه گویی به روش ایفای نقش بر مهارتهای ارتباطی واجتماعی کودکان اوتیسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

​The Effects of two Weeks Exhaustive swimming and Curcumin Supplementation on Liver Damage Biomarkers Caused by Alcohol Consumption in Male Wistar Rats
تأثیر دو هفته شنای وامانده ساز و مکمل سازی کورکومین بر بیومارکرهای آسیب کبدی ناشی از مصرف الکل در رت‌های نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Cognitive-Behavioral Therapy and Relaxation Therapy (Relaxation) on Reducing Signs of Chronic Fatigue Syndrome in Nurses
مقایسه تاثیر آموزش روش درمان شناختی- رفتاری و تن آرامی عضلانی (ریلکسیشن) در کاهش علائم نشانگان خستگی مزمن در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 4 (2019-1)


A study of Polymorphism of Vitamin D Receptor and miR-378 on Vaccination non-responding in Pregnant Women suffering from Chronic Hepatitis B Infection
بررسی ارتباط پلی مورفیسم گیرنده ویتامین D و miR-378 بر بی‌پاسخی واکسیناسیون، در مادرهای باردار مبتلا به هپاتیت B مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial activity of Zinc Oxide nanoparticles synthesized by the green method from Hyssopus officinail extract
بررسی فعالیت آنتی باکتریال نانوذرات اکسید روی سنتز شده به روش سبز توسط عصاره گیاه زوفا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Honey Bee Venom on the Expression of Aquaporin 1 in Epithelial Cells of Choroid Plexus in Lateral Ventricles of Rat
بررسی اثر زهر زنبورعسل بر بیان پروتئین آکواپورین یک در سلول‌های اپی تلیالی شبکه کوروئید استخراج ‌شده از بطن‌های جانبی مغز موش صحرائی بزرگ در محیط کشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aerobic training and turmeric supplementation on cardiovascular risk factors in overweight women
تأثیر برنامه ی تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل زردچوبه بر عوامل خطرساز قلبی عروقی در زنان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of Heat Stress Levels among the Workers of Industrial and Traditional Bakeries in Khorramabad, Iran, Using the WBGT Index in Summer 2016
بررسی میزان استرس حرارتی کارکنان نانوایی های صنعتی و سنتی خرم آباد با استفاده از شاخص WBGT در تابستان 95
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the prevalence and type of plasmodium in mosquitoes present in the city of Nik Shahr, Southern Sistan and Baluchestan Province, IR Iran, by Multiplex Nested-PCR
تعیین شیوع و گونه پلاسمودیوم در پشه های حامل شهرستان نیک شهر در جنوب استان سیستان و بلوچستان توسط روش Multiplex Nested-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of perfomance and feedback of nursing students on Objective structured clinical examination (OSCE) and Traditional methods
مقایسه عملکرد و بازخورد دانشجویان پرستاری در آزمون های بالینی ساختارمند عینی و سنتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between the coping strategy and the psychological well-being among the women with breast cancer
رابطه راهبردهای مقابله‌ای با بهزیستی روان‌شناختی زنان مبتلا به سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Aqueous, Alcoholic and Acetone Extracts of Viscum album on Fibroblast Cell Proliferation in Cell Culture
بررسی اثرات عصاره های آبی، اتانولی و کتونی دارواش بر تکثیر سلول های فیبروبلاستی در محیط کشت سلولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and in planta expression of an omiganan antimicrobial peptide in tobacco and potato plants to control the growth of human bacterial pathogens
همسانه سازی و بیان یک پپتید ضد میکروبی امیگانان در توتون و سیب زمینی برای مقابله با میکروب های بیماریزای انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Report of increased creatinine with more than one etiology in a kidney transplanted disease
گزارش یک مورد افزایش کراتینین با علل متعدد در بیمار پیوند کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Papillomavirus-16 and -18 isolated from women with cervical cancer using Multiplex PCR
فراوانی پاپیلوما ویروس های تیپ 16 و 18 در زنان مبتلا به سرطان دهانه رحم به روش Multiplex PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 3 (2018-10)


Effect of endurance training on VEGF protein level in tissue of cardiac muscle in STZ-induced diabetic Wistar rats
تأثیر تمرین استقامتی بر سطوح پروتئین VEGF در بافت عضله قلبی رت‌های نر دیابتی شده با STZ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between the perceived stress and the quality of life among the women with breast cancer
رابطه استرس ادراک شده و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

APOE Gene Polymorphism in Patients with Alzheimer’s Disease in Iran
بررسی پلی مورفیسم ژن APOE در بیماران ایرانی مبتلا به آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the quality of lesson plans provided by faculty members of Lorestan University of Medical Sciences in the academic year 2015-2016
بررسی کیفیت طرح درس‌های ارائه شده اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال تحصیلی 95-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between Personality Characteristics, Emotional Intelligence, Attachment Style and Voluntary Activities, and the Happiness of Employed Women
رابطه ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی، سبک دلبستگی و فعالیت های ارادی با میزان شادکامی زنان شاغل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Co-infection of Helicobacter pylori and Giardia intestinalis in children with recurrent abdominal pain
همراهی عفونت هلیکوباکتر پیلوری و ژیاردیا در کودکان با دل درد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of ethical intelligence and professional value in predicting nurses' resilience
نقش هوش اخلاقی و ارزش حرفه ای در پیش بینی تاب آوری پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the serum concentrations of albumin and uric acid as a biomarker in patients with Parkinson's disease
بررسی غلظت سرمی آلبومین و اسید اوریک به عنوان بیومارکر در بیماران مبتلا به پارکینسون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The frequency and nucleotide sequence of genes encoding the iron adsorption receptors in Proteus mirabilis isolated from patients with urinary tract infections in Iran
بررسی فراوانی و توالی نوکلئوتیدی ژنهای کد کننده فاکتورهای جذب آهن در ایزوله های پروتئوس میرابیلیس جدا شده از بیماران با عفونت ادراری در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of KRAS and NRAS expression levels in lung cancer patients compared to normal patients
مطالعه بررسی بیان ژن های KRAS و NRAS افراد مبتلا به سرطان ریه نسبت به گروه سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between visfatin levels and Anthropometric parameters, and insulin resistance in women with prediabetes and type 2 diabetes
ارتباط سطح ویسفاتین با متغیرهای آنتروپومتری و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به پره دیابت و دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative evaluation of the various antioxidant properties of ethanolic and methanolic extracts of Achillea biebersteinii Afan
ارزیابی مقایسه ای خواص آنتی اکسیدانی عصاره اتانولی و متانولی بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 2 (2018-6)


Analyzing the impact of fiscal decentralization on efficiency, and improving the performance of health care and treatment in Iran
تحلیل و بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر کارایی و بهبود عملکرد بخش سلامت و درمان در ایر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of a recombinant antimicrobial Dermaseptine B1 peptide in Nicotiana tabacum L. hairy roots with antibacterial activity
تولید پپتید ضد میکروبی درماسپتین B1 نوترکیب در سیستم کشت ریشه‌های موئین توتون و زیست‌سنجی اثرات ضد باکتریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Integrate Metacognition for cognitive emotional regulation in patients with cardiovascular disease  
اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تنظیم شناختی هیجان بیماران قلبی- عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of angiotensin converting enzyme (ACE) activity in patients with atherosclerosis and in healthy individuals.
بررسی فعالیت آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) در بیماران مبتلا به آترواسکلروز و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Pain based on Personality Features, Anxiety and Depression in Patients suffering from Chronic Pain
پیش بینی درد بر اساس ویژگی‌های شخصیتی، اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به درد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Professional Ethics Model for Doctors: The Delphi Model
طراحی مدل اخلاق حرفه ای در پزشکان: مدل دلفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of eight weeks of aerobic training on the levels of enzymes associated with non-alcoholic fatty liver in obese children
اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح آنزیم های مرتبط با کبد چرب غیر الکلی در کودکان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study and comparison of type-D personality, social support and cognitive flexibility in normal and cardiac patients
بررسی و مقایسه تیپ شخصیتی D، حمایت اجتماعی و انعطاف پذیری شناختی در بیماران قلبی و عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simultaneous Study On the effects of jujube alcohol extract, Gallic acid, and endurance training on histopathology changes of the hippocampus in male rats which had been poisoned by anabolic steroids
مطالعه همزمان اثرات عصاره الکلی عناب،اسیدگالیک و تمرین استقامتی بر تغییرات هیستوپاتولوژی بافت هیپو کامپ در موش‌های صحرایی نر مسموم شده با استروئید آنابولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ranking and comparison of health and health services in cities of Lorestan province using TOPSIS method
رتبه‌بندی و مقایسه شهرستان‌های استان لرستان در بخش بهداشت و خدمات بهداشتی با استفاده از روش TOPSIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation into the effectiveness of auditory rehabilitation on the stress, anxiety, depression and life expectancy of parents of deaf children
بررسی اثربخشی توانبخشی شنیداری بر استرس، اضطراب، افسردگی و امید به زندگی در والدین دارای کودکان کم‌شنوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of sampling of heavy metals (lead, cadmium, copper, nickel and mercury) in some cultivated vegetables in Khoramabad city and Aleshtar, Summer 2017
بررسی میزان تجمع فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، مس، نیکل و جیوه) در برخی از سبزی‌های کشت‌ شده در شهرستان‌های خرم آباد و الشتر استان لرستان در تابستان 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 1 (2018-4)


Effect of Low-Dose Naloxone on Pain Severity and Side Effects of Opioids on Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy
بررسی اثر دوز پایین نالوکسان روی شدت درد و عوارض جانبی اوپیوئیدها در بیماران تحت کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Eight Weeks of Pilates training on Orexin and Insulin Resistance Levels in Overweight Children
تأثیر هشت هفته تمرین پیلاتس بر سطوح سرمی اورکسین و مقاومت به انسولین در کودکان دارای اضافه‌وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Interactional Effects of Endurance Training and Aloe Vera Gel on Alanine Aminotransferase and Aspartate Aminotransferase levels in Diabetic Rats
اثرات تعاملی تمرین استقامتی و ژل آلوئه ورا بر آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Apigenin improves myocardial function and attenuates cardiotoxicity induced by doxorubicin in male rats
آپی ژنین باعث بهبود عملکرد قلبی و کاهش سمیت قلبی ناشی از دوکسوروبیسین در موش صحرایی نر می شود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of the Toxoplasma gondii IgM and IgG antibodies in hemodialysis patients in selected hemodialysis centers of Tehran city in 2016
بررسی فراوانی IgM و IgG توکسوپلاسما گوندی در بیماران همودیالیزی مراکز منتخب همودیالیز شهر تهران در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of endurance activity on the HDACA4 and MEF2 gene expression in skeletal muscles of male Wistar rats
تأثیر هشت هفته فعالیت استقامتی بر بیان ژن‌های‌ فاکتور افزایش‌دهنده مایوسیت-2 و هیستون داستیلاز4 عضلات اسکلتی کند و تند انقباض موش‌های صحرایی نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Ethyl Pyruvate and Vitamin E Against Phenylhydrazine-Induced Nephrotoxicity in Mice
نقش محافظتی اتیل پیروات و ویتامین E در برابر سمیت کلیوی ناشی از فنیل‌هیدرازین در موش سفید کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the removal of metronidazole from aqueous solutions using Electro/ Fenton process and graphite and iron electrodes
بررسی استفاده از فرآیند الکتروفنتون با الکترودهای آهن و گرافیت برای حذف مترونیدازول از محلول های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study Phenotype and genotype bla (IMP) and bla(VIM) metallo-β-lactamases genes and pattern antibiotic resistance Pseudomonas aeruginosa isolates from clinical samples Beheshti Hospital in the city of Qom
بررسی فنوتیپ و ژنوتیپ دو ژنVIM-I و IMP-Iمتالوبتالاکتاماز و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه‌های بالینی بیمارستان شهید بهشتی شهرستان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of Musculoskeletal Disorders Using the QEC Method among the Welders of Khorramabad, Iran, in 2015
بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی به روش QEC در بین جوشکاران شهر خرم‌آباد در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the antifungal effects of various extracts of Onosma Chlorotricum on Candida albicans and Candida glaberata with two antibiotics fluconazole and nystatin
بررسی مقایسه اثرات ضدقارچی عصاره‌‌های مختلف گیاه Onosma Chlorotricum بر قارچ‌های کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا گلابراتا با دو آنتی‌بیوتیک فلوکونازول و نیستاتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between cellular phone dependency and academic performance of students of Lorestan University of Medical Sciences
رابطه بین وابستگی به تلفن همراه با ویژگی‌های تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 5 (2018-2)


An investigation of the relationship between depression and self-esteem with academic performance
بررسی رابطه بین افسردگی و عزت نفس با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of type of training on markers of hepatocyte apoptosis in rats fed with high fat diet
اثر نوع تمرین بر نشانگران آپوپتوز هپاتوسیتی در رت‌های تغذیه شده با غذای پرچربب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of rs1050450, rs4673 and rs13306294 polymorphic distributions and Glutathione Peroxidase-1 (Gpx-1) activity of patients with coronary artery stenosis in Tehran
مطالعه توزیع پلی‌مورفیسم‌های rs1050450، rs4673 و rs13306294 و فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز-1 در بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Mental Health Based on Mental Toughness by the Mediation of Personality Dimensions
پیش‌بینی سلامت روانی بر اساس استحکام روانی با واسطه‌گری ابعاد شخصیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Resilience, Life Style and Life Quality Among Cardiovascular Patients and Normal Peopel
مقایسه تاب‌آوری، سبک زندگی و کیفیت زندگی در بین بیماران قلبی عروقی و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phenotypic and molecular detection of ESBL producing CTX-M genes in isolated from Escherichia coli poultry with colibacillosis in Khorramabad city
ردیابی فنوتیپی و مولکولی ژن‌های مولد بتالاکتاماز وسیع‌الطیف CTX-M در جدایه‌های اشریشیاکلی از طیور مبتلا به کلی‌باسیلوز در شهرستان خرم‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of ginger supplementation on the expression of superoxide dismutase, catalase and glutathione peroxidase enzymes and lipid peroxidation level in healthy men
بررسی تأثیر مکمل زنجبیل بر بیان ژن آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز و سطح پراکسیداسیون لیپیدی در مردان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency of Beta Lactamase genes in Escherichia coli isolates from outpatient suffering from urinary tract infections in Guilan province
فراوانی ژن‌های بتالاکتاماز طیف گسترده در ایزوله‌های اشریشیاکلی جدا شده از بیماران سرپایی مبتلا به عفونت ادراری در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Personality Traits of Irritable Bowel Syndrome Patients and Healthy Individuals: Five -Factor Model
مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد مبتلا به سندروم روده تحریک‌پذیر و افراد سالم: مدل پنج عاملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Games on Internal and External Behavioral Disorders of Preschool Girls
تأثیر بازی‌های پرورشی بر اختلالات رفتاری درونی و بیرونی دختران پیش‌دبستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between the consumption of chronic methamphetamine on testosterone, LH and FSH among men’s
رابطه بین مصرف دوز مزمن متامفتامین بر روی هورمون‌های تستوسترون،LH و FSH در مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship learning strategies and academic self-efficacy with academic achievement of students in Lorestan University of Medical Sciences in 2016
رابطه راهبردهای یادگیری و خود کارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال تحصیلی 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of dry matter yield and essential oil percent in three species of Saturja (S.rechingeri, S.khuzestanica and S.mutica) in khorramabad climatic conditions
بررسی عملکرد ماده خشک و بازده اسانس در سه گونه مرزهSatureja mutica ,Satureja rechingeri و Satureja khuzestanicaدر شرایط اقلیمی شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 4 (2017-10)


The Effects of Ten Weeks Resistance Training on Resting Levels of Some Angiogenesis Factors Among Men with Prostate Cancer
تاثیر ده هفته تمرینات مقاومتی بر سطوح استراحتی برخی عوامل آنژیوژنز در مردان مبتلا به سرطان پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between emotional intelligence and addiction tendency in students of Lorestan University of Medical Sciences
بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و گرایش به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Cinnamon Extract on Ibuprofen-Induced Hepatotoxicity in Rats
اثر محافظتی عصاره دارچین در برابر آسیب های کبدی القا شده توسط ایبوپروفن در موش های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of six months aerobic exercise with moderate intensity on BDNF, IL-6, and short-term memory in 50-65 years old women with syndrome metabolic
تاثیر 6 ماه تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح BDNF، IL-6 و حافظه کوتاه مدت زنان 50- 65 ساله‌ی مبتلا به سندروم متابولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of lifestyle influenced by Cyberspace and its impact on mental health (Case Study University of Medical Sciences in 2015)
بررسی شیوه ی زندگی متأثر از فضای مجازی و تاثیر آن بر سلامت روان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال1394)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Diclofenac and Ibuprofen on HEK Cells in Cell Culture
بررسی اثرات دیکلوفناک و ایبوپروفن بر تکثیر سلول های نرمال کلیوی HEKدر محیط کشت سلولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination the rate of knowledge of General Physicians toward Hepatitis E in Khorramabad
تعیین میزان آگاهی پزشکان عمومی از بیماری هپاتیت E در شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Short-Term Grapefruit juice Supplementation on Lipid Peroxidation and Total Antioxidant Capacity and some indicators of muscular damage in young men following a session of intensive resistance activity
تأثیر مکمل سازی کوتاه مدت آب گریپ فروت بر پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما و برخی شاخص های آسیب عضلانی مردان جوان متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA) in Phenotypically Type2 Diabetic Patients in Qom
فراوانی دیابت پنهان خودایمن در بیماران با فنوتیپ دیابت نوع 2 در قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of test anxiety and academic self-handicapping based on alexithymia
پیش بینی اضطراب امتحان و خودناتوان سازی تحصیلی براساس الکسی تایمیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of eight weeks of high intensity interval training on gene expression of liver X receptors (LXR) in Wistar male rats
بررسی و مقایسه اثر 8 هفته تمرینات استقامتی و تناوبی شدید بر بیان ژن گیرنده‌های ایکس کبدی (LXR) در رت‌های نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Content and citation analysis of Lorestan University of Medical Sciences Journal during 2011-2015
تحلیل محتوایی و استنادی مجله علمی-پژوهشی یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان طی سال های 1390 تا 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 3 (2017-10)


"Physiopathology of the soft deviation of Islamic society in Nahjolbalagheh; emphasis on the role of misleading elites
فیزیوپاتولوژی انحراف نرم جامعه ی اسلامی در نهج البلاغه؛ با تأکید بر نقش خواص گمراه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining indicators of the personality of the Islamic Revolution in order to strengthen the impenetrability (from the perspective of Nahjul Balagheh)
تبیین شاخص های شخصیت طراز انقلاب اسلامی در راستای تقویت نفوذ ناپذیری (از منظر نهج البلاغه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prescribe and use of antibiotics and its role in microbial resistance and its effects on resistance economy
بررسی تجویز و مصرف آنتی بیوتیک و نقش آن در مقاومت میکروبی و اثرات آن بر اقتصاد مقاومتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The ways and means of Food Security provided and its position in passive defense
راههای تامین امنیت غذایی و جایگاه آن در پدافند غیر عامل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioterrorism, a threat to general health
بیوتروریسم، تهدیدی برای سلامت عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Agro terrorism, Definition, effects and prevention
اگروتروریسم، تعاریف، اثرات و راهکارهای پیشگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ebola Virus Disease: A serious threat
بیماری ویروسی ابولا: یک تهدید جدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioterrorism via Water and Food
بیو تروریسم در آب و مواد غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 2 (2017-10)


Effect of Fibroblast Growth Factor Antagonist Peptide on mouse Breast Tumor Growth and Serum Levels of Interleukin-8 and Tumor Necrosis Factor-Alpha
بررسی اثر پپتید آنتاگونیست فاکتور رشد فیبروبلاستی بر رشد تومور پستان موشی ، سطح سرمی اینترلوکین 8 و فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the cytotoxicity and in vivo anti-Plasmodial activity of ethanol and dichloromethane extracts of four different Iraninan propolis
ارزیابی سایتو‌‌توکسیسیتی و اثرات ضد پلاسمودیومی عصاره‌های اتانولی و دی‌کلرومتان بره موم چهار منطقه مختلف ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of muscarinic receptors in contractions of adult male Rat's isolated ileum
نقش گیرنده‌های موسکارینی بر انقباضات ایلئوم جدا شده موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of health system reform plan on the hospital's performance indicators of Lorestan University of Medical Sciences
بررسی تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر شاخص‌های عملکردی مراکز بیمارستانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of two different levels of positive end expiratory pressure (PEEP) in the incidence of atelectasis after coronary artery bypass graft surgery
تأثیر دو سطح مختلف فشار مثبت انتهای بازدمی (PEEP) در میزان بروز آتلکتازی پس از جراحی بای‌پس عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and comparison of endurance training with fluoxetine 4 weeks on depression and heart 1β adrenergic receptors in male Wistar rats
بررسی و مقایسه اثر 4 هفته تمرینات استقامتی با مصرف داروی فلوکستین بر روی افسردگی و گیرنده‌های بتا 1 آدرنرژیک قلبی در موش‌های نر افسرده نژاد ویستار رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Three-Month Aerobic Exercise with Moderate Intensity on IL1β, IL-6, and brain volume in 50-65 Years Old Women with Metabolic Syndrome
تأثیر سه ماه تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح پلاسمایی IL-6، IL-1β و سطوح مغز زنان 65-50 ساله مبتلا به سندروم متابولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of antifungal Rue on the candida albicans isolated from patients with vaginitis on in vitro during spring and winter seasons and comparison with two antibiotics
بررسی اثرات ضد قارچی گیاه سداب بر کاندیدا آلبیکنس‌های جدا شده از بیماران مبتلا به واژینیت در شرایط invitro و مقایسه با دو آنتی‌بیوتیک، طی دو فصل بهار و زمستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genomic Detection of Coxiella burnetii in Raw and Unpasteurized Cow Milk of Traditional domestic dairy products Vendors in Khorramabad, Lorestan Province in 2015
بررسی ژنومی کوکسیلا بورنتی در شیر خام و غیر پاستوریزه گاو در مراکز فروش لبنیات سنتی شهرستان خرم آباد استان لرستان در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of positive therapeutic program on psychological well-being of women with ADHD children
تأثیر برنامه درمانی مثبت نگر بر بهزیستی روانشناختی زنان دارای کودکان مبتلا به بیش فعالی – نقص توجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of Cognitive Behavioral and Behavior management Therapies on Procrastination in students of Lorestan University of Medical Sciences
بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و مدیریت رفتار بر تعلل ورزی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

CytotoxicEffect of Curcumin on Proliferation of HT_29 Cell Line
بررسی تأثیر سیتوتوکسیک کورکومین بر تکثیر سلول سرطانی روده بزرگ انسان (HT_29)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the rate of trans fatty acids isomers in ghee and tail sheep consumption in Lorestan
بررسی میزان ایزومرهای ترانس و درصد اسیدهای چرب در روغن‌های حیوانی و دنبه مصرفی در استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 1 (2017-6)


Evaluation of the cause and predisposing factors in neonatal mortality based on international coding disease version10 in Aboozar Hospital of Ahvaz
بررسی علل ا صلی و زمینه‌ای مرگ و میر نوزادان بر اساس کدبندی بین‌المللی بیماری‌ها در بیمارستان ابوذر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of Doxycycline in Mitigation of Epididymal Sperm Disorders Induced by Experimental Unilateral Testicular Ischemia-reperfusion in Mice
کارایی داکسی سایکلین در کاهش اختلالات ناشی از ایسکمی - خون رسانی مجدد تجربی یک طرفه بیضه در اسپرم‌های اپیدیدیمی موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of associated factors with obesity and overweight among students of Khorramabad city in 2011-2012
بررسی عوامل مرتبط با اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان شهر خرم آباد در سال تحصیلی 1391-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of morphological and molecular Aspergillus species isolated from patients based on beta-tubulin gene sequencing
شناسایی مورفولوژیک و مولکولی آسپرژیلوس‌های جداشده از بیماران بر اساس تعیین توالی ژن بتا توبولین (β-tubulin)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and determining validity and reliability of a questionnaire to identify factors affecting nutritional behavior among patients with metabolic syndrome
طراحی و سنجش روایی و پایایی پرسشنامه‌ای به‌منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر رفتار تغذیه‌ای افراد مبتلا به سندرم متابولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of core stability exercises on functional capacity and fatigue in patients with multiple sclerosis
اثر یک دوره تمرینات ثبات مرکزی بر ظرفیت عملکردی و خستگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of alcoholic extract of olive leaves on Serum Level of FSH, LH and Testosterone fallowing renal ischemic- reperfusion injury in Male Rats
تأثیر عصاره الکلی برگ زیتون بر سطح سرمی LH، FSH و تستوسترون به دنبال آسیب ایسکمی- خون‌رسانی مجدد کلیوی در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of causes of the drugs abuse tendency and psychoactive drugs from viewpoint of Lorestan University of Medical Sciences Students
بررسی علل گرایش به مصرف مواد مخدر و داروهای روان گردان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of anticancer activity methanolic extract of Allium Jesdianum and Nectaroscordeum Coelzi against HeLa and K562 cell lines
بررسی و مقایسه اثرات ضد سرطانی عصاره متانولی پیاز یزدی (Allium Jesdianum) و پیاز تابستانه لرستانی (Nectaroscordeum Coelzi) بر روی رشد سلول های HeLa و K562
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Short-Term aqueous Saffron extracts consumption on malondialdehyde and anti-oxidant system content of liver of young male rats following an acute bout of exhaustive exercise
اثر مصرف کوتاه‌مدت عصاره آبی کلاله زعفران بر میزان مالون دی آلدئید و سیستم آنتی‌اکسیدانی کبد موش‌های نر جوان پس از یک جلسه فعالیت حاد وامانده ساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison between Personality Traits and Eating Behavior among Women with High and Normal Body Mass Index
مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و رفتار خوردن در زنان با شاخص توده بدنی بالا و طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Androgen Receptor Gene Mutations in female with infertility
بررسی جهش‌های ژن AR در زنان مبتلا به ناباروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 4 (2017-3)


Effect of aerobic exercise and post test non exercise term on relaxation blood pressure in non athletic girl students
تأثیر یک دوره تمرین هوازی و یک دوره بی تمرینی پس از آن بر فشارخون استراحت دانشجویان دختر غیر ورزشکار شهرستان خرم‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of apricot tree resin hydroethanolic extract on skin wound healing in rats
تأثیر عصاره هیدرو اتانولی صمغ درخت زردآلو بر روند بهبود زخم پوستی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anticancer effect of probiotics on mutant p53 protein expression in K562 cell line
مطالعه اثر ضد سرطانی پروبیوتیک‌ها بر میزان پروتئین جهش یافته p53 در رده سلولی K562
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness emotion focused therapy approach on cognitive emotion regulation on emotional breakdown girl students
اثربخشی رویکرد هیجان ـ مدار بر تنظیم شناختی هیجان دانشجویان دختر دچار شکست عاطفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction Feasibility of Cutaneous Leishmaniasis Using Climatic Variables in Poldokhtar
امکان‌سنجی پیش‌بینی لیشمانیوز جلدی در پلدختر با استفاده از متغیرهای اقلیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Sleep Quality and Academic Achievement with Migraine Headaches among Alborz Medical Sciences University Students
بررسی ارتباط بین کیفیت خواب و پیشرفت تحصیلی با سردردهای میگرنی در دانشجویان علوم پزشکی البرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effect of quercetin on skeletal teratogenicity induced by experimental diabetes in rat fetus
اثر محافظتی کوارستین بر روی ناهنجاریهای اسکلتی ناشی از دیابت تجربی در جنین موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of -137G/C polymorphism genotypes of interleukin-18 on serum levels of immunoglobulin E in patients with allergic rhinitis
بررسی تأثیر ژنوتیپ‌های پلی‌مورفیسم -137G/C از ژن اینترلوکین 18 بر روی سطح ایمونوگلوبین E سرمی در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of executive functions in students with and without specific learning disability with the characteristic reading and writing
مقایسه کارکردهای اجرایی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانیهای ویژه یادگیری همراه با مشخصه خواندن و نوشتن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Pomegranate peel hydroAlcoholic extract and vitamin E supplementation on Paraoxonase, myeloperoxidase Activities and nitric oxide levels following an exhaustive exercise in rats
تأثیر عصاره هیدرو الکلی پوست انار و ویتامین E بر میزان نیتریک اکسید و فعالیت آنزیمهای پاراکسوناز و میلوپراکسیداز در رتهای تحت تنش اکسیداتیو ورزش درمانده ساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dialysis adequacy in chronic hemodialysis patients in Shohada Ashayer Hospital, Khorramabad, Lorestan, Iran
کفایت همودیالیز در بیماران همودیالیزی مزمن بیمارستان شهدای عشایر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of effective factors on nurses' speech errors
بررسی و شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر خطاهای گفتاری در جامعه پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 3 (2016-12)


Body mass index: comparison of emotion regulation and eating behavior
شاخص توده بدنی: مقایسه تنظیم هیجان و رفتار خوردن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of pomegranate juice (no added sugar) consumption on fast blood sugar, lipid profile, antioxidant factors in Type 2 diabetes
تأثیر مصرف آب انار بدون قند افزوده شده بر روی کنترل گلیسمی، میزان چربی خون و شاخصهای آنتی اکسیدانی افراد مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of virulence genes in the Salmonella enteritidis isolated from food ‎samples by multiplex-PCR
بررسی وجود فاکتورهای ویرولانس در سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از نمونه‌های غذایی به ‌روش ‌Multiplex-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the mediating role of emotion regulation difficulties in the relationship between exposure to traumatic events and risky sexual behavior among substance abusers
بررسی نقش واسطه ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه میان مواجهه با وقایع آسیب زا و رفتار پرخطر جنسی در سوء مصرف کنندگان مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of antibacterial effect of new thiazole, thiazolidine, imidazole, tetrahydropyrimidine, oxazolidine and thiazepine derivatives against Enterococcus faecalis
بررسی اثرات ضد باکتریایی مشتقات جدید تیازول، تیازولیدین، ایمیدازول، تتراهیدروپیریمیدین، اکسازولیدین و تیازپین برعلیه انتروکوکوس فکالیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of human cytomegalovirus (HCMV) antibodies among patients HIV/AIDS in Kurdistan province, 2015
شیوع آنتی‌بادی‌های ضد سایتومگالو ویروس انسانی در بیماران مبتلا به AIDS/ HIV استان کردستان در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of B3A2 fusion which is the most common mutation of ABL-BCR in chronic myeloid leukemia patients in Lorestan Province
فیوژن B3A2 شایع‌ترین نوع موتاسیون ABL-BCR در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن در استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parent’s Mentally Retarded Child Psycho-Social Problems Covered by Welfare Centers Khorramabad 2013
مشکلات روانی اجتماعی والدین کودکان معلول ذهنی تحت پوشش مرکز بهزیستی خرم‌آباد 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the concentrations of volatile organic compounds and pollutant gases in printing and copying centers in Khorramabad, Iran in 2015
بررسی غلظت ترکیبات آلی فرار و گازهای آلاینده در مراکز چاپ و تکثیر شهر خرم آباد در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of obsessive-compulsive disorder in patients with opium addiction that refer to the addiction clinics affiliated to the Lorestan University of Medical Sciences in 2015
بررسی شیوع اختلال وسواسی-جبری در بیماران وابسته به مواد مخدر مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال ١٣٩٣
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The performance evaluation of Khorramabad wastewater treatment plant by using artificial intelligence network
ارزیابی عملکرد تصفیه‌‌ خانه فاضلاب خرم‌‌آباد توسط شبکه هوش مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiologic study of Phenylketonuria disease in Lorestan province
بررسی اپیدمیولوژیک بیماری فنیل کتونوری در استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 2 (2016-9)


A comparison of the electromyographic activity (EMG) of the muscles during the release phase of javelin throwing in disabled male world and paralympic champions
مقایسه فعالیت‌ الکترومیوگرافی (EMG) عضلات درگیر در ‌مرحله رهایی پرتاب نیزه قهرمانان معلول مرد جهان و پارالمپیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparision of intestinal biopsies and serologic anti-tissue transglutaminase in children with seliac disease in Ahvaz city in 2015
مقایسه نتایج بیوپسی روده باریک و تست سرولوژیک آنتی ترانس گلوتامیناز بافتی در کودکان مبتلا به بیماری سلیاک در شهر اهواز در سال 94
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of Toxoplasma gondii antibody and oocyst shedding by parasitologic and serologic methods in stray cats of Khorramabad, west of Iran (2014)
بررسی میزان آلودگی به انگل توکسوپلاسما گوندی با روش‌های پارازیتولوژیک و سرولوژیک در گربه‌های ولگرد شهر خرم‌آباد، سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The internal evaluation of physiology department of Lorestan University of Medical Sciences
ارزیابی درونی گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of consumed breads on glycemic response of patients with type 2 diabetes
تأثیر نانهای مصرفی در ایران بر سطح قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the role of cognitive and emotional deficiencies in anticipation of membership in addicted and non-addicted groups
بررسی نقش نارسایی شناختی و هیجانی در پیش بینی عضویت در گروه های معتاد و غیرمعتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of HCV Core protein on the expression of miR-150
بررسی اثر پروتئین core ویروس هپاتیت HCV) C) بر روی بیان miR-150
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study and identification of Quorum Sensing (QS)‎‌ ‌genes of Pseudomonas ‎aeruginosa strains isolated from human clinical samples by Multiplex ‎PCR and antibiotic resistance determination
بررسی و شناسایی ژنهای کروم سنسینگ در سویه های سودوموناس آئروژینوزا جداشده از نمونه های بالینی انسانی به روش Multiplex PCR و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serological investigation on the incidence of Leptospira serovars among rice farmers in Veysian, Lorestan province
بررسی شیوع سرمی آلودگی به سرووارهای مختلف لپتوسپیرا در میان شالیکاران ویسیان استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of clindamycin vaginal cream on prevention of preterm labor
کرم واژینال کلیندامایسین در پیشگیری از پره‌ترم لیبر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of heavy metal pollution (copper, lead, zinc, cadmium, iron and manganese) in drinking water resources of Nurabad city, Lorestan, Iran 2013
بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین (مس، سرب، روی، کادمیوم، آهن و منگنز) در منابع تأمین‌کننده آب شرب شهر نورآباد لرستان در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

knowledge, attitude and practice among mothers of 6-36 months infants in Khoramabad health centers on proper feeding (in 2015)
بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مادران دارای کودکان 36-6 ماهه تحت پوشش مراکز بهداشت شهر خرم آباد در مورد نحوه تغذیه صحیح کودکان خود در سال 94
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 1 (2016-5)


The antiviral effect of three plant species of Iran on HSV-1
اثر ضد ویروسی سه گونه گیاهی ایران بر روی ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of neurofeedback with computrized training in improving working memory in adults with attention deficit disorder/ hyperactivity
بررسی اثربخشی نوروفیدبک همراه با تمرین‌های شناختی رایانه‌ای در بهبود حافظه فعال در بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quercetin flavonoid and non-alcoholic fatty liver disease
بررسی اثرات فلاونوئید کوئرستین بر بیماری کبد چرب غیر الکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of relationship between prior uterine surgery and adenomyosis incidence
بررسی ارتباط جراحی رحمی قبلی با میزان بروز آدنومیوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation of blood concentration of Vanadium and Chromium in metabolic syndrome patients with and without type 2 diabetes
بررسی غلظت خونی وانادیوم و کروم در بیماران سندروم متابولیک با و بدون دیابت تیپ 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparision of Brain-Behavioral Systems in patients with multiple sclerosis and normal individuals
مقایسه سیستم‌های مغزی رفتاری بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و افراد عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The ethical values in professional nursing ethics: A thematic analysis
تبیین نقش ارزش‌ها در اخلاق حرفه‌ای پرستاری: یک مطالعه تماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Enterobacteriacea contamination of drinking water of the wells in Romeshkan town
آلودگی انتروباکتریاسه در آب آشامیدنی چاه‌های شهرستان رومشکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of pityriasis versicolor in the dormitories of the Lorestan University of Medical Sciences by the three methods: skin scraping, use of scotch tape and wood’s lamp
بررسی میزان شیوع پیتریازیس ورسیکالر در خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی لرستان به سه روش تراشیدن پوست، استفاده از چسب اسکاچ و لامپ وود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The assessment of barriers to research from the viewpoint of faculty members of Lorestan University of Medical Sciences and relationship to research performance of them
بررسی موانع پژوهش از دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی لرستان و ارتباط آن با عملکرد پژوهشی ایشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The quantification of hepatitis C viral load using an In-House Real-Time PCR assay in HCV infected patients in Khorramabad city
تعیین کمی بار ویروسی هپاتیت C با استفاده از روش Real-Time PCR In-House در بیماران آلوده به هپاتیت C در شهرستان خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health evaluation of drinking water regarding to scaling and corrosion potential using corrosion indexes in Noorabad city, Iran
بررسی سلامت آب شرب شهرستان نورآباد لرستان از نظر پتانسیل خوردگی و رسوب‌گذاری با استفاده از اندیس‌های خوردگی در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 4 (2016-2)


The effect of acute aerobic exercise and resistance exercise on leptin serum and insulin resistance index in sedentary men
اثر حاد تمرین هوازی و تمرین مقاومتی بر لپتین سرم و شاخص مقاومت انسولین در مردان غیر فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and identification of probiotic lactic acid bacteria from donkey,s milk
جداسازی و شناسایی باکتری های پروبیوتیکی تولید کننده اسید لاکتیک از شیر الاغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of massage therapy on restless leg syndrome
تأثیر یک دوره ماساژ درمانی بر سندرم پای بی قرار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neuroprotective and behavioral efficacy of intravenous transplanted adipose stem cells in experimental Parkinsonian rat models
بررسی اثر محافظت نورونی و بهبود رفتاری در موش‌های صحرایی مدل پارکینسونی پیوند شده با سلول‌های بنیادی چربی به صورت داخل وریدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A simulation of pollutants dispersion from Dorud cement plant using SCREEN3 Software Model
شبیه سازی پخش آلاینده های خروجی از دودکش کارخانه سیمان دورود با استفاده از مدل نرم افزاری SCREEN3
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of relatioship between the Internet addication and general health of students of Lorestan university of medical sciences in 2013
بررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydro-alcoholic Prosopis farcta fruit extract on blood glucose and gene expression of pyruvate kinase in type 1 diabetic rats
تأثیر عصاره هیدرو‌الکلی میوه گیاه جغجغه بر میزان گلوکز خون و بیان ژن پیروات کیناز در موش‌های صحرایی دیابتی نوع 1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interferon-γ gene polymorphisms at +874T/A loci associated with response to treatment with hepatitis C virus
پلی مورفیسم ژن اینترفرون گاما در نقطه T/A 874 در پاسخ به درمان در افراد مبتلا به عفونت هپاتیت C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between dietary intake of calcium and vitamin D and metabolic syndrome and its components
ارتباط بین دریافت رژیمی کلسیم و ویتامین D با سندروم متابولیک و اجزای آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of indoor and ambient air fungual bioaerosols and its relation with particulate matters in a hospital of khorramabad
بررسی بیوآئروسل های قارچی محیط داخل و فضای آزاد و ارتباط آن با ذرات معلق در یک بیمارستان در شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence of academic failure and its underlying factors in Lorestan university of medical sciences
بروز افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکی لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between dietary calcium intake and anthropometric indices in 20-60 years old staff of Lorestan university of medical sciences
ارتباط میان دریافت کلسیم رژیمی و شاخص‌های تن‌سنجی در کارمندان 60-20 ساله دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 92
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 3 (2015-12)


Anti-oxidant and anti-microbial activities of two types of honey by change in bees, diet in comparison with other honey productis in Abestan region of Khorramabad province.
فعالیت آنتی‌اکسیدانی و خاصیت ضد میکروبی دو نوع عسل حاصل از تغییر در جیره غذایی زنبور در مقایسه با دیگر عسل‌های تولیدی منطقه آبستان شهرستان خرم‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The identification of major dietary patterns in Karaj adolescents
شناسایی الگوهای غذایی غالب در نوجوانان شهر کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between organizational factors and mental health of the staff in state organizations of Lorestan province
بررسی رابطه بین عوامل سازمانی با سلامت روانی کارکنان سازمان‌های دولتی استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The performance evaluation of Shahid Rahimi hospital in Khorramabad based on the organizational excellence model
ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید رحیمی‌خرم آباد براساس الگوی تعالی سازمانی EFQM، سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of etiologic agents of urinary tract infection in inpatients and outpatients in Gorgan
مقایسه عوامل اتیولوژیک عفونت ادراری در بیماران بستری و سرپایی شهر گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant and immunomodulatory effects of olive leaf extract on serum level of Th17 related cytokines
اثرات آنتی‌اکسیدانی و تعدیل‌کنندگی ایمنی عصاره‌ برگ زیتون بر میزان سرمی سایتوکاین‌های مرتبط با سلول‌های Th17
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of major dietary patterns with socioeconomic factors among rural school-aged children in Bijar, 2014
ارتباط الگوهای غذایی غالب و فاکتورهای اقتصادی- اجتماعی در میان کودکان روستایی سنین دبستان شهرستان بیجار در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health-promoting behaviors among female students in primary and secondary high school levels in Poldokhtar in 2014
رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت دانش آموزان دختر مقاطع متوسطه اول و دوم شهر پلدختر در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of quercetin on serum antioxidant properties of hind limb ischemia-reperfusion injury in adult rat
بررسی اثر کوارستین بر شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی سرم در آسیب ناشی از ایسکمی- ریپرفیوژن اندام تحتانی در موش صحرایی بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

2-cholorophenol removal from aqueous solutions using electro/persulfate process
بررسی حذف دو-کلروفنل از محیط های آبی با استفاده از فرآیند الکترو/ پرسولفات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant and cytotoxicitic effects of aqueous and alcoholic extracts of Rose Canina fruit on on the cell line U937
اثرات آنتی اکسیدانی و سیتوتوکسیسیتی عصاره آبی و الکلی میوه نسترن کوهی بر لاین سلولیU937
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The necessity of implantation of horizontal integration plan of basic sciences and university academic staff and students, satisfaction
ضرورت اجرای طرح ادغام افقی علوم پایه و رضایتمندی استادان و دانشجویان از اجرای طرح
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 2 (2015-9)


Seroprevalence of Toxoplasmosis in blood donors of Hamadan transfusion center in 2013
شیوع سرولوژیک توکسوپلاسموز در اهدا کنندگان خون مرکز انتقال خون همدان در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The application of a new method in the treatment of Alzheimer's disease induced by streptozotocin in male Wistar rats with reduced hematocrit effects
بکارگیری روشی نوین در درمان آلزایمر القاء شده توسط استرپتوزوتوسین در رت های نر نژاد ویستار همراه با کاهش عوارض هماتوکریت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of attachment based intervention using video feedback method on decreasing negative representations and separation anxiety of children
اثربخشی مداخله دلبستگی محور با روش پسخوراند ویدیویی بر کاهش بازنمایی های منفی و اضطراب جدایی کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of intraperitoneally injection of Crystal meth on pituitary-gonad axis in adult male Rats
تأثیر تزریق درون صفاقی کریستال ‌مت بر روی محور هیپوفیز – گناد در موش‌های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of osteoporosis prevention behavior (physical activity) in women aged 30-50 in Khorramabad: A Trans-theoretical Model study
کاربرد مدل فرا نظری در رفتار پیشگیری از پوکی استخوان (فعالیت فیزیکی) در زنان ۳۰-۵۰ سال خرمآباد: یک مطالعه مبتنی بر مدل فرا نظریه ایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of treatment effect on survival of gastric cancer patients under surgery and chemotherapy
تعیین اثر درمان و عوامل مؤثر بر بقا در بیماران مبتلا به سرطان معده تحت عمل جراحی و تحت شیمی‌درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of peripheral neuropathy in diabetic Patients of Khorramabad diabetes center in 2015
شیوع نوروپاتی محیطی در بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مرکز دیابت شهرخرم آباد در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of olive leaf extract on corticostrone and dihydroepianderestron hormones after inducing cerebral hypoperfusion in male rats
اثر عصاره برگ زیتون بر غلظت هورمونهای کورتیکوسترون و دئیدرواپی آندروسترون سرمی بعد از ایجاد هیپوپرفیوژن مغزی در رت های نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of CPR training during anesthesia internship rotation on improvement of interns, knowledge and clinical skills of Lorestan university of medical sciences
بررسی میزان اثر بخشی آموزش مولفه های احیای قلبی ریوی بر ارتقاء آگاهی و مهارت های بالینی کارورزان بیهوشی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of latent tuberculosis (TB) infection in healthcare staff of Khorramabad Ashayer hospital in 2015
بررسی شیوع عفونت سل نهفته در کارکنان بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد، 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison and relationship of social support and stress with life satisfaction among the elderly of Khorramabad city in 2013
مقایسه و ارتباط حمایت اجتماعی و استرس با رضایت از زندگی در سالمندان شهر خرم آباد در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of approved and non-approved requests for therapeutic abortion in cases referred to legal medicine organization of Lorestan province in 2013
بررسی موارد تأیید و عدم تأیید تقاضای سقط جنین درمانی در مراجعین پزشکی قانونی استان لرستان در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 1 (2015-5)


A study of Salmonella Spp. contamination in egg of ducks and turkeys, consumed in Fars province
بررسی میزان آلودگی سالمونلایی تخم اردک و بوقلمون های مصرفی در استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of the effects of Clotrimazole and Salvia officinalis extract against vaginal Candida albicans isolated from women with candidacies vaginitis
بررسی مقایسه ای تأثیرآزمایشگاهی عصاره گیاه مریم گلی و کلوتریمازول بر روی کاندیداآلبیکانس جداشده از واژن زنان مبتلا به واژینیت کاندیدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The determination of contribution of emotional intelligence and parenting styles components to predicts positive psychological components
تعیین سهم مولفه های هوش هیجانی و سبک های فرزند پروری در پیش بینی حالات روان شناختی مثبت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of quality gap of Khoramabad medical emergency services using SERVQUAL model
بررسی شکاف کیفیت خدمات فوریتهای پزشکی شهرستان خرم آباد با استفاده از مدل سروکوال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of foot massage on night sleep quality in hemodialysis patients
بررسی تأثیر ماساژ پا بر کیفیت خواب شبانه بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of relationship among sleepiness with polysomnographic parameters in patients with OSA
بررسی ارتباط بین خواب آلودگی با پارامترهای پلی سومنوگرافی در مبتلایان اختلال تنفسی حین خواب مراجعه کننده به درمانگاه فوق تخصصی بقیه الله شهر قم 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of causes of the opium tendency and addiction in patients with the diagnosis of opium poisoning in Khorramabad educational hospitals
بررسی علل گرایش به مواد مخدر از نظر بیماران با تشخیص مسمومیت مواد مخدر و اعتیاد مراجعه کننده به بیمارستان‌های آموزشی شهر خرم‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of bacteria, fungi and biomass in particulate matter in ambient air of Khorramabad during summer and autumn 2012
بررسی وضعیت باکتری‌ها، قارچ‌ها و بیومس در ریزگرد‌های هوای شهر خرم‌آباد در تابستان و پاییز سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational needs of general practitioness about brucellosis (Khorramabad–Iran)
نیازهای آموزشی پزشکان عمومی درباره بیماری بروسلوز (خرم آباد- ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of disease severity and risk factors of diabetic ketoacidosis in diabetic patients in Khorramabad Shohada Ashayer hospital
بررسی شدت و عوامل مستعد کننده بیماری کتو اسیدوز دیابتی در بیماران بستری در بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of smears positive pulmonary tuberculosis in a prison
بررسی فروانی سل ریوی اسمیر مثبت در زندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of respect for patient's rights from the viewpoint of hospitalized patinents in Shohada Ashayer hospital of khorramabad city in 2013-2014
بررسی میزان رعایت منشور حقوق بیمار از دیدگاه بیماران بستری شده در بیمارستان شهدای عشایرخرم آباد در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 4 (2015-2)


The evaluation of Serum testostrone level in reproductive age women with multiple sclerosis and its relation with disease severity
تعیین میزان تستوسترون سرمی در زنان سنین باروری مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و رابطه آن با شدت بیماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison between the effects of topical piroxicam and EMLA cream on fistula cannulation pain in hemodialysis patients
مقایسه تأثیر دو داروی موضعی پیروکسیکام و املا بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول در بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of family centered empowerment model on quality of life in adolescent girls with iron deficiency anemia
تأثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کیفیت زندگی دختران نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The identification of Nocardiosis agents in BAL samples of Patients with suspected tuberculosis admitted to hospitals in Tehran by PCR method
شناسایی عوامل نوکاردیوزیس در نمونه های شستشوی برونش(BAL) بیماران مشکوک به سل مراجعه کننده به بیمارستان های تهران به روش PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of cinnamon on glycemic indexes and insulin resistance in adult male diabetic rats with streptozotocin
اثر دارچین بر شاخص های قندی و مقاومت به انسولین در موش های صحرایی نر بالغ دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The analgesic effects of Ziziphora tenuior in adult male mice
بررسی اثرات ضد دردی گیاه کاکوتی (Ziziphora tenuior L.) در موش کوچک آزمایشگاهی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The measurement of volatile organic compounds in the ambient air of Khorramabad city and its comparison with current standards
ارزیابی ترکیبات آلی فرار در هوای شهر خرم آباد و مقایسه آن با استانداردهای موجود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of labor outcome with oxytocin and spontaneous delivery in low risk pregnant women
مقایسه سرانجام زایمان با اکسی توسین و خودبخودی در زنان باردارکم خطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of sodium selenite on serum lipid profile and atherogenic indexes in diabetic rats
اثرات سلنیت سدیم بر نیم رخ چربی سرم و شاخص های آتروژنی سرم در موش های صحرایی نر دیابتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of CRIB II scoring system in predicting mortality in preterm newborns
بررسی ارزش سیستم نمره دهی CRIB II در پیش بینی مرگ نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The assessment of serum levels of malondialdehyde and total antioxidant capacity after the use of atorvastatin in patients with coronary artery stenosis
ارزیابی سطوح سرمی مالون دی آلدئید و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی پس از مصرف آترواستاتین در بیماران مبتلا به گرفتگی عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility study of e-Learning project at Lorestan university of medical sciences from the viewpoint of faculty members, students, managers and executive staff in 2012-13
امکان‌سنجی اجرای پروژه یادگیری الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی لرستان از دیدگاه اساتید، دانشجویان، مدیران و کارکنان اجرایی در سال تحصیلی 92-91
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 3 (2015-1)


A girl with Sturge Weber syndrome and oro – maxillo -facial osteodystrophy
معرفی دختر مبتلا به سندرم استورج وبر همراه با بدشکلی استخوانی در ناحیه دهان- فک بالا- صورت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of the heel- to- toe rocker shoe on moments of ankle joint and temporal-spatial of gait in female student
بررسی اثر کفش طبی با راکر پاشنه تا پنجه بر روی گشتاورهای وارد بر مفصل مچ پا و پارامترهای فضایی و زمانی راه رفتن در دانشجویان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the protective effect of hydroalcoholic extract microemulsion of Teucrium polium .L against bromobenzene -induced hepatotoxicity in mice
مطالعه اثر حفاظتی میکروامولسیون عصاره هیدروالکلی مریم نخودی بر روی سمیت کبدی ناشی از بروموبنزن در موش سفید کوچک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of ZnO Nps of 20 nm on changes of enzyme and liver tissues of pregnant NMRI mice
بررسی اثر نانو ذره اکسید روی 20 نانومتری بر روی تغییرات آنزیمی و بافتی کبد موش باردار نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of weight – controlling attitude and eating disorders and their association with anthropometric indices in female adolescent students
بررسی شیوع نگرش های مربوط به کنترل وزن و اختلالات خوردن و ارتباط آن با شاخص‌های تن‌سنجی در دختران نوجوان دانش‌آموز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The determination of zearalenone levels in wheat flour of bakeries in Khorramabad city by high performance liquid chromatography
تعیین میزان مایکوتوکسین زیرالنون در آرد نانوایی‌های شهر خرم آباد به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of selective attention among depressed patients, obsessive anxious and normal individuals.
مقایسه توجه انتخابی بین بیماران افسرده، وسواسی، اضطرابی و افراد عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between serum ferrtine and metabolic syndrome in Khorramabad
ارتباط بین فریتین سرم با سندرم متابولیک در بزرگسالان شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiologic study of end stage renal disease and related risk factors in patients under hemodialysis in Lorestan province
بررسی اپیدمیولوژیک نارسایی مزمن و انتهایی کلیه و عوامل خطر آن در بیماران دیالیزی استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of Photocatalytic silica-zinc oxide and zinc Oxide processes for the removal of dye and COD in the synthetic wastewater
بررسی مقایسه فرآیند فتوکاتالیستی سیلیکا- اکسید روی با فرآیند فتوکاتالیستی اکسید روی در رنگبری و حذف COD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategies to improve quality of childbirth care
راهکارهای ارتقاء کیفیت مراقبتهای حین زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in body weight, fasting serum glucose and stress in the first semester’s final exams during the academic year (2011-12), Lorestan university of medical sciences students
بررسی تغییرات وزن، سطح سرمی قند خون ناشتا و استرس در دوره ی امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی (91-90) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 2 (2014-9)


A comparison of recombinant proteins production in CHO and MCF 7 cell lines
مقایسه میزان تولید پروتئین نوترکیب در دو رده سلولی CHO و MCF7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of the hydroalcoholic extract of Thymbra spicata on some gram positive and gram negative pathogenic bacteria
اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه تیمبرا بر باکتری‌های گرم مثبت و منفی بیماری‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of education based on individual empowerment model on the quality of life in the menopause women in Zarandieh
بررسی میزان تأثیر آموزش براساس الگوی توانمندسازی فردی بر کیفیت زندگی زنان یائسه زرندیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between adherence to prayers and mental health of students in Khoramabad Payame Noor university
بررسی رابطه تقید به نماز و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه پیام نور خرم‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparision of maintenance therapy and continuous intravenous therapy with magnesium sulfate in preterm labor pain management
مقایسه بین دو رژیم درمانی نگهدارنده و انفوزیون پیوسته سولفات منیزیوم وریدی در توقف دردهای زایمانی زودرس در خانم های باردار در سنین حاملگی 34-26 هفته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison study on the antibacterial efficiency of essential oil and dried powder of Ocimum basilicum in ground beef during refrigerated storage
مقایسه اثر بازدارندگی دو حالت اسانس و پودر خشک ریحان سبز بر جمعیت میکروبی گوشت چرخ شده گاو طی مدت نگهداری در یخچال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of SDF1 receptors in the patients with Hodgkin lymphoma
بیان پذیرنده‌های SDF1 در بیماران مبتلا به لنفوم هوچکین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental health of pregnant women referred to Khorramabad health centers
سلامت روان زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of pre-pregnancy BMI and gestational weight gain on gestational diabetes mellitus in pregnant women referred to Asali hospital in 91-92
مقایسه شاخص توده بدنی قبل از بارداری با میزان اضافه ‌وزن بارداری بر دیابت بارداری در زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان عسلیان در سال‌ 92-1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of seizure causes in patients referred to neurology clinic in Khorramabad city
بررسی فراوانی علل تشنج در بیماران تشنجی مراجعه کننده به درمانگاه مغز و اعصاب شهرستان خرم آباد در سال 91-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of extended-spectrum betalactamases among uropathogenic Escherichia coli isolates from Ibn Sina hospital of Delfan, Lorestan
فراوانی بتالاکتامازهای وسیع الطیف در بین ایزوله های اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک بیمارستان ابن سینای شهرستان دلفان، استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The identification of genus, species and distribution of hard and soft ticks collected from Khorramabad district, Lorestan province, Iran
پراکندگی و تعیین فون کنه های سخت و نرم شهرستان خرم آباد، استان لرستان در سال‌ 91-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 1 (2014-6)


Prioritizing of performance indicators of quality - effectiveness areas of general hospitals using Analytic Hierarchy Process (AHP)
اولویت‌بندی شاخص‌های عملکردی حیطه کیفیت - اثربخشی بیمارستان‌های عمومی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of VEB1 beta-lactamase gene in Pseudomonas aeruginosa isolated from nosocomial isolates with multi drug resistant
بررسی میزان شیوع ژن بتالاکتاماز VEB1 درسویه های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از ایزوله های بیمارستانی با مقاومت چندگانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of combined exercise training on plasma Leptin levels and hormonal factors in overweight men
تأثیر یک دوره تمرین ورزشی ترکیبی بر سطوح استراحتی لپتین پلاسما و برخی عوامل هورمونی در مردان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Stevioside and Stevia rebaudiana on the growth of Streptococcus mutans
بررسی تأثیر استویوساید و استویا ریبودیانا بر رشد استرپتوکوکوس موتانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of betaine administration on rat sperm quality following cadmium toxicity
بررسی اثر تجویز بتائین خوراکی بر کیفیت اسپرم موش رت متعاقب مسمومیت با کادمیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the relationship between spiritual quotient and mental health in the students of Lorestan university of medical sciences
شناسایی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of adjuvant chemotherapy in stage 2 colorectal cancer
بررسی اثر شیمی درمانی کمکی در مرحله IIکانسرهای کولورکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of oral clonidine pre-medication prior to anesthesia on bleeding during tympanoplasty
بررسی اثر کلونیدین خوراکی به صورت پیش دارو قبل از بیهوشی بر روی میزان خونریزی حین عمل تمپانوپلاستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of hope- based group psychotherapy on the promotion of health related quality of life in patients with cancer.
اثربخشی روان درمانی گروهی امید محور بر بهبود ابعاد کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of advanced oxidation process (UV/H2O2) performance in removal of the ceftriaxone antibiotic from aqueous solution
بررسی کارآیی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته UV/H2O2 در حذف آنتی‌بیوتیک ‌سفتریاکسون از محیط آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Helicobacter pylori (IgG) assessment among children (1-14 years old) referred to Shahid Madani children's hospital in 2011-2012
بررسی سطح سرمی IgG علیه هلیکوباکترپیلوری در کودکان 1 تا 14 ساله مراجعه کننده به بیمارستان کودکان شهید مدنی در سال 91-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of rapid test and routine methods for the measurement of cardiac markers in patients with suspected acute myocardial infarction
بررسی مقایسه ای روش های آزمون سریع و روتین در سنجش نشانگرهای قلبی در بیماران مشکوک به حمله قلبی حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 5 (2014-3)


The evaluation of cardiac changes following endurance training in male Wistar rats
ارزیابی تغییرات قلب موش های نر نژاد ویستار در پی تمرینات استقامتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum ferritin and liver enzymes ratio and their agreement with NAFLD severity
فریتین سرم و نسبت آنزیم‌های کبدی و توافق آنها با شدت کبد چرب غیرالکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of anxiety symptoms in drawing-a-person test of Khorramabad 10 years old children
بررسی نشانه های اضطراب در آزمون نقاشی آدمک کودکان 10 ساله شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The assessment of khorramabad River water quality with National Sanitation Foundation Water Quality Index and Zoning by GIS
بررسی کیفیت آب رودخانه خرم‌رود خرم‌آباد با شاخص کیفیت آب (NSFWQI) و پهنه بندی آن با سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of cardiac rehabilitation program on exercise capacity and coronary risk factors in CABG Patients aged 45-65
اثرات برنامه توانبخشی قلب بر ظرفیت ورزشی و عوامل خطرزای کرونری بیماران جراحی شده بای‌پس کرونری 45 تا 65 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of traditional games and ordinary games on manipulative skills development in educable mental retarded boys
اثر بازی های بومی محلی و بازی های معمول بر رشد مهارت های دستکاری پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of positive results of vibroacoustic stimulation test in evaluating fetus health of pregnant women with non-reactive NST
بررسی فراوانی نتایج مثبت تست تحریک صوتی در ارزیابی سلامت جنین در زنان باردار با NST غیر واکنشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and construction of a recombinant gene construct expressing the cell protective gene
طراحی و ساخت سازه‌ ژنی نوترکیب بیان کننده ژن حفاظت کننده سلولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of child abuse in Khorramabad junior high school students, 2012
شیوع کودک آزاری در دانش آموزان مقطع راهنمایی خرم آباد در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

prevalence and types of congenital heart disease in babies born in the city of Khorramabad (2007- 2011)
بررسی شیوع بیماری مادرزادی قلبی وانواع آن در نوزادان متولد شده در شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive factors of mother-child communication patterns in the mothers referred to Khorramabad Shahid Madani hospital in 2012
عوامل پیشگویی کننده الگوهای ارتباطی مادر و کودک در مراجعین به بیمارستان شهید مدنی شهر خرم آباد در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution of ApoE polymorphisms in the Lur population
توزیع پلی‌مورفیسم‌های ApoE در جمعیت ‌لر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 4 (2014-1)


The effect of honey bee venom on the differentiation potency of D-alpha tocopheryl succinate (vitamin E) on HL-60 promyelocytic leukemia cell line.
اثر زهر زنبور عسل برروی قدرت تمایزی-D آلفا توکوفرول سوکسینات (ویتامین E) در رده سلول سرطانی حاد پرومیلوسیت HL-60
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Aspergillus species using a single restriction enzyme MwoI in RFLP method based on the amplification of rDNA gene.
شناسایی گونه‌های آسپرژیلوسی با کاربرد تک آنزیم محدودساز MwoI در روش RFLP مبتنی بر آمپلیفیکاسیون ناحیه ژنی rDNA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of vitamin D serum level in patients with epilepsy treated with enzyme-inducing and non enzyme-inducing medications
بررسی سطح سرمی ویتامین D در مبتلایان به صرع تحت درمان با دو گروه داروهای القاء کننده و غیر القاء کننده آنزیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of relation of cognitive emotion regulation styles with impulsivity and borderline personality disorder among university students
بررسی ارتباط سبک‏های تنظیم شناختی هیجان با تکانشگری و اختلال شخصیت مرزی در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of psuedomomas aeroginosa resistance to Ceftizidim and Imipenem in Kermanshah Imam reza hospital during 2006-2011
بررسی مقاومت سودوموناس آئروژینوزا به داروی سفتازیدیم وایمیپنم در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه طی سالهای 89-85
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of noise pollution on Pituitary-Gonadal hormones in male rat
بررسی اثر آلودگی صوتی بر هورمون های محور هیپوفیز-گناد در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiologic study of hepatitis B in Kouhdasht and Sepid dasht districts in 2012
بررسی سرواپیدمیولوژیک بیماری هپاتیت ب در شهرستان‌های کوهدشت و سپیددشت در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship of colorectal cancer with familial history of gastrointestinal cancers and personal history of colon polyps in Khorramabad(2012)
بررسی ارتباط سرطان های کولورکتال با سابقه فامیلی سرطان های دستگاه گوارش و سابقه فردی پولیپ های روده بزرگ در شهر خرم آباد در سال1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficacy of cognitive therapy based on presence of mind in reduction of anxiety in patients with coronary heart disease: with a 2 month follow up
اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن در کاهش اضطراب بیماران کرونر قلبی: با پیگیری دو ماهه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of chronic complications of type 2 diabetes in the patients candidate for insulin therapy because of lack of control of plasma glucose with oral drugs
فراوانی عوارض مزمن دیابت نوع دو در بیماران کاندید مصرف انسولین به علت عدم کنترل قند خون با داروهای خوراکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of activating KIRs with susceptibility to tuberculosis in Lur population
ارتباط KIRهای فعال‌کنندگی با استعداد ابتلا به سل در جمعیت لر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 3 (2013-9)


The effects of probiotic yoghurt on C-Reactive Protein in type 2 diabetic patients
اثر ماست پروبیوتیک بر پروتئین واکنشی C سرم و قند خون در بیماران دیابتی نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic evaluation of medicinal smoke "Anbar Nasara" against cancer cells (Hela & KB) and a normal cell line (L929), using MTT assay
ارزیابی سیتوتوکسیک نوعی دود دارویی روی دو رده سلول سرطانی دهانه رحم و حنجره (Hela و Kb) و یک رده نرمال (L929) به روش MTT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of defense mechanisms in patients suffering from breast cancer with those of nonclinical group
مقایسه‌ سبک‌های دفاعی در بیماران مبتلا به سرطان سینه با گروه غیربالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparision of serum antioxidant capacity and superoxide dismutase and catalase activity of cigarette smokers to nonsmokers
اندازه گیری ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و فعالیت آنزیم های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز سرم افراد سیگاری در مقایسه با افراد غیر سیگاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental health status of the nurses working in khorramabad state hospitals
بررسی وضعیت سلامت روانی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of family psychoeducation and standard treatment medical on the level of adaptation Improvement and Prevent relapse symptoms of major depression patients
تأثیر آموزش روانی خانواده و درمان استاندارد پزشکی در سیر بهبودی و پیشگیری از عود علائم بیماران افسرده اساسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The long-term effect of bilateral tubal ligation on ovary and uterus in rat (Histopathological study)
تأثیر دراز مدت بستن دو طرفی لوله های رحمی بر تخمدان و رحم در موش بزرگ (مطالعه هیستوپاتولوژیک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of regular exercise on antioxidant enzyme activities in hippocampus after occluding one carotid in rat
اثر ورزش طولانی مدت بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان بعد از بستن رگ کاروتید دررت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of prognosis in patients with pilonidal sinus surgery admitted to Shohada hospital of Khorramabad during 2005-2012
مقایسه پیش آگهی اعمال جراحی سینوس پیلونیدال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد در سالهای 1391-1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The epidemiology of upper gastrointestinal malignancies in admitted patients to Shohada hospital of Khorramabad
بررسی اپیدمیولوژیک سرطانهای بخش فوقانی دستگاه گوارش در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effect of aerobic and anaerobic exercise on anxiety and, blood cortisol secretion rate of young wrestlers
تاثیر تمرینات هوازی و بی‌هوازی براضطراب و میزان ترشح هورمون کورتیزول خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of KIR/HLA genotypic analysis in the Lur and Iranian populatins
مقایسه آنالیز ژنوتیپی KIR/HLA در جمعیت‌های لر و ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 2 (2013-8)


The effect of palm pollen aqueous extract on the sex ratio of offspring in mice strain BALB/c
اثر عصاره آبی گرده نخل بر نسبت جنسیت نوزادان در موش‌‌های سوری نژاد BALB/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The introduction of Quercus infectoria as a medicinal plant In the Zagros mountains and determination its DNA barcoding
معرفی گیاه دارویی دارمازو (Quercus infectoria Oliv)در کوههای زاگرس و تعیین DNA بارکدینگ آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Evening Primrose and Vitex on cyclic Mastalgia in comparison with vitamin E: a randomized clinical trial.
تأثیر گل‌مغربی و ویتاگنوس بر مستالژی دوره‌ای در مقایسه با ویتامین E: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of peripheral injection of Matricaria Chamomilla extract on morphine withdrawal syndrome in rats
اثرات تزریق محیطی عصاره بابونه بر علایم قطع مصرف مرفین در موش سفید صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The antibacterial activity of Andricus Moreae gall methanol and acetone extracts of Quercus Infectoria against gram positive bacteria
فعالیت ضد باکتریایی عصاره‌متانولی و استونی گال خرنوک درخت بلوط علیه باکتری‌های گرم مثبت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparision of Vitex Agnus Castus and Evening Primrose oil on women’s depression: a clinical trial.
مقایسه تأثیر گل‌مغربی، ویتاگنوس و ویتامین E بر افسردگی زنان: کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The antibacterial effects of aqueous extract of Medicago sativa L. in comparsion with three antibiotics (Gentamicin, Ciprofloxacin and Penicillin)
بررسی اثرات آنتی باکتریال عصاره آبی یونجه Medicago sativa L.در مقایسه با سه آنتی‌بیوتیک جنتامایسین، سیپروفلوکسازین و پنی سیلین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of the anti-bacterial activities of Nerium oleander’s hydroalcoholic extract
بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی خرزهره (Nerium oleander)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial activity of aqueous extracts of Mazuj and Ghalghaf galls of Quercus infectoria in Lorestan forests
فعالیت ضد باکتریایی عصاره‌ی آبی گال‌های قلقاف و مازوج درختان بلوط از جنگل‌های لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gallic acid improves the memory and pain in diabetic rats
اسید گالیک حافظه و درد را در موش های صحرایی نر دیابتی بهبود می‌بخشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The inhibitory effects of Satureja Khozistanica on LDL oxidation induced-CuSO4 in vitro
اثرات مهاری ساچوریا خوزستانیکا (Satureja khozestanika) بر اکسیداسیون LDLسرم تحت اثر سولفات مس در محیط برون‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The identification of chemical compounds of Taraxacum Syriacum Boiss (Gasedak) and assessing its extract effect on Acetaminophen induced nephro-toxicity in rat
استخراج وشناسایی ترکیبات مؤثر عصاره هیدروالکلی تاراکساکوم سیریاکوم (قاصدک) و اثر محافظتی آن بر مسمومیت کلیوی ناشی از استامینوفن در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The determination of vitamin C, organic acids, phenolic compounds concentration of Red and Golden delicious apple grown in Lorestan province
بررسی میزان ویتامین‌ ث، اسیدهای آلی، ترکیبات فرار و معطر میوه سیب (Malus domestica Borkh) ارقام زرد و قرمز لبنانی در استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2013-5)


Identification of KPC-producing Klebsiella pneumoniae in clinical samples in Iran
شناسایی کلبسیلا پنومونیه تولید‌کننده بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف KPC در نمونه‌های بالینی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The influence of low-intensity resistance training versus high-intensity resistance training on left ventricular structure and function of healthy adolescent boys using Echocardiography
تاثیر تمرین مقاومتی با شدت کم در مقابل تمرین مقاومتی با شدت زیاد بر ساختار و عملکرد بطن چپ پسران نوجوان سالم با استفاده از اکوکاردیوگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of the school games on the locomotor skills of male students suffering from attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
تاثیر بازی‌های دبستانی بر رشد مهارت جابه‌جایی دانش‌آموزان پسر مبتلا به اختلال بیش‌فعال/ نقص توجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of psychometric properties and factorial structure of the Beck Cognitive Insight Scale(BCIS) in a nonclinical iranian sample
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی و ساختار عاملی مقیاس بینش شناختی بک(BCIS) در نمونه غیر بالینی ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Soy milk consumption, inflammation, coagulation and oxidative stress among type 2 diabetic patients with nephropathy
اثرات مصرف شیر سویا بر فاکتورهای التهابی، انعقادی و استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی نوع دو مبتلا به نفروپاتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of relationship between climatic variables and incidence of asthma attacks leading to hospitalization in the children's hospital of Khorramabad city
بررسی ارتباط متغیرهای اقلیمی و بروز حملات آسم منجر به بستری در بیمارستان کودکان شهر خرم‌آباد از سال 1379 لغایت 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of poisoning mortality in the admitted patients in Shohada Ashayer hospital of Khorramabad from 2006 to 2010
بررسی مرگ و میر ناشی از مسمومیت ها طی سال های 1386 لغایت 1390 در بیماران بستری در بیمارستان شهدای عشایر شهرستان خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of native microorganisms producing cholesterol oxidase enzyme from soil, water, wastewater of leather and soap factories, and dairy products
جداسازی باکتریهای بومی تولید کننده آنزیم کلسترول اکسیداز از خاک، آب ، پساب کارخانه های چرم و پوست ، صابون سازی و فراورده های لبنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of the causes of complaint to Khorramabad Medical Council Organization from 2006 to 2011
بررسی علل شکایت مطرح شده به سازمان نظام پزشکی شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of narcotic addiction on thyroid function
اثر اعتیاد به مواد مخدر بر روی عملکرد تیروئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the complaints against physicians and dentists to the office of vice chancellor for treatment of Lorestan university of medical sciences from 2007 to 2011
بررسی علل شکایات بیماران از پزشکان و دندان پزشکان در مراجعه کنندگان به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان طی سال های 90-87
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nutritional assessment in hospitalized patients of orthopedic ward at hospital admission and discharge time in Shohadaye Ashayer hospital
ارزیابی وضع تغذیه بیماران بستری در بخش ارتوپدی مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خرم‌آباد در حین بستری و ترخیص
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 5 (2013-2)


KIR-HLA combinations and susceptibility to tuberculosis
ترکیبات KIR-HLA و استعداد ابتلا به سل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of sensitivity, specificity and cut off point of visual- Motor Bender Gestalt Test in the diagnosis of traumatic brain injury
تعیین حساسیت، ویژگی و نقطه برش آزمون دیداری- حرکتی بندرگشتالت در تشخیص آسیب مغزی تروماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of combined antioxidant supplement on serum lipids levels in female Patients with rheumatoid arthritis
تاثیر مکمل یاری ترکیبی آنتی اکسیدانی بر میزان چربی‌های سرمی در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of hospital electronic information system in cardiac care unit: A participatory action research
بهینه سازی سیستم اطلاعات الکترونیکی بیمارستانی دربخش ویژه قلبی: تحقیق عملکردی مشارکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and identification of phenol degrading bacteria from Kor river and their growth kinetics assay
جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده فنل از رودخانه کر و بررسی سینتیک رشد آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Dexamethasone on Galectin-3 expression in the mouse testicular tissue
بررسی اثر دگزامتازون بر بیان گالکتین-3 در سلول‌های زایای اسپرم موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of ZnO nano particles photocatalytic process efficiency in decolorization of methylene blue and COD removal from synthetic wastewater
بررسی کارایی فرآیند فتوکاتالیستی نانوذرات ZnO بر روی رنگبری متیلن بلو و حذف COD از فاضلاب سنتتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors related to reduction of height and weight in children under two years of Aleshtar township of Lorestan province
عوامل مرتبط باکاهش رشد قد و وزن در شیر خواران زیر 2 سال شهرستان الشترلرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of dietary patterns among Iranian adults
شناسایی الگوهای غذایی غالب در بزرگسالان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analgesic effect of expressed breast milk in neonates during venipuncture in comparison with formula and 50% dextrose
بررسی اثر ضد درد شیر مادر در مقایسه با شیر مصنوعی و دکستروز50 % هنگام خونگیری وریدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Maternal serum lipid levels in pregnant women with gestational diabetes mellitus (GDM) in comparison to normal pregnant women
مقایسه سطوح چربی‌های سرم در مادران باردار مبتلا به دیابت بارداری با خانم‌های باردار طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of occupational exposure to blood and body fluids of patients and related factors in health care workers employed in Khorramabad Shohada Ashayer hospital
بررسی مواجهه شغلی با خون و مایعات بدن بیماران و عوامل مرتبط با آن در پرسنل شاغل در بیمارستان شهدای عشایر شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 4 (2012-12)


A comparison of laboratory findings in coronary artery bypass surgery with and without cardiopulmonary bypass
مقایسه یافته‌های آزمایشگاهی در بیماران تحت جراحی بای‌پس عروق کرونر با و بدون استفاده از پمپ قلبی- ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of abnormality frequency and its related factors in Khorramabad Azad university students
بررسی فراوانی ناهنجاری‌های ستون فقرات و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A molecular prevalence of Blastocystis hominis in patients referred to medical diagnosis laboratories in Khorramabad city
بررسی شیوع مولکولی انگل بلاستوسیستیس هومینیس در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه‌های شهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of 12-wk combined aerobic/resistance training on C-reactive protein (CRP) serum and interleukin-6 (IL-6) plasma in sedentary men
اثر 12 هفته تمرین ترکیبی (هوازی-مقاومتی) بر پروتئین واکنشگر- C (CRP) سرم و اینترلوکین-6 (IL-6) پلاسما در مردان غیر فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of metronidazole on biological denitrification of Pesudomonas stutzeri in wastewater
اثرمترونیدازول بر دنیتریفیکاسیون بیولوژیک سودوموناس استوتزری در فاضلاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between serum level of 25- hydroxy vitamin D with anthropometric indices and some biochemical parameters in obese women
ارتباط بین سطح سرمی 25- هیدروکسی ویتامین D با شاخص های تن سنجی و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی در زنان مبتلا به چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of life quality and public health after natural and cesarean delivery in women referred to khorramabad health centers in 2009-2011
مقایسه کیفیت زندگی و سلامت عمومی بعد از زایمان سزارین و طبیعی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر خرم آباد در سال 90-1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The self care and its related factors in diabetic patients of khorramabad city
خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابتی شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of tuberculosis in Lorestan, 2008-2009
بررسی اپیدمیولوژی بیماری سل در استان لرستان در سال‌های 88-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitative and quantitative evaluation of bioaerosoles in the air of different wards of governmental Hamedan hospitals, during 2011-2012
بررسی کمی و کیفی آلودگی بیوآئروسل‌های هوای بخش های مختلف بیمارستان‌های دولتی شهر همدان در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality assessment of emergency wards in Khorramabad public hospitals based on EFQM model
ارزیابی کیفیت بخش اورژانس بیمارستانهای دولتی خرمآباد براساس الگوی EFQM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 3 (2012-9)


Omphalocele and ectopia cordis in neonate with Pentalogy of Cantrell
امفالوسل و قلب بیرون از قفسه سینه درنوزاد با Pentalogy of Cantrell
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of main ecological factors on essence yield percent of myrtus communis in different forest sites of Lorestan province
تاثیر عوامل اصلی اکولوژیک بر درصد بازده اسانس درختچه مورد (Myrtus communis L) در رویشگاه های مختلف جنگلی استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health system professionals, attitude towards necessary criteria for hospitals managers, performance assessment
دیدگاه متخصصان سلامت در مورد معیارهای لازم برای ارزیابی عملکرد مدیران بیمارستان‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of low dose (7.5 mg/kg) of Aspirin on ovary tissue during implantation period in mice (NMRI)
بررسی اثر دوز پایین آسپرین ( mg/kg 7/5) بر بافت تخمدان در زمان لانه‌گزینی در موش سفید آزمایشگاهی نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of special theory of mind to women sex offenders with normal people
مقایسه نظریه خاص ذهن سوء استفاده کنندگان جنسی از زنان با افراد عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of two surgical methods of close fixation with pin and open fixation for treatment of supracondylar fracture in under 10 years old patients
مقایسه دو روش درمانی جااندازی بسته و پین گذاری و جااندازی باز درشکستگی سوپراکندیلار نوع III استخوان بازو در کودکان زیر ده سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of pressure bandaging in reducing bleeding ,bruising,back pain and groin pain in the patients undergoing coronary angiography in Shahid Rajaee hospital of Tehran and Khorramabad Shahid Madani hospital
بررسی تاٌثیر استفاده از بانداژ فشاری در کم کردن عوارض موضعی و عوارض ناشی از بی‌حرکتی در بیماران بعد از عمل آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان های قلب شهید رجایی تهران و شهیدمدنی خرم‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of balance between inhibitory and activating KIRs in determining susceptibility to Ankylosing Spondylitis
نقش تعادل میان KIRهای مهاری و فعال کنندگی در تعیین استعداد ابتلا به اسپوندیلیت انکیلوزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Helicobacter pylori infection in children with gastroentritis
فراوانی هلیکوباکترپیلوری در اطفال مبتلا به اسهال حاد و ارتباط آن با بروز اسهال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of disabilities of parkinsons disease patients in neurology ward of Shohaday-e-Ashayer hospital and private neurology clinics in 2010
بررسی میزان ناتوانی‌های بیماران پارکینسونی در بخش مغز و اعصاب بیمارستان شهدای عشایر و کلینیک های مغز و اعصاب خصوصی شهر خرم آباد در نیمه اول سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nitrate removal from water using denitrifier-bacteria immobilized on activated carbon at fluidized-bed reactor
حذف نیترات از آب با استفاده از کنسرسیوم باکتری‌های دنیتریفایر تثبیت شده بر روی کربن فعال در یک راکتور بستر شناور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum levels of oxidative stress biomarkers in preeclampsia
بررسی ارتباط میزان سطوح سرمی بیومارکرهای استرس اکسیداتیو و پره اکلامپسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2012-7)


Study of germination indices and characters and seed establishment of myrtus communis L.
مطالعه شاخص‌ها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد (Myrtus communis L)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitative and quantitative comparison of essential oil of different ecotypes of Teucrium polium grown in Lorestan Province
مقایسه کمی و کیفی اسانس اکوتیپ‌های مختلف مریم نخودی (Teucrium polium L. ) در رویشگاه های مختلف استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phonological effects on chemical composition of essential oil of Satureja hortensis L.
بررسی تاثیر مراحل فنولوژیک بر روی درصد و ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه مرتعی Satureja hortensis L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Echinacea Purpura hydroalcoholic extract on the blood parameters in mice
بررسی تأثیرعصاره هیدروالکلی سرخارگل بر پارامترهای خون در موش کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Purification and survey on the kinetic properties from Lathyrus Sativus histaminase via anion exchange chromatography
خالص سازی و بررسی خواص سینتیکی آنزیم هیستامیناز از گونه خلر ( Lathyrus sativus ) با استفاده از کروماتوگرافی تعویض آنیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Satureja Khuzestanica Essential Oil (SKEO) on convulsion induced by Nicotine in male mice
بررسی اثر گیاه مرزه خوزستانی(Satureja khuzestanica) بر تشنج ناشی ازنیکوتین در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physical features and nutritional value of golden and red delicious apples (Malus, Domestica Borkh) grown in Lorestan, Iran
خصوصیات فیزیکی ‌و ارزش تغذیه‌ای ارقام زرد و قرمز سیب لبنانی (Malus, domestica Borkh) تولیدی لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nutritional assessment in hospitalized patients of orthopedic ward at hospital admission and discharge time in Shohadaye Ashayer hospital
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant properties of leaves essential oil and hydroalcoholic extract Vitex pseudo-negundo
ویژگی های آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی و اسانس برگ گیاه ویتکس (Vitex pseudo-negundo)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2012-6)


A case report of benign posterior mediastinal teratoma emulator of hydatic cyst and a case of benign anterior mediastinal teratoma ,diagnosis and treatment
گزارش یک مورد تراتوم خوش خیم مدیاستن خلفی تقلید کننده کیست هیداتیک و یک مورد تراتوم خوش خیم مدیاستن قدامی، تشخیص و درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of two methods of hemostasis in bleeding during surgery of soft tissue upper limb
مقایسه دو روش هموستاز در میزان خونریزی حین عمل جراحی بافت نرم اندام فوقانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognition of facial expression of emotion in patients with depression and normal people
مقایسه بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و افراد بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر تاب‌آوری بر سلامت روانی و رضایت از زندگی، یک الگوی روان‌شناختی از بهزیستی
تأثیر تاب‌آوری بر سلامت روانی و رضایت از زندگی، یک الگوی روان‌شناختی از بهزیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the relationship between the leadership style of managers and Job Burnout among the staff of Lorestan university of medical sciences in 2010
بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و فرسودگی شغلی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The outcome of secondary prevention interventions in a community based interventional Program: Isfahan Healthy Heart program
نتایج اجرای مداخلات پیشگیری ثانویه بیماری‌های قلبی عروقی در طرح مداخلاتی جامعه‌نگر برنامه قلب سالم اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of curcumin on Aquaporin 1 level in choroidal epithelial cells of lateral ventricle in Wistar rats
بررسی اثر کورکومین بر سطح پروتئین های AQP1 در سلول های اپیتلیالی شبکه کوروئیدی بطن‌های جانبی رت نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiologic study of hymen situation in persons referred to examination part of Shiraz legal medicine organization
همه‌گیرشناسی پرده بکارت در مراجعین به واحد معاینات اداره کل پزشکی قانونی فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of iron deficiency anemia and its related factors in adult patients referred to the internal clinic of Shohada Ashayer from 6 March to 6 July 2011
بررسی فراوانی آنمی فقر آهن و عوامل مرتبط با آن در بیماران بالغ مراجعه کننده به کلینیک داخلی بیمارستان شهدای عشایر شهرستان خرم‌آباد از اسفند 1389لغایت تیرماه1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of prevalence rate of Campylobacter jejuni enteritis in children affected with diarrhea in Khorramabad
بررسی میزان شیوع انتریت عفونی ناشی از کمپیلوباکترجوجنای در کودکان مبتلا به اسهال شهرستان خرم‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The quality of health care services provided in health care centers of Khorramabad using SERVQUAL model in 2010
بررسی کیفیت خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده در مراکز بهداشتی درمانی شهر خرم آباد با استفاده از مدل سروکوال در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of chronic GVHD on survival of Patients with acute myeloid leukemia after non-T-cell depleted HLA-identical sibling peripheral blood stem cells transplantation
تأثیر GVHD مزمن بر بقا بیماران لوسمی میلوئیدی حاد پس از پیوند سلول‌های بنیادی خون محیطی از خواهر یا برادر با HLA مشابه بدون تخلیه سلول T
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 4 (2012-3)


Goldenhar Syndrom
سندرم گلدنهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of KIR-HLA combination in hematopoietic stem cells transplantation
نقش ترکیب KIR-HLA در پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Favorable association of dietary energy density with the dietary diversity score in female students of Isfahan university of medical sciences in 2010
بررسی ارتباط دانسیته انرژی و امتیاز تنوع رژیم غذایی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 89-88
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of the heel- to- toe rocker shoe on limitation of the foot and ankle joints motions
اثر کفش طبی با راکر پاشنه تا پنجه بر میزان محدودیت دامنه حرکتی مفاصل پا و مچ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of keeping pet dogs and cats on Toxocariasis
بررسی تأثیر نگهداری سگ و گربه در ابتلا به توکسوکاریازیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of cardiovascular risk factors and healthy lifestyle of housewives and working women in Iran central regions-Isfahan Healthy Heart Program
مقایسه عوامل خطر قلبی عروقی و شیوه زندگی سالم زنان خانه دار و شاغل در مناطق مرکزی ایران_ برنامه قلب سالم اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of emotional intelligence in increasing mental health of school principals
نقش هوش هیجانی در افزایش سلامت روانی مدیران مدارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of cytotoxicity of some phosphoramides against K562 cell line
مقایسه اثر سمیت برخی فسفرآمیدها بر روی رده سلول سرطان خون K562
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between metacognitive beliefs and anxiety and depression disorder
رابطه باورهای فراشناختی با اختلال افسردگی و اضطراب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of sonography sensitivity and specificity to the diagnosis of acute appendicitis in suspected patients referred to Khorramabad Ashayer hospital
بررسی میزان حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد دربیماران مشکوک مراجعه کننده به بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Cephalexin with Fosfomycin Trometanol (monurol) in the treatment of pregnant women with lower urinary tract
مقایسه اثر سفالکسین و فسفومایسین ترومتامول (منورول) در درمان عفونت‌های ادراری تحتانی زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between serum C-reactive protein and obesity in children
ارتباط بین سطح سرمی پروتئین C و چاقی درکودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The frequency of blood transfusion and its components in hospitalized patients in Shohada Ashayer hospital in Khorramabad, 2009
بررسی فراوانی تزریق خون و فرآورده‌های آن در مرکزآموزشی درمانی شهدای عشایر خرم‌آباد در سه ماهه دوم سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 3 (2011-12)


IUD migration into bladder and stone formation on it
مهاجرت IUD به داخل مثانه وتشکیل سنگ بر روی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of KIR-HLA interactions with diseases
ارتباط برهمکنش‌های KIR-HLA با بیماری‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact determination of strength and resistance training on Glycoside hemoglobin and blood sugar on patients with type II diabetes”
تعیین تأثیر تمرینات استقامتی و قدرتی بر میزان هموگلوبین گلکوزیله و قند خون ناشتای بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effect of hydroalcohlic olive leaf extract on inhibition of Gentamicin-induced nephrotoxicity in rat
عصاره هیدروالکلی برگ زیتون در مهار نفروتوکسیسیتی ناشی از جنتامایسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between obesity and serum total cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol and triglyceride level in men 18-34 years old living in district 6 of Tehran: comparison of BMI,waist and waist to hip ratio
ارتباط بین چاقی و سطح چربیهای سرم در مردان بالغ 34-18 ساله منطقه 6 تهران: مقایسه نمایه توده بدن، دور کمر و نسبت دور کمر به دور باسن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge of health care providers about legal aspects of medical records in teaching hospitals affiliated to Lorestan university of medical sciences
بررسی میزان آگاهی فراهم‌کنندگان مراقبت بهداشتی از جنبه‌های قانونی مدارک پزشکی در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of oral zinc sulfate on the growth of preterm infants
بررسی تاثیر سولفات روی خوراکی بر رشد شیرخواران نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of verjuice consumption on risk factors of profile lipid and development of atherosclerosis in hypercholesterolemic rabbits
بررسی اثرات مصرف آبغوره بر عوامل خطر پروفایل لیپید و پیشرفت آترواسکلروز در خرگوش‌های هایپرکلسترولمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of progressive muscle relaxation techniques on anxiety in Patients with myocardial infarction
تأثیر روش آرام سازی پیشرونده عضلانی بر اضطراب بیماران مبتلا به سکته قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Hydroxyproline in sausages produced by manufactures of Khorramabad
بررسی هیدروکسی پرولین درسوسیس تولیدی کارخانجات خرم‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of N-RAS gene mutations in codons 12,13 and 61 in patients with pediatric acute lymphoblastic leukemia
بررسی جهش‌های ژن N-RAS در اطفال مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد(ALL)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of daily therapeutic community model on personality traits of the substance abusers referred to Khorramabad TC center
بررسی تاثیر اجتماع درمان مدار روزانه در ویژگی‌های شخصیتی بیماران معتاد مراجعه کننده به مرکزTC شهر خرم‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2011-8)


Allgrove (AAA) Syndrome manifestations after gastroenteritis: A case report
تظاهرات سندرم آلگرو (Allgrove Syndrome) بدنبال اسهال و استفراغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis and treatment of antisperm antibody
تشخیص و درمان آنتی اسپرم آنتی‌بادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of sensitivity of three different primers using PCR- RFLP method for molecular differentiation of atypical mycobacteria
ارزیابی حساسیت سه پرایمر مختلف با استفاده از روش RFLP -PCR برای تمایز مولکولی مایکوباکتریوم‌های آتیپیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydro – alcoholic seeds extract of Ceratonia siliqua L. on the kidney functional factors and serum electrolytes in diabetic male rats
تاثیر عصاره هیدرو- الکلی دانه خرنوب(Ceratonia siliqua L.) بر فاکتورهای عملکردی کلیوی و الکترولیت‌های سرم در موش صحرایی نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of frequency of operated chest wall tumors In Al Zahra hospital from 2007 to 2009,Isfahan,Iran
بررسی فراوانی انواع توده های دیواره قفسه صدری جراحی شده و سرانجام درمان آنها در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان در سال‌های 1386-1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant effects of aqueous fruit extract of Ziziphus jujuba on ethanol-induced oxidative stress in the liver and kidney of male rats
اثرات آنتی اکسیدانی عصاره آبی میوه عناب بر استرس اکسیداتیو ناشی از اتانول در کبد و کلیه موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of designed slipper splints with the splints available on the market in the treatment of hallux valgus
بررسی و مقایسه دمپایی s‏plint طراحی شده با اسپلینت موجود در بازار در درمان بیماری شصت کج (Hallux Valgus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kinetic and isotherm study of hexavalent chromium removal from aqueous solutions using calcium alginate beads
مطالعه ایزوترم و کینتیک جذب کروم شش ظرفیتی بر روی دانه های آلژینات کلسیم در محلولهای آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of M.S patient's life style referred to MS association in Tehran city in 2008
بررسی سبک زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام.اس شهر تهران سال1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improved survival of acute lymphoblastic leukemia patients of HLA-A3/11 absent for donor KIR3DL2 after non-T-cell depleted HLA-identical sibling hematopoietic stem cells transplantation
بهبود بقا بیماران مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد فاقد HLA-A3/11 برای KIR3DL2 دهنده پس از پیوند سلول های بنیادی خونساز از خواهر یا برادر با HLA مشابه بدون تخلیه سلول T
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Satureja Khuzestanica essential oil administration on intensity of Cisplatin induced nephropathy in rats
اثر تجویز اسانس گیاه مرزه خوزستانی بر شدت آسیب کلیوی ناشی از تجویز سیس‌پلاتین در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Amplification and flagellin typing of pseudomonas aeruginosa by molecular method
تکثیر و تیپ‌بندی فلاژلین سودوموناس آئروژینوزا به روش مولکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2011-6)


The study of relationship between marital satisfaction with physical problems during pregnancy and the related factors in pregnant women of khorramabad city
بررسی رابطه بین رضایت زناشویی با مشکلات جسمی دوران بارداری و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of gall bladder sonographic findings in children and adolescents with or without overweight
مقایسه یافته‌های سونوگرافی کیسه صفرا در کودکان و نوجوانان با و بدون اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acute effect of blows to the head due one bout of amateur boxing match on electroencephalography (EEG)
تاثیر حاد ضربه‌های وارد بر سر ناشی از یک مسابقه بوکس آماتور بر نوار مغزی (EEG)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality control of parasitology stool examination in Tabriz clinical laboratories
کنترل کیفی آزمایش انگل‌شناسی مدفوع در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of plasma Sodium, Potassium and osmolarity level in patients with head trauma in neurosurgery ICU
بررسی میزان سدیم،پتاسیم و اسمولاریته پلاسما در بیماران ضربه مغزی در بخش مراقبت‌های ویژه اعصاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of oral Isotretinoin on plasma level of folic acid
بررسی اثر ایزوترتینوئین خوراکی بر سطح فولات سرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of regular corrective exercise on musculoskeletal deformities in Khorramabad school girls
تأثیرحرکات اصلاحی منظم بر ناهنجاری‌های عضلانی- اسکلتی دختران دانش‌آموز شهر خرم‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Etiology and pathogenesis of antisperm antibody
اتیولوژی و پاتوژنز آنتی‌اسپرم آنتی‌بادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of preventive effect of vitamins C and E on Preeclampsia in nulliparous pregnant women
بررسی اثر ویتامین‌های C‏وE در پیشگیری از مسمومیت حاملگی در زنان باردار شکم اول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficacy of adding Dexamethazone to Clomiphene citrate in the treatment of polycystic ovary syndrome and infertility
مقایسه تجویز کلومیفن ودگزامتازون باکلومیفن به تنهایی در القاء تخمک‌گذاری و حاملگی در خانم‌های نابارور با مشکل تخمدان پلی‌کیستیک در شهرستان خرم‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Omega3 on depression disorder
بررسی تاثیر امگا 3 در درمان افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative study of effect of myrtus vaginal cream and clotrimazol vaginal cream in the treatment of vaginal candidiasis
بررسی مقایسه‌ای تاثیر کرم واژینال گیاه مورت و کلوتریمازول در درمان واژینیت کاندیدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the inpatient admission unit condition in the educational hospitals of Lorestan univercity of medical sciences in 2009
بررسی وضعیت واحد پذیرش بستری در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of combined coagulation and advanced oxidation process efficiency for the removal of Clarithromycin from wastewater
بررسی کارائی فرایند ترکیبی انعقاد و اکسیداسیون پیشرفته شبه فنتون در حذفCOD فاضلاب سنتتیک آنتی‌بیوتیک کلاریترومایسین از فاضلاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Coenzyme Q10 on serum lipid profile in male rats diabetic
اثرات کوآنزیم Q10 بر میزان لیپیدهای سرم در موش‌های صحرایی نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2011-3)


Epidemiological study of cumulative trauma disorder in Kerman's state office workers in 2007
بررسی اپیدمیولوژیک بیماری ترومای تجمعی در کارمندان دستگاههای دولتی شهر کرمان در سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between history of ischemic heart disease in parents of children with Kawasaki Disease with severity of heart complications and disease recurrence in these children
بررسی سابقه بیماری های ایسکمیک قلبی در والدین کودکان مبتلا به کاوازاکی و ارتباط آن با شدت عوارض و عود بیماری در کودک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of dietary intake of effective foods on clinical outcomes of rheumatoid arthritis: A case - control study
مقایسه دریافت مواد غذایی مؤثر بر علایم بالینی آرتریت روماتوئید : مطالعه مورد- شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ovarian stimulation, endometrium and implantation
تحریک تخمک گذاری ، اندومتر و لانه گزینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of foreign body granuloma presence in the lung of IV-drug abusers referred to Legal Medicine Organization of Tehran during 2008
بررسی فراوانی گرانولوم جسم خارجی در ریه اجساد سوء مصرف کنندگان مواد تزریقی ، ارجاع شده به سالن تشریح پزشکی قانونی تهران در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Omega3 and Feluvoxamine on Patients with bipolar disorder typeI referred to psychiatric clinc
بررسی تاثیر امگا 3 و فلووکسامین در بهبودی بیماران دو قطبی نوع اول مراجعه کننده به
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of effective factors on the pruritus in patients with end stage renal disease under hemodialysis in Valiasr hospital, Arak
بررسی عوامل موثر بر خارش در بیماران مبتلا به نارسایی پیشرفته کلیه تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان ولیعصر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Cadmium and Lead levels in high consumed rice (Oryza Sativa L.) cultivated in Lorestan province and its comparison with national standards
اندازه گیری مقدار فلزات سرب وکادمیم نمونه های برنج پر مصرف استان لرستان و مقایسه آن با استاندارد های ملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The rate of clinical and subclinical mastitis among breastfeeding women based on chemical and physical charactristics of breast milk
بررسی میزان ماستیت بالینی و تحت بالینی بر اساس خصوصیات شیمیایی و فیزیکی شیر مادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2011-3)


Study of supervising control over the foodstuff offered to the students, and nutritional-hygienic knowledge of the parents and educators at the primary schools located in the district of population research station of khorramabad city in the school year 2007-2008
بررسی کنترل و نظارت بر مواد غذایی عرضه شده به دانش آموزان و میزان آگاهی تغذیه ای بهداشتی اولیاء و مربیان مدارس محدوده پایگاه تحقیقات جمعیتی خرم آباد در سال تحصیلی 86-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between dental caries and body mass index and food habits in children referred to dentistry clinic of Tabriz university of medical sciences
ارتباط پوسیدگی دندان با نمایه توده بدنی و عادات غذایی در کودکان مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of back massage on blood pressure and radial pulse in Patients with primary hypertensive referred to specialty and subspecialty cardiac clinic of Khoramabad Shohada Ashayer hospital
بررسی تاثیر ماساژپشت بر فشار خون و نبض رادیال بیماران مبتلا به پرفشاری خون اولیه مراجعه کننده به کلینیک قلب درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان شهدای عشایر شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Satureja Khozestanica essence on inhibition of glomerular changes in uninephrectomized diabetic rats
تاثیر اسانس مرزه خوزستانی(Satureja Khuzestaniea) بر مهار تغییرات گلومرولی در رتهای دیابتی –نفرکتومی یکطرفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of educational impact on emergency clinical skills of medical students of Lorestan University of medical sciences
تاثیر برنامه آموزشی" کسب مهارتهای بالینی در اورژانس" بر یادگیری دانشجویان رشته پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of acute renal failure in Patients adimitted to Isfahan Alzahra (Pbh) medical center ICU
توزیع فراوانی نارسایی حاد کلیوی در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه مرکز پزشکی الزهرا (س) اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Social skills training on decreasing the likelihood of Tehran Pre- university school girls’ addiction
اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر کاهش اعتیادپذیری در دانش‌آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and sequence analysis of the complete Rhoptry protein2 (ROP2) gene of Toxoplasma gondii
کلونینگ و توالی‌یابی ژن کامل راپتری دو (ROP2) از توکسوپلاسماگوندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of obesity and abnormal glucose tolerance in first degree relatives of women with polycystic ovarian syndrome referred to gynaecology clinics of Shiraz university of medical sciences
بررسی چاقی واختلال تحمل گلوکز در خانواده درجه اول زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مراجعه کننده به درمانگاههای زنان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز،در سال1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2011-3)


Nerve guidance channels in periphearl nerve repair
استفاده از کانال راهنمای عصب در ترمیم عصب محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective factors on violence against women in Lorestan county towns
عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان در استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Equity in distribution of intensive care beds in Iran with Gini coefficient and Lorenz curve approach
عدالت در توزیع تخت های مراقبت ویژه در ایران از رویکرد منحنی لورنز و ضریب جینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of incidence of hypothyroidism in children treated with antiepileptic drugs in Khorramabad Shahid Madani hospital in the second six months of the year 2008
بررسی میزان شیوع هیپوتیروئیدی درکودکان تحت درمان با داروهای ضدتشنج مراجعه کننده به بیمارستان شهید مدنی خرم آباد در نیم سال دوم 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of educational programs’ objectives for professional needs from the viewpoints of nursing graduates in three periods of three years
بررسی مقایسه ای اهداف برنامه های آموزشی با نیاز های حرفه ای از دیدگاه دانش آموختگان پرستاری طی سه دوره سه ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of weight–loss program on lung function and systemic inflammation in obese men
اثر یک برنامه کاهش وزن بر کارکرد ریوی و التهاب سیستمیک در مردان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Faculty lecturers’ attitudes towards some educational indicators at Lorestan university of medical sciences
بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی در خصوص بعضی از شاخص های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of Entonox and warm water effect on labor pain
مقایسه تاثیر انتونوکس و آب گرم بر درد زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2010-4)


The comparison of prevalence of Internalizing and Externalizing syndrome in hospitalized patients with suicide diagnosis in Khorramabad teaching hospitals in 2009
مقایسه شیوع سندرم درون گرایی و برون گرایی در بیماران بستری به علت خودکشی در بیمارستان های آموزشی خرم آباد در شش ماهه اول سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of effective factors on comprehensive test of basic medical sciences of the medical students of Lorestan university of medical sciences
بررسی عوامل مؤثر بر نتیجه امتحان جامع علوم پایه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of heavy metals concentration in drinking water resources of Aleshtar in 2009
بررسی میزان غلظت عناصر سنگین در منابع تامین کننده آب شرب شهرستان الشتر در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between the social support and mental health in Lorestan university students in 2009
رابطه حمایت اجتماعی و سلامت روان در دانشجویان شهرستان خرم آباد (در سال 1388)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of job satisfaction among faculty members of Lorestan university of medical science
بررسی رضایت مندی شغلی اساتید هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of β-galactosidase activity in Lactobacilli separated from milk and cheese by biochemical and PCR methods
بررسی فعالیت بتاگالاکتوزیداز لاکتوباسیل های جدا شده از شیر و پنیر به روش های بیوشیمیایی و PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sensitivity assessment of direct method for diagnosis of Trichomonas vaginalis in comparison with Dorset Culture media
ارزیابی حساسیت روش مستقیم درتشخیص تریکوموناس واژینالیس درمقایسه با محیط کشت دورسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and comparison of medical records department of Iran university of medical sciences teaching hospitals and medical records department of Kermanshah university of medical sciences teaching hospitals according to the international standards ISO 9001-2000 in 2008
ارزیابی و مقایسه بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی ایران و کرمانشاه بر اساس معیارهای استاندارد بین المللی، ایزو 2000 - 9001 سال1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 5 (2010-3)


Efficacy of the essential fatty acids from maize oil and peanut on the spermatogenesis in rats
تاثیر اسیدهای چرب ضروری روغن ذرت و بادام زمینی بر روند اسپرماتوژنز در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of nutritional and qualitative values of different fig cultivars in Lorestan province
تعیین ارزش غذایی و کیفی ارقام مختلف انجیر استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medicinal plants of Lorestan
گیاهان دارویی استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of medicinal and poisonous mushroom from Khorramabad, Iran
شناسایی برخی گونه‌های قارچ های ماکروسکوپی دارویی و سمی شهرستان خرم‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of volatile oil component of petal and herbal and extraction of seed oil in Borage by Cold Press method
بررسی ترکیبات فرار در گلبرگ و پیکره رویشی و استحصال روغن بذر گاوزبان اروپایی توسط روش Cold Press
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on supply and demand of medicinal plants in Lorestan province groceries
بررسی عرضه و مصرف گیاهان دارویی موجود در عطاری‌های استان لرستان در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Systematic review of the most important medicinal plants and place them in the international treatment of diseases
مرور سیستماتیک بر مهم‌ترین گیاهان دارویی و جایگاه بین المللی استفاده از آن‌ها در درمان بیماری‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pretreatment with Olive Leaf Extract partially attenuates cisplatin-induced nephrotoxicity in rats
کاهش نسبی آسیب کلیوی ناشی از سیسپلاتین در موشهای صحرایی از طریق پیش درمانی با عصاره برگ زیتون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Satureja Khuzestanica essential oil on the pain of patients with PHN
بررسی میزان تاثیر اسانس ساتوریا خوزستانیکا بر شدت درد در مبتلایان به پست هرپتیک نورالژیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Licorice extract in the treatment of melasma
بررسی تاثیر عصاره ریشه گیاه شیرین بیان بر درمان ملاسما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of germinated fenugreek seeds and clofibrat on blood cholesterol level and aortic fatty streak in rabbit.
بررسی تاثیر دانه جوانه زده شنبلیله و کلوفیبرات بر تغییرات سطوح سرمی چربیها و ایجاد رگه های چربی ناشی از هیپرکلسترولمی در جدار شریان آئورت خرگوش.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 4 (2010-2)


Survey of mental health needs of Hamedanian people
بررسی نیازهای بهداشت روانی مردم شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

‌Effect of Orems self care theory on quality of life in patients with CVA
تأثیر خود مراقبتی بر کیفیت زندگی مبتلایان سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Physical activity with an equal intensity and different energy expenditure on blood lipids and lipoproteins in hyperlepidemic men
تاثیر فعالیت بدنی با شدت مساوی و هزینه انرژی متفاوت برچربی و لیپوپروتئین های خون مردان با چربی خون بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of relation between the onset age of type 1 diabetes and celiac disease in children andadole scents
بررسی رابطه بین سن شروع دیابت نوع یک و شیوع بیماری سلیاک در کودکان و نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of educational furniture conformity with students anthropometric dimensions of Isfahan university of medical sciences
بررسی تناسب ابعاد مبلمان آموزشی و ابعاد آنتروپومتریکی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroprevalence study of toxoplasmosis in pregnant women referred to Aleshtar rural and urban health centers in 2008
بررسی فراوانی عفونت توکسو پلاسماگوندی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی الشتر در سال 87
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of university students satisfaction from academic counseling of the tutors of Lorestan university of medical sciences in the second half of school year 2007-2008
بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از مشاوره تحصیلی اساتید راهنمای دانشگاه علوم پزشکی لرستان در نیمسال دوم سالتحصیلی 87-
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of heavy metal concentration (As, Ba, Cd, Hg, Pb, Cr)in water resources and river of Borujerd city in 2008-2009
اندازه گیری غلظت فلزات سنگین (آرسنیک،باریم،کادمیوم،جیوه،سرب،کرم)در منابع آب و رودخانه شهر بروجرد در سال 1378- 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of spinal anesthesia success in addict and non addict male patients
مقایسه موفقیت بی حسی نخاعی در بیماران مرد معتاد و غیر معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of medical errors in hospitalized children in khorramabad Madani hospital during six months in 2008
بررسی فراوانی خطاهای پزشکی درکودکان بستری شده در بیمارستان شهید مدنی خرم آباد در شش ماه اول 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparision of Inhibitory effects of Satureja Khozistanica,vitamin E and coenzyme Q10 on LDL peroxidation induced-CuSO4 in vitro
مقایسه اثرات عصاره ساچوریاخوزستانیکا، ویتامین E ،کوآنزیم Q10 بر پراکسیداسیون LDL درمحیط In vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparasion of combined effects of vitamin D3 and Omeprazole on prevention of menopausal
تأثیر توام و مقایسهای مصرف ویتامین D3 و امپرازول بر جلوگیری از پیشرفت استئوپروز یائسگی در رتهای ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of frequency and Prognosis of appendix carcinoid tumor in appendoctomies done in Shohada hospital in Khorramabad
بررسی فراوانی و پیش آگهی تومور کار سینوئید آپاندیس در آپاند کتومی های انجام شده در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد طی سالهای 1384-1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2009-11)


Study of life quality in the patients with diabetes referred to Khorramabad Shohada hospital in 2008
بررسی کیفیت زندگی و ابعاد آن در بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شهداء شهر خرم آباد (در سال 1387 )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing survival rates in patients with gastric and esophagus cancers
ارزیابی مقایسه ای میزانهای بقاء در مبتلایان به سرطان های معده و مری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of effective factors on the use of banned drugs and ergogenic supplements in Lorestan high school students
بررسی عوامل مؤثر در مصرف داروهای ممنوعه و مکملهای نیروزا در دانش آموزان دبیرستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Barriers to research from viewpoint of faculty members of Lorestan university of medical sciences
بررسی موانع انجام پژوهش از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study and comparison of the meta cognitive-emotional processing and drug therapy in modifying emotional, cognitive and social skills in bipolar disorders
بررسی و مقایسه ‌آموزش فراشناختی پردازش هیجانی توام با دارودرمانی با درمان استاندارد (دارودرمانی ) در بهبود مهارت های عاطفی، شناختی و اجتماعی بیماران دوقطبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the medical records filing in the teaching hospitals of Lorestan univercity of medical sciences in 2009
بررسی وضعیت بایگانی پزشکی در بیمارستانهای آموزشی شهر خرم آباد در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of waist to hip ratio and hypertention among people referred to urban health clinics in Arak city in 2008
بررسی ارتباط بین نسبت دور کمر به دور باسن و میزان فشار خون در افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and study of Biodegradiation Potential of Phenanthrene degrading bacteria
جداسازی و بررسی پتانسیل بیولوژیکی باکتریهای تجزیه کننده فنانترن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

prevalence of sleep disorders in khorramabad 7-12 year old elementary school children in school year 2006-2007
بررسی شیوع انواع اختلالات خواب در کودکان دبستانی 7-12 ساله تحت مطالعه در شهر خرم آباد در سال تحصیلی 86-85
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of effects of high protein-low fat diet, and standard diet on weight loss
مقایسه تاثیر رژیم غذایی کاهش وزن پرپروتئین – کم چربی با رژیم استاندارد در کنترل وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The therapeutic effect of borage seeds' oil on Psoriasis Vulgaris
تأثیر روغن بذر گیاه گاو زبان بر پسوریازیس ولگاریس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of post operative stress response between general and spinal anesthesia in gynecologic surgeries
مقایسه واکنش پاسخ به استرس در دو روش بیهوشی عمومی و بیحسی نخاعی در اعمال جراحی ژنیکولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Electrolyte Abnormalities, ESR, CRP and platelet count with Severity of Kawasaki Disease
ارتباط بین اختلالات الکترولیتی، میزان ESR، CRP و پلاکت با شدت بیماری کاوازاکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2009-4)


Technology development of membrane filtration for reactive dye removal from textile industries effluents
توسعه فناوری غشاهای صاف سازی جهت حذف رنگزای راکتیو از فاضلاب صنـایع نساجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of educational- supportive interventions on premature infants’ lentgh of hospitalization and maternal stress
تأثیر مداخلات آموزشی - حمایتی بر استرس مادران دارای نوزاد نارس و طول مدت بستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attituds of Khorramabad high school students towards consanguineous marriages and its effects on offspring health
بررسی نگرش دانش آموزان شهر خرم آباد نسبت به ازدواج خویشاوندی و تاثیر آن بر سلامت فرزندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of anolyte on growth and division of Chinese hamster cancerous cells
تاثیر غلظت های مختلف آنولیت در رشد و تقسیم سلولهای سرطانی همستر چینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between dietary intake and serum level of chromium with serum glucose, lipid profile and HbA1c in patients with type II diabetes
ارتباط بین دریافت غذایی و سطح سرمی کروم با گلوکز خون، اجزای لیپیدی و HbA1c پلاسمایی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of cotrimoxazole on biochemical blood factors in adult male rats
تاثیر داروی کوتریموکسازول بر فاکتورهای بیوشیمیائی خون در موش صحرائی نربالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Contamination of water reservoirs to Legionella in khorramabad hospitals
بررسی میزان آلودگی منابع آبی بیمارستانهای شهرخرم آباد به باکتری لژیونلا پنوموفیلا در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

PCR identification of Pseudomonas aeruginosa based on two outermembrane lipoprotein oprI, oprL, and exotoxin A gene
شناسایی سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه‌های تنفسی با استفاده ازواکنش زنجیره ای پلیمراز(PCR) اختصاصی ژنهای لیپوپروتئین غشای خارجی oprL و oprI و اگزوتوکسین A
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effective family and personality factors on felony in adolescent felons of Khorramabad house of correction
بررسی عوامل خانوادگی و شخصیتی موثر بر بزهکاری در نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Anti-Chlamydia pneumoniae IgG and IgM, and risk factors in suspected cardiac ischemic,s refered to Shahid Madany angioghraphy center, Khorramabad
بررسی سطح سرمی آنتی بادی های IgM, IgG علیه کلامیدیا پنومونیه وسایرعوامل خطر در بیماران مشکوک به ایسکمی قلبی مراجعه کننده به مرکز آنژیوگرافی شهید مدنی خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2009-4)


An Asthma mimicker air ways tumor: report of a rare case of schwonnoma
گزارش یک مورد تومور نادر مجاری هوایی مقلد آسم به نام شوانوما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of heavy metals concentration Cd, Cr, Pb and Ni, in cultured ponds fishes of Khorramabad city in 2006
بررسی مقدار فلزات سنگین کادمیوم، سرب، کروم و نیکل در ماهیان پرورشی شهرستان خرم آباد در بهار و تابستان سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on determining the total coliforms bacteria in the process of ice production in kerman ice-manufactucturing houses
بررسی آلودگی کلی فرم در فرایند تولید یخ کارخانجات یخ سازی شهرستان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of HIV & HCV coinfection in suspected patients referred to Khorramabad Shohadaye Ashayer hospital in 2007
بررسی میزان ابتلا بهHIV و HCV دربیماران مشکوک مراجعه کننده به بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد در سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of school backpacks’ standards in Khorramabad primery school students (2007-2008)
بررسـی استانداردهای کیف های کودکان دبستانی شهر خرم آباد سا ل تحصیلی 87- 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of monoclonal antibody to MSP-2 and evaluation of different domains of the molecule
تولید مونوکلونال آنتی بادی علیه پروتئین سطحی شماره 2 مروزوئیت( MSP-2) و بررسی ایمنی زایی دومن های مختلف این مولکول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adding omega-3 to mainenant antidepressant therapy in recurrent depressive disorder
افزودن امگا 3 به درمان نگهدارنده در افسردگی راجعه تک قطبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of high school students attitude and knowledge towards Ecstasy in risky and non risky areas in Khorramabad in 2006
بررسی مقایسه ای آگاهی و نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه نسبت به اکستازی در مناطق آسیب خیز و غیرآسیب خیز شهر خرم آباد در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه ای اثر ژل گیاه صبر زرد (Aloe vera) روی درمان زخمهای مزمن در مقایسه با درمانهای رایج
بررسی مقایسه ای اثر ژل گیاه صبر زرد (Aloe vera) روی درمان زخمهای مزمن در مقایسه با درمانهای رایج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of opiod abstinence after ultra-rapid opiate detoxification (UROD) under general anaesthesia
میزان موفقیت ترک اعتیاد به روش سم زدایی فوق سریع (UROD) بیهوشی عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of theophylline clearance in asthmatic or COPD patients admitted to emergency ward of Kerman Afzalipour hospital in 2006
بررسی میزان کلیرانس تئوفیلین در بیماران مبتلا به آسم حاد یا بیماری انسدادی مزمن ریوی بستری در اورژانس داخلی بیمارستان افضلی پور کرمان درسال1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 4 (2009-3)


Synthesis and study of effects of new 4-chloro – amodiaquine analogues against two resistant and sensitive forms to chloroquine Plasmodium Falciparum, in vitro
سنتز و بررسی اثر بخشی آنالوگ های جدید داروی 4- کلرو آمودیاکین علیه دوفرم حساس و مقاوم به کلروکین پلاسمودیوم فالسیپاروم درمحیط In vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hepatitis B sero-markers evaluation in People born in 1989 in Zabol
ارزیابی شیوع مارکرهای سرمی هپاتیت ب در کوهورت سنی متولدین 1368 شهرستان زابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the amount of oleuropein level in the leaves of olive varieties cultivated in Khorramabad (Iran)
بررسی میزان اولئوروپئین در برگ درختان زیتون کشت شده در شهرستان خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of stress on the rise of blood pressure
نقش استرس در افزایش فشار خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

.Neuroprotection induced by Preconditioning with Prolonged and Intermittent Normobaric Hyperoxia Induce Catalase Activity in the rat stroke model
بررسی اثر پیش شرطی سازی با هیپرکسی نورموباریک بر فعالیت آنزیم کاتالاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of essential oil of the wild Satureja khuzestanica Jamzad on activity and gene expression of some hepatic glycoregulatory enzymes in normal and diabetic rats
اثر اسانس روغنی ساتوریا خوزستانیکا بر فعالیت و بیان ژن برخی از آنزیم‌های تنظیمی قند در کبد رتهای دیابتی و نرمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of resistance to Toxoplasmosis using Tachizoites surface antigens of Toxoplasma gondii in vivo
بررسی ایجاد مقاومت علیه توکسو پلاسموزیس در مدل حیوانی با استفاده از آنتی ژنهای سطحی تاکی زوئیت توکسو پلاسما گوندیی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ٍEvaluation of the antibody titers to Helicobacter pylori using their laboratory indicators in 7-12 year old children, in Ilam.
آنالیز تیتر آنتی بادی علیه هلیکوباکتر پیلوری درمقایسه با اندیکسهای آزمایشگاهی در کودکان 12-7 ساله مبتلا به آنمی فقر آهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of attention deficit hyperactivity disorder in elementary school students
میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی ‏ شهر خرم آباد‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The survey of abnormal glucose tolerance and insulin resistace and incidence of diabetes type 2 in poly cystic ovary syndrome patients in Shiraz
بررسی میزان تحمل غیرطبیعی گلوکز و مقاومت به انسولین و بروز دیابت در بیماران ‏مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌سیستیک در شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bone marrow stromal cells and their application in neural injuries
سلول های استرومایی مغز استخوان و کاربرد آن در ضایعات عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of ocular defects and its relevant factors in patients with beta thalassemia major in Sari Boo Ali Sina hospital, (2006-2008)
بررسی عوارض چشمی و عوامل مرتبط در بیماران تالاسمیک مراجعه کننده به بیمارستان ‏بوعلی سینای ساری در سال 87-1386‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of Olanzapine and Sertraline on patients suffering from personality disorder, receiving methadone maintenance therapy
مقایسه تاثیر الانزاپین و سرترالین در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت تحت درمان نگهدارنده با متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of rapid detoxification method with Naltrexone on drug abuse quitting in drug abusers referred to Khorramabad Psychiatric hospital during the first half of the year 2005
بررسی میزان تأثیر روش سم زدایی سریع با نالترکسون (NAD) بر ترک اعتیاد در معتادین مراجعه کننده به بیمارستان اعصاب و روان خرم آباد در نیمسال اول 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 3 (2008-10)


The rate of Aflatoxin contamination of bread losses in Lorestan provinces
بررسی میزان آلودگی ضایعات نان به آفلاتوکسین در استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of corrosion and sedimentation potential in drinking water distribution system of khorramabad city by corrosion indices and weight loss method
تعیین پتانسیل خورندگی یا رسوب گذاری آب آشامیدنی شبکه های توزیع شهر خرم آباد با استفاده از اندیس های خوردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of total count, E. coli and coliforms contamination of raw milk from letdown stage till delivery to factory in Lorestan province
بررسی آلودگی بار میکروبی کل، کلی فرم و اشرشیا کلی شیرخام از مرحله دوشش تا تحویل به کارخانه در استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of behavioural problems of Khorramabad pre-school children
بررسی شیوع مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی شهرستان خرم آباد 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of chronic stress in pregnant mothers on the responsiveness to morphine in mice: a behavioral sensitization study
تاثیر استرس مزمن در مادران باردار بر پاسخگویی به مورفین در موشهای کوچک آزمایشگاهی به روش حساسیت رفتاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of water birth on the duration of labor and pain level in comparision with land birth
تاثیر زایمان در آب بر طول مدت زایمان و میزان درد در مقایسه با زایمان به روش متداول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آلودگی باکتریال کیست های هیداتیک حیوانی و تعیین نوع باکتری های مولد عفونت در حیوانات ذبح شده در کشتارگاههای همدان و بروجرد سال 1385
بررسی آلودگی باکتریال کیست های هیداتیک حیوانی و تعیین نوع باکتری های مولد عفونت در حیوانات ذبح شده در کشتارگاههای همدان و بروجرد سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of delirium in hospitalized internal medicine and surgical adult patients in Shohadaye ashayer hospital of Khoram abad
بررسی میزان فراوانی دلیریوم در بیماران بالای 18 سال بستری در بخش های داخلی و جراحی بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Sialyl trnsferase activity and effect of Phosphorylation and dephosphorylation Mechanisms
اندازه گیری‌ فعالیت‌ آنزیم‌ سیالیل‌ ترانسفراز و اثرات‌ عمل فسفریلاسیون‌ و دفسفریلاسیون‌ بر فعالیت‌ آن ‌در مغز موش‌آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of adverse effects of Olanzapine and Risperidone on blood suger, lipid and other side effects in psychotic disorders
بررسی مقایسه ای تاثیر مصرف داروهای اولانزاپین و ریسپریدون بر سطح چربی و قند خون و سایر عوارض در اختلالات سایکوتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2009-1)


Report of a rare case of anterior mediastinum goiter
گزارش یک مورد نادر توده تیروئید نابجا در مدیاستن قدامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of supine, prone and kangaroo care (KC) Positions on diminishing the pain response in term neonates during venopuncture
بررسی تأ ثیر وضعیتهای دمر، به پشت خوابیده و در آغوش مادر (تماس پوستی مادر با نوزاد) بردرد نوزادان حین خونگیری وریدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the knowledge and attitude of nurses regarding medication error and its prophylactic ways in educational and therapeutic hospitals of Khorramabad
بررسی نظرات وآگاهی پرستاران دررابطه بااشتباهات دارویی وراههای پیشگیری ازآن دربیمارستان های آموزشی خرم آباد1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of low-power laser with therapeutic ultrasound on the treatment of rotator cuff tendonitis
مقایسه اثر لیزر کم ‌توان با اولتراسوند درمانی در درمان تاندونیت کلاهک چرخاننده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

High risk pregnancy due to physical traumas in pregnant women referred to forensic medicine center and university treatment centers of Khorramabad
حاملگیهای پرخطر ناشی از تروماهای جسمی درزنان باردار مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی و مراکز درمانی دانشگاهی شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of blood pressure status and its relationship with anthropometric indices among women in rural areas of Kerman province, Iran
بررسی وضعیت فشار خون در زنان روستایی استان کرمان و ارتباط آن با نمایه های تن سنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of relationship between nutritional status and duration of hospitalization in the children under 2 years old with gostroenterities
بررسی ارتباط بین وضع تغذیه کودکان زیر دو سال مبتلا به گاستروانتریت با طول مدت بستری آنها در بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Porphyromonas gingivalis and Bacteroides forsythus in chronic Periodontitis by Multiplex PCR
بررسی شیوع باکتری های بی هوازی گرم منفی در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Chlamydia pneumonia and helicobacter pylori with atherosclerosis
بررسی رابطه عفونت کلامیدیا پنومونیه و هلیکوباکترپیلوری با آترواسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2008-4)


Death due to hemangioblastoma cerebellar tumor with psychotic manifestation: A case report
گزارش یک مورد تومور مخچه ای همانژیوبلاستوم منجربه فوت با علائم روانی رفتاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of ethanol, methanol and succinate effects as carbon sources on effluent biological denitrification
مقایسه اثرات منابع کربن متانل، اتانل و سوکسینات در حذف بیولوژیکی نیترات پساب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی علل شکست تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول زندگی شیرخواران در مراجعین به مراکز بهداشتی – درمانی شهری خرم آباد درسال 1385
بررسی علل شکست تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول زندگی شیرخواران در مراجعین به مراکز بهداشتی – درمانی شهری خرم آباد درسال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of mental health of the patients who need coronary angiography and its relationship with drug abuse
بررسی سلامت روان بیماران نیازمند آنژیوگرافی عروق کرونر و ارتباط آن با سوء مصرف مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of functional-performance deficits in athletes with previous ankle sprains
بررسی نقص های فانکشنال در ورزشکاران دارای سابقه اسپرین مچ پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between local anesthetic effects of Tramadol and Lidocaine used subcutaneously in minor surgeries
مقایسه بی حس کنندگی ترامادول و لیدوکائین در اعمال جراحی کوچک تحت بی حسی موضعی به روش بلوک زیر جلدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Elaeagnus angustifolia L. leaves extract on pain of male rats
اثر عصاره آبی برگ سنجد بر درد در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of medical errors status and its necessity of education from view point of Lorestan general practitioners
بررسی وضعیت و ضرورت تدریس آموزش خطاهای پزشکی از دیدگاه پزشکان عمومی شاغل در استان لرستان در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between induction effect with pulsatile and continuous oxytocin administration on outcomes of pregnancy in the pregnant women referring to Tabriz 29 Bahman hospital in 2006
مقایسه تاثیر اینداکشن به دو روش ضربانی و مداوم بر نتایج حاملگی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان 29 بهمن تبریز در سال 86- 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiologic study of Organophosphate and Organochlorate pesticides poisoning in hospitalized patients in khorramabad Shohada Ashayer hospital from Mars to August 2006
بررسی اپیدمیولوژیک موارد مسمومیت با سموم حشره کش (ارگانوفسفره و ارگانوکلره) در بیماران بستری شده در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد در شش ماه اول سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 4 (2008-2)


A Case Report of Anesthetic Management of Two Patients with Epidermolysis Bolusa
گزارش دو مورد اداره بیهوشی دربیماری اپیدرمولیزبولوزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Titanium on Oleic Acid Transport in Rat EGS
اثر تیتانیم بر جذب اسید اولئیک در آنتروسیتهای EGS رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Some Behavioral Disorders Due to Parental Corporal Punishment in School Age Children
بررسی برخی مشکلات رفتاری ناشی از تنبیه بدنی توسط والدین درکودکان دبستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of H&E Staining and IHC Study in Quantization of Duodenal Intra-Epithelial Lymphocytes
مقایسه روش رنگ آمیزی H&E با روش IHC در شمارش لنفوسیتهای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Evaluation of Giardiasis Prevalence by Rutine Parasitical Assays and Antigen Detection in Elementary School Children in Delfan Town, Iran
بررسی مقایسه ای شیوع ژیاردیازیس در کودکان مدارس ابتدایی شهرستان دلفان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and Epidemiological Features of Early and Adult Onset Multiple Sclerosis in Hamedan, Iran, 2004–2005
بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک و بالینی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با شروع زودرس و مقایسه آن با موارد شروع شده در دوران بلوغ، شهر همدان سال 83-84
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Suffering from Alopecia Areata
بررسی فراوانی افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به آلوپسی آره آتا مراجعه کننده به کلینیکهای تخصصی آموزشی و درمانی پوست و اعصاب و روان شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of the Effects of Oral Carnitine in Decreasing Complications of Chronic Hemodialysis at Fatemieh Hospital in Semnan
بررسی اثر داروی کارنی‌تین (Carnitine) خوراکی در کاهش عوارض ناشی از همودیالیز مزمن، بخش دیالیز بیمارستان فاطمیه سمنان، تیر الی بهمن 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Chemistry and Antinociceptive Properties of Medicinal Plant Allium Jesdianum Leaves and the Probable Role of Opioidergic System
بررسی اثر ضددردی و مواد متشکله عصاره برگ گیاه دارویی بن سرخ(Allium jesdanum) و نقش احتمالی سیستم اوپیوئیدی در اثرات ضددردی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electrophoretic Profile of Albumin, α1, α2, β and γ Globulin in Sera of Opioid Dependants and Non-dependants
نیمرخ الکتروفورتیک آلبومین، آلفا 1، آلفا 2، بتا و گاماگلوبولین در سرم افراد وابسته و غیر وابسته به ترکیبات اپیوئیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of knowledge rate of parturient mothers about breast feeding adventages
بررسی میزان آگاهی مادران زائو نسبت به مزایای شیر مادر در شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 3 (2007-10)


Evaluation of Photoelectron Therapy Effect on Hepatocellular Carcinoma
ارزیابی اثر فوتوالکترون تراپی بر روی بیماران مبتلا به هپاتوسلولار کارسینوما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Clove Bud, Nigella, Salix Alba and Olive Oil on Wart Treatment in Comparison with Conventional Treatment
تأثیر گیاهان میخک، سیاه دانه و بید مجنون بر زگیل و مقایسه ی آن با درمان های معمول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Intracellular Energy in Apoptotic Cells
بررسی میزان انرژی درون سلولی در سلول های آپوپتوتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dietary Intake of Antioxidants and Serum Levels of Total Antioxidant Status (TAS) in MS Patients with that of Normal Subjects
مقایسه ظرفیت تام آنتی اکسیدان سرمی و دریافت مواد غذایی اصلی حاوی آنتی اکسیدان در بیماران مبتلا به MS با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of Aflatoxin M1 in Raw and Pasteurized Cow Milk Samples by HPLC
میزان سم آفلاتوکسین M1 در شیرهای گاو محلی و پاستوریزه شهرستان خرم آباد به روش HPLC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of TRAP and FRAP Methods for Assessing Total Antioxidant Capacity of Rat Serum
ارزیابی دو روش TRAP و FRAP جهت تعیین پتانسیل آنتی اکسیدانی تام سرم موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Disruptive Behavior Disorders in Elementary-School Students of Khorramabad
میزان شیوع اختلالهای رفتار ایذائی در کودکان دبستانی شهر خرم آباد در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum homocysteine, Vitamin B12 and folate Levels in Patients With Ischemic Cerebrovasculare disease
ارتباط هموسیستئین، ویتامین B12 و اسید فولیک سرم با بیماری حوادث عروق مغزی ایسکیمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Efficacy and Adverse Effects of Citalopram with Nortriptylinee in the Treatment of Major Depressive Disorder
مقایسه تاثیر درمانی نورتریپتیلین و سیتالوپرام در درمان اختلال افسردگی اساسی و مقایسه عوارض جانبی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

HLA –DRB1*, DQB1* Alleles In Hydatid Patients By Molecular Typing
بررسی مولکولی آللهای DQB1،HLA-DRB1 در مبتلایان به کیست هیداتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroprevalance of leptospirosis in patients with fever visited Vaysian Health Center ,Khoramabad, summer 1385
بررسی شیوع لپتوسپیروزیز در شالیکاران منطقه ویسیان و مقایسه آن با دامداران ازنا استان لرستان سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2007-9)


A Case of Bardet-Biedl Syndrome
گزارش یک مورد سندرم باردت بیدل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pediatric Idiopathic Pulmonary Fibrosis: A Case Series report
فیبروز ایدیوپاتیک ریوی کودکان: گزارش 8 مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of music on post operative delirium in elder women undergoing hip surgery hospitalized in orthopaedic ward
تاثیر موسیقی بر دلیریوم بعد از جراحی مفصل ران در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of High - Risk - Behavior Prevetion Educational Program on the Knowledge and Atittude of School Health Trainers in Khoramabad in 1384
تاثیر برنامه آموزش پیشگیری از رفتارهای پر خطر بر آگاهی و نگرش مربیان بهداشت مدارس ابتدایی خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Intestinal Parasites in HIV+ and AIDS Patients Khorramabad 2006
بررسی میزان شیوع انگلهای گوارشی در بیماران HIV مثبت و ایدزی شهرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of personal familial and psychological characteristics and drug abuse among in bed patients with suicide intention in Shohadaye Ashayer in 1383
بررسی ویژگیهای فردی، خانوادگی، روانی و سوء مصر ف مواد در بیماران بستری با خودکشی در بیمارستان شهدای عشایر سال 83
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clonidine decreased intraoperative bleeding in rhinoplasty
نقش کلونیدین در کاهش خونریزی حین عمل جراحی رینوپلاستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of sexual satisfactory and depression between sterile and unsterile couples refer to Alzahra research and education center, Tabriz
مقایسه میزان رضایت جنسی و افسردگی بین زوجین بارور و نابارور مراجعه کننده به مرکز آموزشی، درمانی الزهرا (س) تبریز 1385
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pregnancy outcome following M.MR vaccination
بررسی عاقبت حاملگی در خانم های باردار دریافت کننده واکسن سرخجه در طی طرح سراسری واکسیناسیون سرخک ـ سرخجه در استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the antibiotic susceptibility of Coagulase Negative Staphylococci in children
بررسی الگوی مقاومت دارویی استافیلوکوک کواگولاز منفی در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2007-4)


Chronic appendicitis in a patient with 15 years abdominal pain
آپاندیسیت مزمن در بیماری با 15 سال درد شکمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risks from ionizing radiation during pregnancy
ریسک ناشی ازتابش های یونساز در دوران بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of failure rates of CU t 380 A and CU safe 300 IUDs four years after insertion
مقایسه میزان شکست آیودی های CU safe 300 و CU t 380 A طی سالهای 84-1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of broncodiatory albotrol from spacer and nebulazor foe freatment of Astma patients
مقایسه اثر برونکودیلاتوری آلبوترول از طریق اسپیسر و نبولایزر، در درمان بیماران مبتلا به حمله آسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association of hemianesthesia, hemineglect and hemianopsia with disability score
رابطه همی آنستزی، همی نگلکت و همی آنوپسی با مرتبه ناتوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The survey of the psychological and personality characteristics of delinquent girls and women running away from home
بررسی ویژگیهای شخصیتی و روانشناختی زنان و دختران فراری نگهداری شده در مراکز مداخله در بحران های اجتماعی استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The screening of depressive disorder in 20- 64 aged people in Khorramabad
غربالگری اختلال افسردگی در جمعیت 64 ـ 20 ساله شهر خرم‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Situation of safety and protection of personnel’s in diagnostic laboratories in relation to radioactive Iodine
وضعیت حفاظت و ایمنی پرسنل آزمایشگاههای تشخیص طبی در رابطه با ید رادیواکتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of menstrual cycle phase on the meperidine and metoclopramide consumption rate for controlling postoperative pain, nausea and vomiting
بررسی ارتباط سیکل قاعدگی با میزان مصرف مپریدین و متوکلوپرامید جهت کنترل درد و تهوع و استفراغ پس از اعمال جراحی زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The knowledge of Tehran citizens on environmental pollutions, related health effects and their information sources
بررسی آگاهی ساکنین شهر تهران از آلودگی های زیست محیطی و عوارض بهداشتی مربوطه و تعیین منابع اطلاعاتی آنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 4 (2007-1)


Total abdominal aortic occlusion and its surgical management: A case report
درمان جراحی انسداد کامل آئورت شکمی(Juxtarenal) و گزارش یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A case report of plastic deformity of fibula and fracture of tibia
معرفی یک مورد پلاستیک دفورمیتی فیبولا همراه با شکستگی تیبیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of direct microscopic examination and culture methods sensitivity for diagnosis of Trichomonas vaginalis in Tabriz health care centers visitors
مقایسه حساسیت روشهای دید مستقیم میکروسکوپی و کشت در تشخیص تریکوموناس واژینالیس مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence of awareness with recall during general anesthesia
بررسی میزان بروز بیداری و بخاطر آوردن حین بیهوشی عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Semen evaluation in opium addicts and non addicts: A case-control study
بررسی تأثیر تریاک بر اسپرماتوژنز مردان معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of parental morphine addiction on long term potentiation of the perforant path to dentate gyrus in rat offsprings
اثر اعتیاد والدین به مورفین بر ایجاد و حفظ تقویت طولانی مدت در مسیر نفوذی به ناحیه شکنج دندانه‌ای هیپوکامپ درفرزندان موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of rate and causes of deformity in boys and girls youngsters in Lorestan province
بررسی میزان وعلل دفورمیتی ها در اندام های فوقانی و تحتانی نوجوانان پسر و دختر 11 تا 15 ساله استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of general people in solid waste management in Khorramabad city
نقش مردم در مدیریت مواد زاید جامد شهری در شهر خرم آباد در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of bone mass density in healthy individuals in Ahvaz (2000-2003)
بررسی میزان تراکم استخوان در افراد سالم مراجعه کننده به مرکز تراکم استخوان شهرستان اهواز در سالهای 81- 79
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of zinc on childhood acute diarrhea a triple blind randomized controlled trial
تأثیر روی در بهبود اسهال حاد کودکان در شهرستان الیگودرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Betadine and Decosept for surgical hand scrub
مقایسه تأثیر اسکراب دست با بتادین و دکوسپت بر شمارش میکروبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2006-11)


Effect of vitamin D3 on leukocyte infiltration into the brain of C57/BL6 mice with experimental autoimmune encephalomyelitis
بررسی اثر ویتامین D3 در ارتشاح لکوسیتی به مغز موشهای مبتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of meal frequency on serum immunoglobulin profile and insulin in rat
تأثیر تعداد وعده های غذایی بر پروفایل ایمونوگلوبولین ها و انسولین سرم در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of three different methods for concentration and purification of giardia lamblia cysts
مقایسه روش های تغلیظ و خالص سازی کیست ژیاردیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial effects of aqueous and alcoholic extracts of Thyme on enterohemorrhagic Escherichia coli
بررسی تأثیر عصاره های آبی والکلی گیاه آویشن شیرازی بر روی اشریشیا کلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of a herbal drug and Minoxidil 2% solution for treating Telogen effluvium infection
مقایسه تأثیر یک ترکیب گیاهی با محلول مینوکسیدیل 2% در درمان تلوژن افلوویوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk of Hepatitis C Virus transmission Following Upper Gastrointestinal Endoscopy
بررسی ریسک انتقال ویروس هپاتیت C بدنبال آندوسکوپی دستگاه گوارش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The rate of following infection control principles in educational hospitals of Khorramabad
بررسی میزان رعایت اصول کلی پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی در بیمارستانهای آموزشی خرم آباد 84-1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of social, cultural, economical and related factors on post partum psychosis
بررسی ویژگی های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و علل وابسته در بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of close reduction and percutaneous pin fixation as treatments for distal metaphyseal radius fractures
جا اندازی بسته و پین گذاری از راه پوست در درمان شکستگی های متافیز دیستال رادیوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of oral consumption of shark cartilage on the cellular immune responses of cancer patients
تأثیر مصرف خوراکی کپسول‌های حاوی غضروف کوسه ماهی بر پاسخ ایمنی سلولی بیماران مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of effects of Diazepam and Midazolam on Ketamine induced postoperative Hallucination
مقایسه اثر دیازپام و میدازولام بر روی توهم بعد از عمل ناشی از کتامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of zinc and iron supplementation on vitamin A status of primary school children
تأثیر مکمل یاری آهن و روی به تنهایی و همراه با هم بر رتینول پلاسما در کودکان دبستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2007-1)


Relative frequency of GJB2 gene mutations in autosomal recessive non-syndromic hearing loss (ARNSHL) patients in Lorestan population
تعیین وفور نسبی جهش های ژن GJB2 در جمعیت ناشنوایان غیرسندرومی جسمی مغلوب استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sensitivity and specificity of dilation and curettage for diagnosis of abnormal uterine bleeding
بررسی حساسیت و ویژگی دیلاتاسیون و کورتاژ در تشخیص خونریزی غیر طبیعی رحمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the cytotoxic effects of zinc on Raji cell line by florescent technique
تأثیر احتمالی سمیت سلولی عنصرروی بر سلولهای رده لنفوئیدی راجی (Raji) باتکنیک فلورسانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Estrogen and Imipramine therapy on the strees urinary incontinence (SUI) in menopaused women
بررسی تأثیر رژیم درمانی استروژن در درمان بی اختیاری ادرار استرسی در مقایسه با ایمی پرامین در بانوان یائسه مراجعه کننده به مطب های شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Human platelet antigen polymorphism in bronchial asthma
بررسی پلی‌مورفیسم آنتی‌ژن پلاکت انسانی-1 (Human Platelet Antigene-1) در مبتلایان به آسم برونشیال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iron levels in coronary heart disease patients without known risk factors
بررسی ذخایرآهن دربیماران کرونری بدون ریسک فاکتورشناخته شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Complications of MR vaccination in Hamedan
ارزیابی میزان بروز عوارض ناشی از واکسن در طرح ملی واکسیناسیون بر علیه سرخک و سرخجه در استان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The immunomodulatory effects of shark cartilage on the mouse and human immune system
بررسی اثرات تعدیل‌کنندگی ایمنی غضروف کوسه ماهی در موش و انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between mental disorders and irritable bowel syndrome
بررسی رابطه بین اختلالهای روانی با سندرم روده تحریک پذیر (IBS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of risky health behaviors among the students of Khorramabad universities
بررسی میزان شیوع رفتار های مخاطره آمیز بهداشتی در دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر خرم آباد 84-1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stereological study of octreotide’s (somatostatin analogue) chronic effects on the prevention of glomerular mesangial expansion in uninephrectomized diabetic rats
مطالعه استریولوژیک اثر درازمدت اکتروتید (آنالوگ سوماتواستاتین) بر مهار گسترش مزانژیال گلومرولی در رتهای دیابتی – نفرکتومی یکطرفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of apple cider vinegar and verjuice in the treatment of hyperlipidemia compared with lovastatin
بررسی اثرات درمانی سرکه و آبغوره روی هایپرلیپیدمی در مقایسه با لواستاتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of different types of scoliosis based on the apex of the spinal curve in adolescents
تعیین انواع اسکولیوز براساس محل آناتومیکی قله انحناء در سنین بلوغ 15-11 ساله مدارس راهنمایی استان اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2006-6)


Evaluation of serum AFP (α-fetoprotein) level in HBsAg carrier patients for diagnosis of hepatocellular carcinoma
بررسی ارزش سطح سرمی AFP (آلفا فیتوپروتئین) در بیماران ناقل HBS Ag برای تشخیص هپاتوسلولار کارسینوما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effect of photo–electron therapy on human neoplastic cells
مطالعه آثار فوتوالکترون تراپی برروی سلول های سرطانی انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The occurrence of two cases of double hetrozygosity (beta-thalassemia/HbS) in thalassemia major patients in Lorestan province
گزارش دو مورد هتروزیگوسیتی دو گانه تالاسمی بتا و هموگلوبین S در بیماران تالاسمی ماژور استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Knowledge, attitude and practice of female high school students on menstrual health
میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دختران دانش آموز دبیرستانی در مورد بهداشت دوران قاعدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Apgar score of the minute 5 and 10 of neonates borne by painless delivery (IV sedation) and Cesarean section
مقایسه نمره ”آپگار دقیقه“ 5 و 10 نوزادان متولد شده به روش زایمان بی درد به روش تسکین وریدی و سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and intensity of food insecurity (hunger and hidden hunger aspects) in AsadAbadi region of Tabriz
میزان شیوع و گستردگی ناامنی غذایی از دو بعد گرسنگی عیان و گرسنگی پنهان در منطقه اسد آبادی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between alcohol, dietary factors and subsites of colorectal cancer: an ecological study
رابطه بین الکل، عوامل غذایی و سرطان در زیر قسمتهای آناتومیک روده بزرگ؛ یک مطالعه اکولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of cytotoxic effect of zinc on Raji cell line by a florescent technique
تاثیر احتمالی سمیت سلولی عنصرروی بر سلولهای رده لنفوئیدی راجی (Raji) باتکنیک فلورسانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sensitivity and specificity of dilatation and curettage for diagnosing abnormal uterine bleeding
بررسی حساسیت و ویژگی دیلاتاسیون و کورتاژ در تشخیص خونریزی غیر طبیعی رحمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of the disinfectants and antiseptics used in hospitals
ارزیابی قدرت اثر بخشی ضد عفونی کننده ها و آنتی سپتیک ها ی مورد مصرف در بیمارستانهای آموزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of earth magnetic field on the function of nuclear medicine imaging systems (SPECT)
تاثیر میدان مغناطیسی زمین بر عملکرد دستگاههای تصویر برداری پزشکی هسته ای (SPECT)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of goiter and urinary iodine exertion in school-aged children in Lorestan province
پایش شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش‌آموزان 10-7 ساله استان لرستان در سال 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Shiga Toxin-Producing Strains of Escherichia coli (O157:H7) isolated from specimens of urinary and stool by Multiplex-PCR method
شناسایی سویه‌هایO157:H7 مولد شیگا توکسین اشریشیا کلی (STEC) جدا شده از نمونه‌های مدفوع وادرار بیماران به روشMultiplex PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effects of IV infusion of 10% dextrose and 40 IU/L of oxytocin on uterine contraction after Cesarean section
یسه تأثیر دکستروز 10% با اکسی توسین40 واحد در لیتردرجمع شدن رحم پس از سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of enalapril on diabetic neuropathy in rats
بررسی اثر انالاپریل بر نوروپاتی دیابتی در موش صحرائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (2006-2)


The Introduction of Two Rare Cases of Mucocele of the Appendix in Golestan Hospital of Ahwaz
معرفی دو مورد نادر موکوسل آپاندیس در بیمارستان گلستان اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency and Risk Factors of Moraxella catarrhalis Infection in Patients at Vali-Asr and Amirkabir Hospitals since August 2003 to March 2004
فراوانی موراکسلا کاتارالیس catarrhalis) (Moraxella و ریسک فاکتورهای ابتلاء به آن در بیماران مبتلا به عفونتهای تنفسی مراجعه کننده به بیمارستانهای ولیعصر و امیرکبیر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Helicobacter pylori infection with serum vitamin B12 level in women of gestational age in Khorram Abad
ارتباط بین هلیکوباکترپایلوری و سطح سرمی ویتامین ب12 در خانمهای سنین باروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Febrile Convulsion (FC) and Serum Level of Magnesium (Mg) In Children
تعیین سطح سرمی منیزیم در کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anatomical Study of Subclavian Artery and Its Branches
بررسی آناتومیکی شریان زیرچنبری و شاخه های آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Viewpoints of Nurses about Productivity and the Effects of Current Evaluation Process on it
بررسی بهره وری از دیدگاه پرستاران بالین و عوامل و موانع ارزشیابی در آن: تحقیقی کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Functional Outcome of Internal Fixation of Radial and Ulna Fracture
نتایج فانکشنال درمان جراحی شکستگی های رادیوس و النا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Mental Health and Some Background Variables in Lorestan University Students
رابطه بین سلامت روانی و برخی متغیرهای زمینه ای در دانشجویان دانشگاه لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Causes of Jaundice in Neonates Admitted to Madani Hospital of Khorram Abad In 2002
بررسی علل زردی در نوزادان بستری در بیمارستان شهید مدنی خرم اباد در سال 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the frequency of Gastrointestinal Cancers in one of the Khorram Abad Hospitals
فراوانی سرطانهای مختلف گوارشی بر اساس آندوسکوپی فوقانی و تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2005-12)


Chronic Renal Failure and Its effects on Serum Lipids
بررسی نقش نارسائی کلیه در بروز اختلالات چربیهای خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Beta-Human Chorionic Gonadotropin (βHCG) Levels in Pre-eclamptic and Normotensive Pregnant Women
مقایسه میزان HCG سرم در خانم های باردار مبتلا به پره اکلامپسی نسبت به خانمهای باردار با فشار خون طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of sub-inhibitory concentrations of German chamomile (Matricaria recotita) extracts on the activity of catalase enzyme of S. aureus
تأثیر غلظت‌های تحت مهاری عصاره الکلی بابونه آلمانی برروی فعالیت آنزیم کاتالاز استافیلوکوکوس اورئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Family Social Support Rate of HIV positive Individuals in Khorram Abad
میزان حمایت اجتماعی خانواده از افراد HIV مثبت و مبتلایان به ایدز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparising the Succinylcholine onset effect with Atracurium - Alfentanyl in patient underwent rapid sequence Induction
مقایسه شروع اثر آتراکوریوم ـ آلفنتانیل و ساکسی نیل کولین وریدی در بیماران تحت روش اینتوباسیون سریع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiological study of visceral Leishmaniasis (human infection) in East Myankooh area, in Lorestan Province by Direct Agglutination Test (DAT)
سرواپیدمیولوژی لیشمانیوز احشایی (عفونت انسانی) با روش آگلوتیناسیون مستقیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Patency Rate of the Coronary Arteries after Treatment with Heberkinase
بررسی میزان باز بودن عروق کرونر در درمان با هیبرکیناز (Heberkinase)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Ranitidine Long Term Use on Histological Structure of Mature Rat Testis
تأثیر مصرف طولانی مدت رانی‌تیدین بر ساختار هیستولوژیک بیضه رت بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Some Long-Term Effects of Vasectomy in Khorram Abad City
فراوانی عوارض دیررس وازکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Collagen Gel on Sciatic Nerve Regeneration in the Polyvinylidene Fluoride Tube
تاثیر ژل کلاژن بر روی رژنراسیون عصب سیاتیک در لوله پلی وینیلیدین فلوراید (مطالعه فانکشنال و هیستولوژی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2005-8)


Comparing the effect of the order of cell Collection for Pap Smear on the results of cytologic Diagnosis
مقایسه ترتیب جمع آوری سلول در پاپ اسمیر و نتایج سیتولوژی حاصل از آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between leadership style and Conflict Management among the Managers of the Hospitals sponsored by Lorestan university of medical sciences
رابطه سبک رهبری و مدیریت تعارض در بین مدیران بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Plasma lipoproteins in normal and preeclamptic pregnant women
بررسی سطوح لیپوپروتئین در بیماران پره‌اکلامپسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating antifungal effects of satureja khuzistanica essence in lorestan province by In vitro assays
اثرات ضد قارچی اسانس گیاه ساتوریا خوزستانیکا منطقه لرستان به روش invitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studies on thiopentone and midazolam hemodynamic response during induction of anesthesia in patients with coronary artery disease
اثر همودینامیک تیوپنتون و میدازولام هنگام القای بیهوشی در بیماران عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of a Method for measuring Reactive Oxygen Radicals Levels In Vitro and Study the Effects of Vitamin C and E on Radical Production Reaction
طراحی روش اندازه گیری مقادیر رادیکالهای فعال اکسیژن در In Vitro و بررسی اثرات ویتامینهای C‏ و E بر روی واکنش رادیکال زایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Barely flour on jaundice in full-term neonates
تاثیر آرد جو بر کاهش زردی نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of different kinds of pathogens isolated from gowns of Shohadaye-Ashayer hospital personnel’s during 2002-2003 time period
بررسی انواع پاتوژن های جدا شده از روپوش کارکنان بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد در سال 82-1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of postintubation airway stenosis (PIAS) following suicide attempts
بررسی موارد تنگی نای بعد از لوله گذاری به دنبال خودکشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2006-1)


Serum vitamin A status in women users of lowdose oral contraceptives and in postmenopausal women taking hormone replacement therapy.
وضعیت ویتامین A سرم در بانوان مصرف کننده قرص های ضد بارداری خوراکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence of Migraine in high school students in Khorramabad
شیوع میگرن در دانش آموزان دبیرستانی شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of hemorrhagic infarction in stroke patients
بررسی آنفارکت هموراژیک در بیماران سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inspection of Digoxin level in cardiac heart failure patients refer to Taemin Ejtemai and Shohadaye Ashaer clinic
تعیین سطح سرمی دیگوکسین در بیماران با نارسایی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of sodium valporate on the treatment of opium withdrawal patients
تأثیر سدیم والپروات در کنترل علایم ترک در بیماران وابسته به تریاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of retinopathy and related factors in hospital diabetic patience patients in Bagiyatallah hospital in Tehran (1377-1381)
بررسی میزان شیوع رتینوپاتی وعوامل مؤثر بر آن در بیماران دیابتی بستری شده در بیمارستان بقیه‌الله الاعظم «عج» تهران طی سال های 1377 تا 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Complement factors in Acute Myocardial Infarction and Unstable Angina
سندروم های حاد کرونر و فاکتورهای کمپلمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Iportance of Agglutination tests versus ELISA in the diagnosis of brucellosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Significant results of using laparoscopic adjustable gastric banding (LAGB) for the treatment of morbid obesity
تأثیر عمل جرا حی کوچک کردن معده با حلقه قا بل تنظیم در کا هش وزن بیما را ن مبتلا به چا قی مفرط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Steroidal alkaloids isolated from leaf (olea Europaea) decreased cerebral ischemic – induced inury on rats
آلکالوئید استروئید های مجزا شده از برگ زیتون آسیب ناشی از ایسکمی مغزی در رت را کاهش می دهند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2005-2)


Application of centrifugal pump in right ventricular failure due to pulmonary artery hypertension. (A case report)
کاربرد پمپ سانتریفوژی در نارسایی قلب راست ناشی از بالا بودن فشار خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Comparative evaluation of post operative uveitis following use of viscoelastic (Methyl cellulose gel or healon) and air in patients C cataract surgery and lens implantation
مقایسه میزان بروز یووئیت بعد از عمل کاتاراکت و لنز گذاری داخل چشمی با استفاده از مواد ویسکوالاستیک (ژل متیل سلولز و هیلون) و هوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Determination of HbsAb level in vaccinized medical students of Lorestan University of Medical Sciences in Autumn 2004
بررسی سطح HBs Ab در اینترنهای واکسینه شده دانشگاه علوم پزشکی لرستان در پاییز 83
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Zero-inflated negative binomial modeling, efficiency for analysis of length of maternity hospitalization
کارائی مدل دوجمله ای منفی با انباشتگی بیش از حد انتظار صفر در تحلیل مدت اقامت مادران پس از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Identification of Outpatient Urinary Pathogens and Antibiotic Susceptibility Pattern in Ahwaz, Iran 2002-2003
تعیین باکتری‌های مسئول عفونت ادراری و حساسیت آنتی‌بیوتیکی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Visceral leishmaniasis in children
لشمانیازیس احشایی درکودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Study of chronic effect of Losartan in inhibition of kidney glomerular number and glomerular volume changes in uninephrectomized diabetic rats(Stereological study).
اثر درازمدت لوزارتان بر مهار تغییرات تعدادی و حجمی گلومرولهای کلیه در رتهای دیابتی – نفرکتومی یکطرفه (مطالعه استریولوژیک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Comparison of Hospital standards with ISO principles and presentation appropriate model of Hospital standard development
مقایسه استانداردهای بیمارستانی با اصول ایزو و ارائه الگوی مناسب برای تدوین استاندارد بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Major Leg Wound Complications After Saphenous Vein Harvest for Coronary Revascularization
نقش فاکتور های مؤثر در پیدایش عوارض اندام تحتانی بعد از برداشت ورید صافن در عمل جراحی گرافت شریان کرونری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effect of whole bread baked from cultivated wheat with micronutrient fertilizers on serum Zinc
تأثیر مصرف نان کامل حاصل از گندم غنی شده با کودهای میکرو بر روی سرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2004-11)


A case report of a bifid ureter and renal pelvis
گزارش یک مورد حالب و لگنچه دوشاخه(Bifid ureter and renal pelvis)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A study of oral Taranjabin effects on reducing neonat’s hyprebilirubinemia
اثر ترنجبین خوراکی بر کاهش زردی فیزیولوژیک نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Flukes liver epidemic common between human and livestock in slaughtered and their staining
شیوع ترماتودهای کبدی مشترک بین انسان و دام در دامهای کشتار شده و رنگ آمیزی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A comparsion the two methods effect on divagation of mind: Music Hay–Ho Rhythmic breathing tchninqe
مقایسه تاَثیر دو روش انحراف فکر با استفاده از موسیقی و تکنیک تنفس منظم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The effect of Hemiscorpius lepturus venom on pathologic changes of Rat organs
بررسی اثر زهر کژدم Hemiscorpius lepturus در تغییرات پاتولوژیک اندام های رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A study of changes in some Serum Metabolic parameters due to Depot Medroxy Progestron Acetat
بررسی تغییرات برخی پارامترهای متابولیک سرم ناشی از دپو مدروکسی پروژسترون استات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Frequency determination of listeria contamination in dairy products and their antibiotic resistance pattern, department for controlling food stuffs, Lorestan
تعیین فراوانی آلودگی لیستریایی در محصولات لبنی ارسالی به آزمایشگاه اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی استان لرستان و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Fetal sex determination via Nested-PCR method using Amylogenin gene
تعیین جنسیت به روش Nested-PCRبا استفاده از ژن آمیلوژنین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Osteoarthrits: A revolution in treatment
روش درمانی جدید استئوآرتریت (مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effect of Achillea millefolium L.extract on spermatogenesis and H-G axis in adult Balb/C mice
| [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2004-8)


A study of peripheral blood neutrophils’ function in patients suffering from thalassemia major
عملکرد نوتروفیل های خون محیطی در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A comparison of two numerical index in Brain CT Scan Blood pressures V.S Brain Ischemia range
تطابق بین دو شاخص مقدار عددی فشار خون و وسعت ایسکمی مغزی در
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A survey: Glucose sedative effect in neonates during Venus blood sampling
اثر ضد درد گلوکز خوراکی حین خونگیری وریدی نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A study of late complications circumcision in male elementary students Khorramabad, 2001-2002
شیوع عوارض دیررس ختنه دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی شهر خرم آباد در نیمسال تحصیلی 81-80
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Correlation between antisperm antibody and Semen parameters
ارتباط بین آنتی اسپرم آنتی بادی ها و پارامترهای سمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A comparison of pneumotorax and phrenic nerve pulsy complications using the methods: supraclavicular nerve block, routine and ten degree cephalic route
مقایسه عوارض بلوک اعصاب فوق ترقوه ای با دو روش تزریق معمول و
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The study of nutritional condition in children of 6-12 years old Asadabadi Area of Tabriz
بررسی وضعیت تغذیه ای کودکان 12ـ 6 ساله منطقه اسدآبادی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A comparison of effects on healing and recurrence from Atopic dermatitis Borage tea vs. corton
مقایسه تاثیر گل گاو زبان و کورتون بر بهبودی و عود درماتیت اتوپیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Antibiotic resistance of Helicobacter pyloria through gastric biopsy in Imam Khomini hospital, Kermanshah, 2002
میزان مقاومت آنتی بیوتیکی هلیکوباکتر پیلوری های بدست آمده از بیوپسی معده مراجعین به بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effect of antibacterial steroid alkaloids from three Lorestan medicinal plants on gram-negative/positive bacteria
اثر آنتی باکتریال آلکالوئید استروئیدهای نیشکر، شوکران وعروسک پشت پرده بر روی تعدادی از باکتریهای گرم مثبت وگرم منفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2004-6)


Post-Vaccination disseminated BCG infection in an 8-month-old infant
عفونت منتشر به دنبال واکسیناسیون ب.ث.ژ در شیر خوار 8 ماهه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Evaluation of heart disease in patients with beta-thalessemia major referred to Shahid Madanni Hospital in Khorram Abad in 2003
بررسی بیماری قلبی درافراد بتا تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان شهید مدنی خرم آباد درنیمه اول سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Androgen levels in reproductive age of female patients with depression in psychological clinics in Khorram Abad
تعیین سطح آندروژن در بیماران افسرده سنین باروری مراجعه کننده به درمانگاه های اعصاب و روان شهرستان خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A five-year interval study of primary brain tumors in Alzahra Hospital in Esfahan
ویژگی ها و درجه های مختلف تومورهای اولیه مغزی در بیماران بستری شده در بیمارستان الزهرای اصفهان بر اساس طبقه بندی WHO (1379-1375)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The effect of antisperm antibodies measured by direct mixed agglutination reaction on in vitro fertilization rate
تأثیرآنتی اسپرم آنتی بادی های اندازه گیری شده به روش واکنش آگلوتیناسیون مختلط مستقیم بر درصد لقاح آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

An evaluation of Tehran intercity bus drivers’ vision compared with the standards for Iran and Europe
صلاحیت بینایی رانندگان اتوبوس های بین شهری تهران در مقایسه با استانداردهای ایران و اروپا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The role of mothers’ participation in changing their practice concerning the growth and nutrition of their children in Esfahan during 2003-2004
نقش مشارکت مادران در تغییر عملکرد آنان در زمینه رشد و تغذیه کودک در شهرستان اصفهان در سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A study of the kinds of placental collegens from Iranian women to determine the standard rate of placental collagen
بررسی انواع کلاژن جفت های ایرانی به منظور تعیین میزان استاندارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A study of iron status in patients with coronary atherosclerosis
بررسی وضعیت آهن در بیماران مبتلا به آترواسکلروز کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The effect of borage tea on urine and blood biochemistry on non-dialysis chronic renal failure patients
تأثیر دمکرده گل گاو زبان بر بیوشیمی ادرار و خون بیماران با نارسایی مزمن کلیه غیر دیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The role of steroid receptors in and pretumoral edema accompanying meningiomas
ادم پری تومورال همراه مننژیوم ها، نقش رسپتورهای استروئیدی و مشخصات رادیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2004-1)


Study of prevalence of Hypoglycemia in neonates with primary diagnodiss of sepsis
فراوانی هیپوگلیسمی در نوزادان بستری شده با تشخیص اولیه سپسیس در بخش نوزادان و NICU بیمارستان شهید مدنی خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aggression , anxiety & social development in adolescent children of war veterans with PTSD versus those of nonveterans
مقایسه ای پرخاشگری، اضطراب و رشد اجتماعی در فرزندان نوجوان جانبازان PTSD و نوجوانان غیر فرزند جانباز شهرستان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of indicator toxicity of Isfahan south of wastewater treatment plant by using of daphnia magna
بررسی شاخص سمیت فاضلاب در تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان با استفاده از دافنیا مگنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Affect of zinc inhalation on body organisms in a mine
تأثیر استنشاق فلز روی در معدن بر عملکرد بعضی از دستگا ه های بدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of diabetes mellitus on quality and quantity pregnant rat in Pre-implantation embryo development
تأثیرکمی وکیفی بیماری دیابت موش باردار بر جنین ها در مرحله قبل از لانه گزینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of PTT mean value to measure INR in urban population of Khorramabad
تعیین مقدار متوسط PTT در جامعه شهری خرم آباد در گروه سنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EEG spectral power alternation & learning disability in rats exposure to lead through prenatal developing age
تغییرات طیف امواج مغزی و ناتوانی یادگیری و حافظه ناشی از تماس با سطوح پایین سرب در طی دوران جنینی در رات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of cases of suicide with plaster as a new and strange way of suicide in Lorestan Province
بررسی موارد گچ خوری به عنوان یک روش جدید و عجیب اقدام به خود کشی در استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of cytotoxic effects of verotoxin1 and Monophosphoryl lipid A on MCF-7 cell culture
تأثیر توأم سیتوتوکسیک وروتوکسین تیپ 1 و منوفسفوریل لیپیدA بر روی رده سلولی M‏CF-7 در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Epidemiological Study of Psychiatric Disorders in Lorestan Province (Year 2001)
همه‏گیری‌شناسی اختلالات روان پزشکی در استان لرستان (1380)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2004-1)


Evaluation of thyroid gland dysfunction in patients with alopecia areate
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of TUI success rate in treatment of chronic prostatitis resistant to pharmacotherapy
بررسی میزان موفقیت TUI در درمان پروستاتیت مزمن مقاوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of complications result from CU-T 380 A and CU Safe 300 IUDs three months after insertion
مقایسه عوارض ناشی از آیودی های cuT 380 Aو cu safe 300 در سه ماهه اول بعد از جایگذاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of growth and development of Echinococcus Granulosus larva in Syria & Hamster mice
بررسی رشد و توسعه لارو اکینوکوکوس گرانولوزوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Human chorionic gonadotropin (hCG) versus magnesium sulfate to arrest preterm
مقایسه اثرات hCG و سولفات منیزیم در پیشگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of patient with measles in Khorramabad Shahid Madani hospital in 2002-2003
بررسی موارد ابتلا به سرخک در کودکان شهرستان خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of soya on serum lipids in postmenopausal women with hypercholesterolemia referred to Assali hospital in Khorramabad
اثر سویا بر روی لیپیدهای سرم در خانم های یائسه مبتلا به هیپرکلسترونمی مراجعه کننده به بیمارستان عسلیان خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of parental morphine addiction on extracellular glutamate concentration of dentate gyrus in rat offsprings
اثر اعتیاد به مورفین والدین بر غلظت گلوتامات پایه و تحریکی ناحیه شکنج دندانه‌ای هیپوکامپ فرزندان موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial activity of fruit, leaves extracts of Artemisia Persica Boiss ,Rhus Coriaria, Ephedra Intermedia and Daphne Mucronata Royle of Lorestan
بررسی اثر آنتی باکتریال عصاره های الف ، جوشن ، همیشه سبز و سماق لری بر روی تعدادی از باکتریهای گرم مثبت وگرم منفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibition of acute and chronic pain in male rats by aqueous extract of Hypericum perforatum L
مهار درد حاد و مزمن با عصاره آبی علف چای (Hypericum perforatum L.) در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of cellular immunity in patients with asbestosis and workers exposed to asbestos
بررسی ایمنی سلولی در بیماران آسبستوزیس و کارگرانی که در تماس باآسبس هستند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2004-1)


A review on cardiac penetrating trauma emphasizing on five cases with cardiac chambers injury referred to Khorramabad Shohada Ashayer hospital during one year (2001-2003)
ترومای نافذ قلب: پنج مورد پارگی حفرات قلب در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد طی یکسال (1382-1381)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prognostic value of C-Reactive Protein in Acute Coronary Syndromes
سنجش سطح سرمی (CRP) C-Reactive Protein در تعیین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of diagnostic and localization of offending glands in hyperparathyroid patients in two educational hospitals of Tehran University of medical sciences during 10 years (1989-1998)
ارزیابی روشهای تشخیص و مکان یابی غده های مهاجم در بیماران پاراتیروئیدکتومی شده در دو بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران طی ده سال (1377-1368)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of intestinal parasites in Khorramabad bakeries’ workers in 2001
میزان شیوع انگل های روده ای در کارگران نانوایی های شهرخرم آباد در سال 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antibiotic resistance in patients with urinary tract infection , khorramabad Madani hospital 2001-2002
مقاومت به آنتی بیوتیک در عفونت ادراری کودکان بستری در بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of bacterial agents of meningitis in children and detection of antibiogram patterns in Hamadan
بررسی عوامل باکتریال مننژیت کودکان و تعیین نتایج آنتی بیوگرام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of ATP-MgCl2-hypertonic solution (NaCl5%) administration on hemorrhagic shock
بررسی اثر توأم ATP-MgCl2 با محلولهای هیپرتونیک در احیاء شوک هموراژیک دررات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of daunorubicin drug with and without cimetidine on the nucleated cells of bone marrow of balb/c mouse
بررسی اثر داروی دانوروبیسین به تنهایی و به همراه سایمتیدین بر سلولهای بنیادی مغز استخوان موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of anatomic location of blink reflex arch in patients with hemispheric strokes
مسیرآناتومیک قوس رفلکس چشمک در بیماران مبتلا به
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of consumption of whole bread baked from cultivated wheat with microfertilizers on blood indices of Iron
تأثیر مصرف نان کامل حاصل از گندم غنی شده با کودهای میکروبر شاخصهای خونی آهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2004-1)


A rare spontaneous quadruplet pregnancy in Isfahan
گزارش یک مورد بارداری چهار قلو خود به خودی نادر در اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mesenteric cyst and unusual manifestation: a case report
گزارش یک مورد کیست مزانتر با تظاهرات غیر معمول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aligoudarz township self – introduced addicts, characteristics
ویژگیهای معتادین خود معرف شهرستان الیگودرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitude of Khorramabad high school students towards psychiatric disorders
نگرش دانش آموزان دبیرستانی شهر خرم آباد نسبت به اختلالهای روانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Skin lesions in Lorestan province chemically wounded combatants
ضایعات پوستی در جانبازان شیمیایی استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and determination of Lorestan scorpions funa
شناسایی و تعیین فون عقربهای شهرستان خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Study of 212 cases with chronic otitis media in referral patients to Tehran Amir Aalam hospital during the first half of 1380 (2001).
بررسی 212 مورد التهاب مزمن گوش میانی در بیماران ارجاعی به بیمارستان امیر اعلم تهران در شش ماه اول سال 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Dermatological complications of Lipiodol injection in Khorramabad
عوارض پوستی آمپول Lipiodol در شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Selective non-operative management in abdominal gunshot wounds
درمان غیر جراحی انتخابی در اصابت گلوله به شکم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

comparison of endotracheal intubation with nerve block and intravenous injection
مقایسه لوله گذاری تراشه با دو روش بلوک عصبی و تزریق وریدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Detection of Helicobacter pylori in hyperemesis
ارتباط بین هلیکوباکترپیلوری و استفراغ های شدید حاملگی در زنان باردار شهرستان خرم آباد ( سال 81-1380)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Tracheobronchial injuries in blunt chest trauma
صدمات تراکئو برونشیال در ترومای غیر نافذ قفسه سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effect of olive leaf, mulberry leaf and fenugreek seed extract on plasma cholesterols and fatty streaks at aorta wall on hypercholestrolemic rabbit
اثر عصاره برگ شاه توت، دانه شنبلیله و برگ زیتون بر تغییرات سطح پلاسمایی کلسترول و رگه های چربی در جدار شریان آئورت خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles